Larpin 10mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Larpin 10mg Tablet is a medicine used to treat high blood pressure (hypertension). It belongs to a group of medicines known as calcium channel blockers and helps to lower blood pressure and reduce the workload of the heart. This helps prevent heart attacks and strokes.

Larpin 10mg Tablet may be prescribed alone or along with other medicines. The dose depends on your blood pressure levels and the severity of your condition. You can take it at any time of the day, but it is best to take it at the same time each day. It should be taken on an empty stomach, at least 15 minutes before a meal. Keep taking it for as long as advised by your doctor. Even if you feel well, do not stop this medicine on your own because high blood pressure often has no symptoms. If you stop taking it, your condition may get worse.

Keeping active with regular exercise, reducing your weight, and eating a healthy diet will also help control your blood pressure. Follow your doctor’s advice while taking this medicine.

Side effects are rare with this medicine but some people may develop common side effects like fatigue, swelling in the feet or ankles, dizziness, flushing, and headache. Consult your doctor if any of these bother you, or do not go away.

Before taking it, let your doctor know if you have any liver, kidney or heart problems. Pregnant or breastfeeding women should not take this medicine as it may be harmful to the developing baby. Let your doctor know about any other medicines you are taking, especially those used to treat high blood pressure or heart conditions. This will help to make sure that you are safe. Limit your alcohol intake while taking this medicine because it can lead to an excessive fall in your blood pressure and make you feel dizzy or light-headed. You should have your blood pressure checked regularly to make sure that this medicine is working properly. 


Larpin Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Larpin Tablet in Tamil)

 • இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தல்

Larpin Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Larpin Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Larpin

 • களைப்பு
 • கணுக்கால் வீக்கம்
 • தூக்க கலக்கம்
 • சிவத்தல்
 • தலைவலி
 • குமட்டல்
 • படபடப்பு
 • திரவக்கோர்வை
 • வயிற்றில் வலி

Larpin Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Larpin Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Larpin 10mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Larpin Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Larpin Tablet works in Tamil)

Larpin 10mg Tablet இதயம் மற்றும் இரத்த நாளங்களில் கால்சியத்தின் செயல்பாட்டினை தடுக்கிறது. அதன் விளைவாக, இரத்த நாளங்கள் தளர்வடைகின்றன மற்றும் இதயம் குறைந்த சக்தியுடன் துடிக்கிறது இது இரத்த அழுத்தத்தை, அசாதாரண வேகத்திலான இதயத்துடிப்பினை குறைக்கிறது மற்றும் ஒரு மாரடைப்பினைத் தொடர்ந்து இதயத்தைப்பாதுகாக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Larpin 10mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Larpin 10mg Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Larpin 10mg Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Larpin 10mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Larpin 10mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Larpin 10mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Larpin 10mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Larpin இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Larpin 10mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Larpin 10mg Tablet
₹2.57/Tablet
Lerez 10mg Tablet
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
₹3.58/Tablet
40% costlier
Lerka 10mg Tablet
Piramal Enterprises Ltd
₹3.96/Tablet
54% costlier
₹4.38/Tablet
71% costlier
Lotensyl 10 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹10.15/Tablet
296% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Take it at the same time every day to help you remember to take it.
 • A sudden drop in your blood pressure may occur, especially when you first start taking Larpin 10mg Tablet. To lower the chance of feeling dizzy or passing out, rise slowly if you have been sitting or lying down.
 • It can cause ankle or foot swelling. To reduce the swelling, raise your legs while you are sitting down. Talk to your doctor if it does not go away.
 • It may cause dizziness. Do not drive or perform any activity that requires mental focus until you know how Larpin 10mg Tablet affects you. 
 • Inform your doctor if you are pregnant, planning a pregnancy or breastfeeding. 

Fact Box

Chemical Class
Dihydropyridine derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC
Action Class
Calcium channel blockers- Dihydropyridines (DHP)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Larpin இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Clowil, Odis, Kamestin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Fungis, EF Z, Rocflu
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Indizole, Itracip, Itraspan
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Canticid
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How should Larpin 10mg Tablet be taken?

Swallow Larpin 10mg Tablet tablet with a glass of water, do not break, chew or dissolve. Take Larpin 10mg Tablet on an empty stomach, at least 15 minutes before a meal. This is because fatty food can increase the amount of Larpin 10mg Tablet in your body and may cause side effects.

Q. How long does it take for Larpin 10mg Tablet to show its effect?

Larpin 10mg Tablet starts working on the day you start taking it. However, it may take 2 weeks to notice the full benefits of Larpin 10mg Tablet. Since there are usually no symptoms of hypertension, you may not notice any difference unless you get your blood pressure checked. Keep taking this medicine regularly as advised by your doctor and keep a track of your blood pressure.

Q. It has been six months since I started taking Larpin 10mg Tablet and my blood pressure is under control. Can I stop taking it now?

No, continue taking Larpin 10mg Tablet even if you feel better and your blood pressure is under control. Sudden discontinuation of Larpin 10mg Tablet may increase your blood pressure, and your chances of stroke or heart attack may rise. Usually, once you start taking any medicine for controlling blood pressure, you have to continue taking it a life long unless you cannot tolerate it.

Q. I have been told that I have to take Larpin 10mg Tablet for several years. Is it safe to take it for a long time?

Larpin 10mg Tablet is a blood pressure-lowering medicine. It does not cure hypertension but helps to keep the blood pressure under control for as long as you take it. For this reason, blood pressure-lowering medicines may need to be taken for a long period of time or even life long. Larpin 10mg Tablet is safe and well tolerated by most people and does not have any lasting toxicity when taken for a long time. For best results, take it exactly as advised by the doctor. Do not stop taking this medicine without consulting your doctor first.

Q. Is it okay to take cyclosporine with Larpin 10mg Tablet?

No, you should not take cyclosporine with Larpin 10mg Tablet. The reason being, both the medicines interfere with each other’s working, thereby increasing the risk of getting the side effects of both medicines.

Q. My friend who is taking Larpin 10mg Tablet is not allowed to take grapefruit or grapefruit juice. Why?

Grapefruit (chakotara) and grapefruit juice should not be consumed while taking Larpin 10mg Tablet because it may increase the levels of Larpin 10mg Tablet. This can cause a dip in blood pressure, lightheadedness and your friend may even faint.

Q. Should I restrict alcohol while taking Larpin 10mg Tablet?

Yes, you should avoid taking alcohol while taking Larpin 10mg Tablet since your blood pressure may fall further. As a result, you may feel dizzy or develop a headache.

Q. My uncle had once taken excess of Larpin 10mg Tablet and had to be hospitalized. What can be the symptoms of excess of Larpin 10mg Tablet and what should be done?

Taking excess of Larpin 10mg Tablet may cause vomiting, sleepiness, heart attack and drastic fall in blood pressure resulting in fast heartbeat. However, the exact severity of these symptoms will depend on the amount of Larpin 10mg Tablet ingested by the person. In some cases, it can even lead to unconsciousness. Seek emergency medical care in case of an overdose and depending on the patient's condition, even hospitalization may be required. The patient may need to be monitored for 24-48 hours.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Lercanidipine hydrochloride. Barnstaple, Devon: Accord-UK Ltd.; 2009 [revised 16 Mar. 2018]. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Mercantile Chamber, 3rd Floor, 12, J.N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001, India.
Country of Origin: India

MRP
25.65
Inclusive of all taxes
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.