Lafumac 10mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Lafumac 10mg Tablet is an antacid. It reduces the amount of acid produced by your stomach. It is used to treat and prevent heartburn, indigestion and other symptoms caused by too much acid in the stomach. It is also used to treat and prevent stomach ulcers, reflux disease and some other rare conditions.

Lafumac 10mg Tablet is also commonly prescribed to prevent stomach ulcers or heartburn caused due to the use of painkillers. It must be swallowed whole with water before or after a meal. The medicine must be taken in dose and duration as advised by the doctor. This medicine should relieve indigestion and heartburn within a few hours. If the symptoms persist or get worse even after 14 days of treatment, you should consult your doctor immediately. It is not recommended to take this medicine in severe stomach disease. You can help the medicine work better by eating smaller meals more often and avoiding spicy or oily foods.

Most people who take it do not have any side effects but the most common side effects include fatigue, drowsiness, headache, increased liver enzymes, constipation, increased uric acid level in the blood, diarrhea, muscle pain, and protein in the urine. If you do get a side effect, These side effects are usually mild and go away when you stop taking this medicine or as you adjust to it. Consult your doctor if any of these side effects bother you or do not go away.

Before taking it, you should tell your doctor if you have any kidney or liver diseases so that your doctor can prescribe a suitable dose for you. Also, tell your doctor if you are taking other medications. This medicine is usually considered safe to take during pregnancy and breastfeeding if it has been prescribed by a doctor. Avoid drinking alcohol as this can increase the amount of acid in your stomach and make your symptoms worse.

Lafumac Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Lafumac Tablet in Tamil)

Lafumac Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Lafumac Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Lafumac

 • களைப்பு
 • தூக்க கலக்கம்
 • தலைவலி
 • கல்லீரல் என்ஜைம் அதிகரித்தல்
 • மலச்சிக்கல்
 • இரத்தத்தில் யூரிக் அமிலம் அதிரித்தல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • தசை வலி
 • சிறுநீரில் புரதம்

Lafumac Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Lafumac Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Lafumac 10mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Lafumac Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Lafumac Tablet works in Tamil)

Lafumac 10mg Tablet வயிற்றில் அமில உற்பத்தியைக் குறைக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Lafumac 10mg Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Lafumac 10mg Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Lafumac 10mg Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை Lafumac 10mg Tablet மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Lafumac 10mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Lafumac 10mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Lafumac இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Lafumac 10mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Lafumac 10mg Tablet
₹5.0/Tablet
Lafukem 10mg Tablet
Alkem Laboratories Ltd
₹5.58/Tablet
12% costlier
Lafty 10mg Tablet
Akumentis Healthcare Ltd
₹6.23/Tablet
25% costlier
Lefucare 10mg Tablet
H & Care Incorp
₹7.2/Tablet
44% costlier
Lafudac 10mg Tablet
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹8.68/Tablet
74% costlier
Lafaxid 10 Tablet
Zuventus Healthcare Ltd
₹10.34/Tablet
107% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Lafumac 10mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம்.
 • நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்தாலும் கூட சிகிச்சை காலம் முழுவதும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு Lafumac 10mg Tablet உட்கொள்ளவேண்டும்.
  n
  நீங்கள் அமிலநீக்கியை உட்கொள்ளுகிறீர்கள் என்றால் Lafumac 10mg Tablet க்கு முன்னர் அல்லது அதற்கு பிறகு 2 மணிநேரத்திற்கு உட்கொள்ளவேண்டும்.
 • வயிற்றை எரிச்சலடைய செய்யும் குளிர் பானங்கள், சிட்ரஸ் பொருட்களான ஆராஞ்சு மற்றும் எலுமிச்சை போன்றவற்றை தவிர்க்கவேண்டும்.
 • மருந்தை உட்கொண்ட பிறகு புகை பிடிக்கக்கூடாது அல்லது புகை பிடிப்பதை நிறுத்தவேண்டும், ஏனெனில் வயிற்றில் அமிலம் அளவு அதிகரித்து Lafumac 10mg Tablet யின் பலனை குறைக்கூடும்.
 • சிறுநீரக நோய் உள்ள நோயாளிகள் குறைந்த மருந்தளவை உட்கொள்ளவேண்டும்.

Fact Box

Chemical Class
Alkyl Aryl Ethers
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Lafumac இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Evirenz, Estiva, Efamat
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Nevimune, Nevipan, Nevir
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Diadose, Abacus, Disorb
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Atazor
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
What is a quick solution for running nose , watery eyes , sneezing
Dr. Pushkar Mani
Physician
ALERID 10MG TABLET twice daily for 3 days
Pimples,just using clindapane cream & acnex 10mg tablet
Dr. Atula Gupta
Dermatology
For Pimples- apply Faceclin Gel / Aclind Gel / D'acne Plus Gel for application twice daily over pimples only.Tab. Ascazin twice daily for 1 month.Face Wash with Rejuglow Facewash / Saslic DS wash/ D'acne Facewash.Stop oil application over scalp. Increase water intake. Protect from sun.Combination chemical peels to clear skin & spots @ skin clinic. SkinAid clinic Gurgaon, 9XXXXXX
arrow
Lafumac 10mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can I take Lafumac 10mg Tablet on an empty stomach?

Lafumac 10mg Tablet may be taken with or without food. It can be taken once daily before bedtime or twice daily in the morning and before bedtime, as recommended.

Q. How long does it take for Lafumac 10mg Tablet to start working?

If you take Lafumac 10mg Tablet orally, the effect usually begins within one hour. The maximum effect is generally reached within one to three hours of taking it. However, it depends upon the dose. The action of the medicine lasts for about 10 to 12 hours.

Q. What is the difference between Lafumac 10mg Tablet and Omeprazole?

Lafumac 10mg Tablet and Omeprazole belong to different group of medicines. While Lafumac 10mg Tablet belongs to histamine H2 antagonists group, Omeprazole belongs to proton pump inhibitors group. Both these medicines work by reducing the amount of acid made by the stomach to relieve the symptoms and allow healing.

Q. Can I take alcohol with Lafumac 10mg Tablet?

Alcohol does not interfere with the working of Lafumac 10mg Tablet. But, you should avoid taking alcohol as it will further damage the stomach, delaying your recovery.

Q. What are the serious side effects of Lafumac 10mg Tablet?

Lafumac 10mg Tablet may have some serious side effects but these are rare. These side effects may include hives, skin rash, itching, hoarseness and difficulty in breathing or swallowing. Another serious symptom may be swelling of the face, throat, tongue, lips, eyes, hands, feet, ankles, or lower legs. Inform your doctor in case you notice any of the mentioned symptoms.

Q. What are the dos and don’ts while taking Lafumac 10mg Tablet?

Avoid taking aspirin and other painkillers used to treat arthritis, period pain or headache. These medicines may irritate the stomach and make your condition worse. Contact your doctor who may suggest other medicines. Avoid coffee, tea, cocoa and cola drinks because these contain ingredients that may irritate your stomach. Eat smaller, more frequent meals. Eat slowly and chew your food carefully. Try not to rush at meal times. You should stop or cut down on smoking.

Q. Is Lafumac 10mg Tablet safe for long-term use?

There is limited data available on whether Lafumac 10mg Tablet can be used for a long term or not, but it is a relatively safe medicine. You should take it for the duration advised by your doctor. Do not take over-the-counter Lafumac 10mg Tablet for longer than 2 weeks unless advised by your doctor.

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Wallace JL, Sharkey KA. Pharmacotherapy of Gastric Acidity, Peptic Ulcers, and Gastroesophageal Reflux Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2011. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Pubchem. Lafutidine. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri (East), Mumbai - 400059, INDIA.
DISCONTINUED
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.