Knott 50mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Knott 50mg Tablet is used to relieve pain and fever. It effectively alleviates pain and reduces fever. It also helps in the treatment of acute pain, osteoarthritis and menstrual pain.

Knott 50mg Tablet should be taken in the dose and duration as advised by your doctor. It should be taken with food or milk to prevent stomach upset. Inform your doctor if you have any history of heart disease or stroke.

Vomiting, nausea, and diarrhea are the common side effects that might be observed in taking this medicine. Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function, and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.

Knott Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Knott Tablet in Tamil)

 • வலி
 • காய்ச்சல்

Knott Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Knott Tablet in Tamil)

Common
 • வாந்தி
 • குமட்டல்
 • கல்லீரல் என்ஜைம் அதிகரித்தல்
 • வயிற்றுப்போக்கு

Knott Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Knott Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Knott 50mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Knott Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Knott Tablet works in Tamil)

Knott 50mg Tablet அழற்சி மற்றும் வலியை உண்டாக்கும் இரசாயனங்களைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Knott 50mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Knott 50mg Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை Knott 50mg Tablet மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Knott 50mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Knott 50mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
பாதுகாப்பற்றது
கல்லீரல் நோய் உள்ள நோயாளிகளில் Knott 50mg Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும்,அதனால் பயன்பாடு தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Knott இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Knott 50mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Knott 50mg Tablet
₹1.13/Tablet
₹3.35/Tablet
197% costlier
Nimumac 50mg Tablet
Torque Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹1.2/Tablet
6% costlier
Nimol 50mg Tablet
Hema Laboratories
₹0.9/Tablet
save 20%
Biogesic 50mg Tablet
Biochem Pharmaceutical Industries
₹0.24/Tablet
save 79%
Pyrimide 50mg Tablet
Alkem Laboratories Ltd
₹2.9/Tablet
157% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Knott 50mg Tablet is used to relieve pain, inflammation, and fever.
 • Take it with food or milk to prevent upset stomach.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • Inform your doctor if you have a history of heart disease or stroke.
 • Avoid consuming alcohol while taking Knott 50mg Tablet as it can increase your risk of stomach problems.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Knott இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Acifon, Reclofen, Nakfen
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Altrom, Cenorol, Cgtrom
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): M Spirin, Aspirin, Colsprin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Vbrom
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Please tel tab for during long time sex for men
Dr. Pranay Gandhi
Sexologist
tablet suhagra 50mg 1 hr befr sex
I'm 23 years old, and I'm having my first sex with my girlfriend so i would like to know which safe viagra will be suitable for me and how much should the dosage beJust in case if I have to use, so please suggest me something Because I feel I won't be able to satisfy my girlfriend with the size I have So could u suggest me medicines which can make our sex life happy
Dr. Pranay Gandhi
Sexologist
take tablet suhagra 50mg 1 hr befr sex.
arrow
Knott 50mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Knott an antibiotic?

Knott is not an antibiotic, it belongs to the class of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs; pain-relieving drug) which helps in relieving pain associated with various disease conditions.

Q. Can I take Knott with paracetamol?

Knott and paracetamol belong to the same class of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs; pain-relieving drugs). Taking the two medicines together is not advisable as it may increase the potential for gastric ulceration and bleeding. However, please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Does Knott contain aspirin?

Knott is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs; pain-relieving drug). It does not contain aspirin.

Q. Is Knott safe?

Knott is safe to use if taken at prescribed dose and duration as advised by your doctor.

Q. Can I take Knott for headache?

Knott can be taken for a headache only when advised by your doctor.

Q. Does Knott make you drowsy (feeling sleepy)?

Knott does not make you feel drowsy at prescribed doses. However, an overdose of Knott can make you drowsy (feeling sleepy).

Q. Does Knott contain sulphur?

No, Knott does not contain sulphur.

Q. What does Knott treat or used for?

Knott is used to treat acute pain, painful osteoarthritis (degeneration of joints) and primary dysmenorrhea (painful menstruation) in adolescents and adults above 12 years old.

Q. Can I take Knott with ibuprofen?

Knott can be taken with ibuprofen. No drug-drug interactions have been reported between the two. However, taking the two medicines together is not advisable as it may increase the potential for gastric ulceration and bleeding. Please consult your doctor before taking the two medicines together.<br>

Q. Can I take Knott with aspirin?

Knott can be taken with aspirin. No drug-drug interactions have been clinically observed between the two. However, this does not mean that interactions cannot occur. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Is Knott safe?

Yes, Knott is safe if taken for prescribed duration in prescribed doses as advised by your doctor.

Q. Is Knott banned?

No, Knott is not banned in India.

Q. Is Knott safe during breastfeeding?

It is not known if Knott is secreted in milk. So, any medicines containing Knott are not to be used during breastfeeding.

Q. Is Knott safe in pregnancy?

No, Knott is not safe to be used in pregnancy especially in the last three months. There have been reports of kidney failure in newborn babies if the mother was taking Knott in the late stage of pregnancy. Consult your doctor before taking any medicine during pregnancy.

Q. Is Knott safe in asthma?

Knott is reported to be safe in patients with asthma if taken as advised by your doctor. However, always share your disease history with the doctor in case you have asthma and you are advised to take other medicines.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
முதன்மை முடுக்குவாதவியல் மருத்துவர்கள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 509p. 992.
 2. ScienceDirect. Nimesulide. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. PubChem. Nimesulide. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Nimesulide. [2004]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
Near MITC, Meerut Road,Karnal (Haryana)-132001 India.
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Knott 50mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹9.02
MRP11.27  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
PayPal: Get up to ₹500 cashback (min cashback ₹25) on orders above ₹50. Offer valid for first ever transaction on 1mg with PayPal. Valid till 31st Dec.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.