Kamagra Gold 50mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Kamagra Gold 50mg Tablet is a prescription medicine used to treat erectile dysfunction (impotence) in men. It works by increasing blood flow to the penis. This helps men to get or maintain an erection. It belongs to a group of medicines known as phosphodiesterase type 5 (PDE 5) inhibitors.

Kamagra Gold 50mg Tablet may be taken on an empty stomach or with a meal. It should be strictly taken as advised by your doctor. You should take it about 1 hour before you plan to have sex. The amount of time it takes to work varies from person to person, but it normally takes between 30 minutes and 1 hour. This medicine will only help you to get an erection if you are sexually stimulated. However, you should not take this medicine if you do not have erectile dysfunction. It should not be taken more than once a day.

The most common side effects of this medicine are flushing (sense of warmth), headache, dizziness, blurred vision, muscle pain, stomach upset, and rash. Talk to your doctor if any of the side effects bother you or do not go away.

This medicine is not intended for use by women and men should avoid using any other medicines to treat impotence without talking to a doctor first. It can be dangerous to take it along with medicines called nitrates (often given for chest pain or angina). Do not take this medicine if you have severe heart or liver problems, have recently had a stroke or heart attack or if you have low blood pressure. Let your doctor know if you suffer from these or any other health problems before taking it. You should not drive if this medicine makes you feel dizzy. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it increases the chances of side effects.

KAMAGRA GOLD Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of KAMAGRA GOLD Tablet in Tamil)

 • விரைப்பு குறைபாடு (பாலியல் செயல்பாட்டின் போது போதுமான அளவு விரைப்பு ஏற்படாமை)

KAMAGRA GOLD Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of KAMAGRA GOLD Tablet in Tamil)

Common
 • சிவத்தல்
 • தலைவலி
 • இறுக்கம்
 • மூக்கில் இரத்தக்கசிவு
 • மங்கலான பார்வை
 • செறிமானமின்மை
 • தசை வலி

KAMAGRA GOLD Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use KAMAGRA GOLD Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Kamagra Gold 50mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

KAMAGRA GOLD Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How KAMAGRA GOLD Tablet works in Tamil)

Kamagra Gold 50mg Tablet is a phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitor. It works by relaxing the blood vessels in your penis, thereby increasing blood flow into the penis on sexual stimulation. This helps you achieve and maintain a hard, erect penis suitable for sexual activity.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Kamagra Gold 50mg Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Kamagra Gold 50mg Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Kamagra Gold 50mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Kamagra Gold 50mg Tablet உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Kamagra Gold 50mg Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Kamagra Gold 50mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
முற்றிய கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Kamagra Gold 50mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Kamagra Gold 50mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் KAMAGRA GOLD இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Kamagra Gold 50mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Kamagra Gold 50mg Tablet
₹32.0/Tablet
Manforce 50mg Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹30/Tablet
save 6%
Penegra 50 Tablet
Zydus Cadila
₹36.1/Tablet
13% costlier
₹19.43/Tablet
save 39%
₹411/Tablet
1184% costlier
₹36.5/Tablet
14% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Kamagra Gold 50mg Tablet for the treatment of erectile dysfunction.
 • It is best to take it an hour before sexual intercourse. But, you can take it anytime between 30 minutes and 4 hours before sexual activity.
 • Do not take it more than once a day.
 • Seek medical attention if the erection persists for more than 4 hours after sexual intercourse.
 • Do not use Kamagra Gold 50mg Tablet if you have recently taken nitrates (medicines used in angina or chest pain).
 • Do not take it if you have had a heart attack in the past 3 months, or stroke or heart failure in the past 6 months.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

KAMAGRA GOLD இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Leonite, Isonit GTN, Nitrogal
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Cardicap, Sorbidine, Anzidin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Monopark, Isotrate, Monex
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Lorandil
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Hi I am looking for Kamagra oral jelly as some times i dont get proper erection. Do i need a prescription
Dr. Praveen Pushkar
Urology
What is the salt in that jelly
One up gold isthe best multi vitamin?
Dr. Sunil Sekhri
Diabetology
there are many such preparations
arrow
Kamagra Gold 50mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long does it take for KAMAGRA GOLD to work?

The amount of time KAMAGRA GOLD takes to work varies from person to person, but it normally takes between half an hour and one hour. However, KAMAGRA GOLD may take longer to start working if you take it with a heavy meal. Its effect may last for about 3-4 hours.

Q. Can I get KAMAGRA GOLD without a prescription?

No, you need a doctor's prescription to get KAMAGRA GOLD since it is a prescription medicine. Your doctor will prescribe it only if they judge that it would be beneficial for you.

Q. Can I take KAMAGRA GOLD as often as I want?

No, do not take KAMAGRA GOLD for more than once a day. If you take more KAMAGRA GOLD than the recommended dose then you may experience an increase in side effects and their severity. These side effects include flushing, headache, muscle pain, stomach upset, allergic reactions and vision changes such as blurred vision. Contact your doctor if KAMAGRA GOLD does not help you to get an erection, or if your erection does not last long enough for you to complete sexual intercourse.

Q. When should I take KAMAGRA GOLD?

Take KAMAGRA GOLD about 1 hour before you plan to have sex. Swallow the tablet whole with a glass of water. Inform your doctor if you feel the effect of KAMAGRA GOLD is too strong or too weak.

Q. Can I take KAMAGRA GOLD for premature ejaculation?

No, KAMAGRA GOLD is not known to have any beneficial effects in treating premature ejaculation. It is used for the treatment of erectile dysfunction.

Q. Why is the use of KAMAGRA GOLD contraindicated with nitrates?

Use of KAMAGRA GOLD is harmful for patients taking nitrates or blood pressure-lowering medicines as their combined use can cause a severe fall in blood pressure, which can also result in death. However, if these medicines are to be taken together then it is advised to keep a time gap of 24 hours between the intake of Penegra and blood pressure-lowering medicines.

Q. Why does KAMAGRA GOLD cause a fall in blood pressure (hypotension)?

KAMAGRA GOLD has the property of relaxing the smooth muscle of the blood vessels and widening them which can cause a fall in blood pressure (hypotension). So, when used with blood pressure lowering medicines or nitrates, it can cause a severe fall in blood pressure, which could be fatal. KAMAGRA GOLD should not be taken if you are taking nitrates for chest pain or you have a history of heart attack or stroke in the past 6 months.

Q. Can I take KAMAGRA GOLD in my twenties?

Yes, if prescribed by your doctor then KAMAGRA GOLD can be taken in your twenties.

Q. Does KAMAGRA GOLD increase blood pressure?

No, KAMAGRA GOLD is not associated with an increase in blood pressure. However, it can cause a decrease in blood pressure especially if taken with other blood pressure-lowering medications. Please consult your doctor before taking KAMAGRA GOLD with any other medicine.

Q. Is KAMAGRA GOLD safe to use in patients with diabetes?

Yes, if prescribed by your doctor then KAMAGRA GOLD is safe to use in patients with diabetes.

Q. Does KAMAGRA GOLD affect fertility?

No, KAMAGRA GOLD does not affect fertility, neither negatively nor positively.

Q. Does KAMAGRA GOLD affect sperm?

KAMAGRA GOLD does not affect sperm count or its health. It is a medicine that is used to treat erectile dysfunction.

Q. Can I drink alcohol while on KAMAGRA GOLD?

Drinking alcohol can temporarily impair your ability to get an erection. To get the maximum benefit from KAMAGRA GOLD, it is advised to not drink excessive amounts of alcohol before taking KAMAGRA GOLD.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை உளநோயியல் மருத்துவர்கள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Michel T, Hoffman BB. Treatment of Myocardial Ischemia and Hypertension. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 752-53.
 2. Katzung BG, Chatterjee K. Vasodilator & the Treatment of Angina Pectoris. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 197.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1261-62.
 4. Sildenafil citrate. Sandwich, Kent: Pfizer Limited; 1998 [revised Mar. 2019]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Sildenafil. New York, New York: Pfizer; 1998 [revised Mar. 2014]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
Ajanta House, Charkop, Kandivli West, Mumbai 400 067, India
Best Price
₹102.4
MRP128  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
4 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.