Ivermectol 3mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Ivermectol 3mg Tablet is an antiparasitic medication. It is used to treat parasitic infections of your intestinal tract, skin, and eyes.

Your doctor will explain how to take Ivermectol 3mg Tablet and how much you need. Read the instructions that come with the medicine to make sure you take it correctly. Generally, it is taken on an empty stomach. You usually need to take it only once to get rid of your infection. However, if you do not feel better after taking it, talk to your doctor. To get the most benefit from the medicine, drink lots of fluids and avoid caffeine when taking this medication.

This medicine is generally safe with little or no side effects. Your doctor may get stool and blood tests after taking the medication to see if you have gotten rid of the infection. Remember before taking it, you should ask your doctor’s advice if you are pregnant or breastfeeding.

Ivermectol Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Ivermectol Tablet in Tamil)

 • ஸ்கேபீஸ் (அரிப்புமிக்க தோல் நிலைமை)
 • ஒட்டுண்ணு புழுத் தொற்றுகள்
 • முகப்பரு (பருக்கள்)

Ivermectol Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Ivermectol Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Ivermectol

 • இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பது
 • ஆர்தோஸ்டேடிக் ஹைப்போடென்ஷன் (குறைந்த இரத்த அழுத்தம்)
 • முகம் வீங்குவது
 • மேற்புற வீக்கம்

Ivermectol Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Ivermectol Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Ivermectol 3mg Tablet -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Ivermectol Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Ivermectol Tablet works in Tamil)

இவர்மெக்டின் என்பது அன்த்தெல்மின்ட்டிக் என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. இவர்மெக்டின் ஒட்டுண்ணிகளை முடக்குவதன் மூலம் கொன்று செயல்படுகிறது.
இவர்மெக்டின் என்பது அன்த்தெல்மின்ட்டிக் என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. இவர்மெக்டின் ஒட்டுண்ணிகளை முடக்குவதன் மூலம் கொன்று செயல்படுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Ivermectol 3mg Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Ivermectol 3mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Ivermectol 3mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Ivermectol 3mg Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Ivermectol 3mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Ivermectol 3mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Ivermectol இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Ivermectol 3mg Tablet, please consult your doctor.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Ivermectol 3mg Tablet
₹11.75/Tablet
Ivecop 3mg Tablet
Menarini India Pvt Ltd
₹9/Tablet
save 23%
Mectin 3mg Tablet
Meridian Medicare Ltd
₹9.6/Tablet
save 18%
IVR 3mg Tablet
Nexus Biotech
₹9.9/Tablet
save 16%
Ivori 3mg Tablet
Invision Medi Sciences Pvt Ltd
₹10/Tablet
save 15%
Sivermin 3mg Tablet
Saimark Biotech Pvt Ltd
₹10/Tablet
save 15%

Fact Box

Chemical Class
Macrocyclic Lactone Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Too many lice. Wat to do for it
Dr. Atula Gupta
Dermatology
perlice 1 percent rinse for application once weekly for 4 weeks . Tab Ivermectol 12 mg once a week for 2 weeks
Eaching on hole body mostly at night
Dr. Atula Gupta
Dermatology
Permite 5 percent cream for application at bnight . Repeat after 1 week . Tab teczine 5 mg at night for 1 week . Tab ivermectol 12 mg one tablet and tyhen repeat after 1 week
arrow
Ivermectol 3mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Ivermectol 3mg Tablet? What is it used for?

Ivermectol 3mg Tablet belongs to a class of medicines known as ectoparasiticides. It helps to treat many types of parasite infections, including head lice, scabies, river blindness (onchocerciasis), certain types of diarrhea (strongyloidiasis) and some other worm infections. It can be taken by mouth or applied to the skin for external infestations.

Q. Is Ivermectol 3mg Tablet effective?

Ivermectol 3mg Tablet is effective if used in the dose and duration advised by your doctor. Do not stop taking it even if you see improvement in your condition. It is important to complete the full course of treatment. Stopping the use of Ivermectol 3mg Tablet may cause the symptoms to return or even worsen.

Q. Is Ivermectol 3mg Tablet available over the counter?

No, Ivermectol 3mg Tablet is not available over the counter. It can only be taken if prescribed by a doctor. Do not self-medicate to avoid any side effects. Take it only under the supervision of a healthcare professional to get the maximum benefit of Ivermectol 3mg Tablet.

Q. How does Ivermectol 3mg Tablet work?

Ivermectol 3mg Tablet works by first paralyzing and then later killing the infection-causing organisms. This also helps in slowing down the multiplication rate of the causative organisms, thereby accelerating the healing process. This whole process helps in treating the infection.

Q. What if I forget to take a dose of Ivermectol 3mg Tablet?

If you forget a dose of Ivermectol 3mg Tablet, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the next scheduled dose. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

Q. Is Ivermectol 3mg Tablet safe?

Ivermectol 3mg Tablet is safe if used in the dose and duration advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Rosenthal PJ. Clinical Pharmacology of the Antihelmenthic Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 926-27.
 2. McCarthy J, Loukas A, Hotez PJ. Chemotherapy of Helminth Infections. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1454-56.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 752-53.
 4. Ivermectin. Haarlem Netherlands: Merck Sharp & Dohme BV; Feb. 2018. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Ivermectin. BN Haarlem Netherlands: MSD BV; [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
Best Price
₹19.97
MRP23.5  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
2 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.