Isoact 20mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Isoact 20mg Tablet is used to prevent heart-related chest pain (angina). It works by relaxing and widening blood vessels so blood can flow more easily to the heart. This medicine will not treat an angina attack that has already begun.

Isoact 20mg Tablet should be taken empty stomach. Your doctor will decide the dose and how often you should take them. This may change from time to time depending on how well they are working. You should take this medicine as it has been prescribed and keep taking it, even if you feel well. This medicine helps to prevent chest pain in the future. If you stop taking it, your risk of chest pain will increase, especially if you stop taking them suddenly. Lifestyle changes such as diet, exercise, and not smoking may help this medicine work better.

You can develop tolerance to this medicine over time, which means that the same dose becomes less effective. You have to stick to a really specific dosing schedule to prevent this from happening.

The most common side effects include headache, dizziness, changes to your heart rate, and flushing (warmth, redness, or a tingly feeling). If these symptoms bother you or do not go away, your doctor may suggest ways of preventing or reducing them. Some can be reduced by taking painkillers, drinking plenty of fluids, and avoiding alcohol. Drinking alcohol can increase the blood-pressure-lowering effects of this medicine.

Before taking this medicine tell your doctor if you have low blood pressure, increased pressure in the eye (glaucoma), kidney disease, or heart failure. Also let your doctor know if you are taking any other medicines as some may affect, or be affected by, this medicine and some may be dangerous to take with it. You should not take any medicine for erectile dysfunction with this medicine. If you are pregnant or breastfeeding, ask your doctor if this medicine is suitable. Your doctor may regularly monitor your blood pressure and heart rate during the treatment with this medicine.

Isoact Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Isoact Tablet in Tamil)

 • அஞ்சினா (நெஞ்சு வலி)

Isoact Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Isoact Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Isoact

 • தலைவலி
 • தூக்க கலக்கம்
 • இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பது
 • முகம் சிவந்து போதல்
 • ஆர்தோஸ்டேடிக் ஹைப்போடென்ஷன் (குறைந்த இரத்த அழுத்தம்)

Isoact Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Isoact Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Isoact 20mg Tablet -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Isoact Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Isoact Tablet works in Tamil)

Isoact 20mg Tablet is a nitrate. It reduces the workload of the heart. As a result, the heart muscle does not need as much blood and oxygen supply.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Isoact 20mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Isoact 20mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Isoact 20mg Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Isoact 20mg Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Isoact 20mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Isoact 20mg Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Isoact 20mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Isoact இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Isoact 20mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Isoact 20mg Tablet
₹2.3/Tablet
₹2.34/Tablet
2% costlier
Monotrate 20 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹3.66/Tablet
59% costlier
Nitrofix 20 Tablet
Micro Labs Ltd
₹3.66/Tablet
59% costlier
₹3.66/Tablet
59% costlier
Monit 20 Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹3.66/Tablet
59% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Isoact 20mg Tablet for the prevention and treatment of heart-related chest pain (angina).
 • Eat healthy (low-fat, high-fiber, low-sodium diet), quit smoking, increase your physical activity, watch your weight and reduce stress.
 • Isoact 20mg Tablet may cause dizziness or sleepiness. Do not drive or do anything that requires concentration until you know how it affects you.
 • Do not consume alcohol while taking Isoact 20mg Tablet as it may cause increased dizziness.
 • It may cause headaches which usually go away after a few days of continued treatment. Inform your doctor if it persists.
 • You may develop tolerance to Isoact 20mg Tablet with time, meaning that the same dose may be less effective next time. Follow the prescribed dosing schedule to avoid this.
 • Stop taking medications (prescribed for erectile dysfunction) like sildenafil or tadalafil while on treatment with Isoact 20mg Tablet as it may cause low blood pressure.

Fact Box

Chemical Class
Nitrates
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Isoact இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Joy On, One Up, Yuvagra
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Suvida Force, Tadagra, Tadafun
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Udzire
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Edafil
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Normal stomach pain guide me plz
Dr. Pushkar Mani
Physician
take meftal spas one tab sosand neksium 20mg 1 tablet
Stomach light pain after talking vibrant After talking pain killer(vovran
Dr. Tapas Kumbhkar
Internal Medicine
Take this medicine after meal and also take Tab Tablet 20mg 1OD for 5 days
arrow
Isoact 20mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Does Isoact 20mg Tablet affect heart rate?

Yes, Isoact 20mg Tablet may affect the heart rate. Isoact 20mg Tablet causes a decrease in the blood pressure. This decrease in blood pressure further causes a decrease in the heart rate (bradycardia). In some cases, it may also cause an increase in the heart rate (tachycardia). Consult your doctor in case you do not feel well after taking this medicine or if you notice a change in your heart rate.

Q. What if I forget to take a dose of Isoact 20mg Tablet?

You can take the forgotten dose of Isoact 20mg Tablet if you remember it within 12 hours. However, if you remember it after 12 hours of the scheduled time, then skip the missed dose and continue with the next dose.

Q. Can I stop taking Isoact 20mg Tablet after sometime?

No, do not stop taking this medicine without talking to your doctor. Stopping it suddenly may increase your chances of having anginal attack. If you have any concerns regarding Isoact 20mg Tablet consult your doctor.

Q. What are the symptoms of an overdose of Isoact 20mg Tablet?

Taking more than the recommended dose of Isoact 20mg Tablet may cause throbbing headache, reddening of the skin, chills along with sweating, nausea, vomiting and a fast heartbeat. Seek emergency help and consult your doctor immediately if you take more than the recommended dose of this medicine.

Q. Can Isoact 20mg Tablet be taken at night?

Depending upon the dose, your doctor may recommend you to take this medicine once or twice daily. When a single dose is recommended, then it is preferred to be taken in the morning. If taking it twice a day, maintain a gap of 7 hours between the two doses. This helps decrease the chances of Isoact 20mg Tablet becoming ineffective (tolerance) after sometime.

Q. Does Isoact 20mg Tablet lower BP?

Yes, Isoact 20mg Tablet can cause a fall in blood pressure. This medicine widens the blood vessels and decreases the resistance in them, causing a fall in blood pressure. This fall in blood pressure may in turn decrease the heartbeat which can lead to angina. This medicine should be avoided in people who already have low blood pressure. Discuss with your doctor if you have any concerns.

Q. Can I take sildenafil while taking Isoact 20mg Tablet?

No, you should not take sildenafil along with Isoact 20mg Tablet. Both these medicines lower blood pressure and belong to the same class. Taking these two medicines together may cause severe decrease in blood pressure, fainting and even a heart attack. Along with this, also avoid taking other medicines belonging to similar class such as vardenafil and tadalafil.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை இதயநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Opie LH, Horowitz JD. Nitrates and Newer Antianginals β-Blocking Agents. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. p. 47.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 744.
 3. Drugs.com. Isosorbide mononitrate Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Akota, Vadodara, Gujarat
Country of Origin: India

Best Price
₹19.55
MRP23  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.