Intacoxia 60mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Intacoxia 60mg Tablet is a pain relieving medicine. It is used for relieving moderate pain and swelling of joints associated with different forms of gout and arthritis. It is also used for short-term treatment of moderate pain after dental surgery in people 16 years of age and older.

Intacoxia 60mg Tablet can be taken with or without food. The dose depends on what you are taking it for and how well it helps your symptoms. You should take it as advised by your doctor. Do not take more or use it for longer than recommended.

The most common side effects of this medicine include stomach pain, edema, dizziness, headache, irregular heartbeat, and increased blood pressure. These are not usually serious but if you are worried, ask your doctor about ways of reducing or preventing them.

Before taking it, you should let your doctor know if you have a history of ulcer or bleeding in your stomach, high blood pressure, or have any trouble with your heart, kidneys, or liver. Let your doctor also know about all the other medicines you are taking because they may affect, or be affected by, this medicine.

Pregnant or breastfeeding women should consult their doctor before starting treatment. You should also avoid drinking alcohol while you are taking this medicine. Heavy drinking can cause excessive drowsiness.

Intacoxia Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Intacoxia Tablet in Tamil)

 • வலி

Intacoxia Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Intacoxia Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Intacoxia

 • குளிர்காய்ச்சல் அறிகுறிகள்
 • செறிமானமின்மை
 • வயிற்று வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • மேற்புற வீக்கம்
 • வயிற்றுப்பொருமல்

Intacoxia Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Intacoxia Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Intacoxia 60mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Intacoxia Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Intacoxia Tablet works in Tamil)

Intacoxia 60mg Tablet என்பது ஸ்டீராய்டு அல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாகும் (NSAID) அது COX-2 தணிப்பிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது வலி மற்றும் அழற்சிக்குப் (சிவத்தல் மற்றும் வீங்குதல்) பொறுப்பான குறிப்பிட்ட இரசாயனத் தூதுவரின் வெளிப்பாட்டினைத் தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Intacoxia 60mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Intacoxia 60mg Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Intacoxia 60mg Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Intacoxia 60mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Intacoxia 60mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Intacoxia 60mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Intacoxia 60mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Intacoxia 60mg Tablet
₹6.8/Tablet
₹10.34/Tablet
52% costlier
Etrobax 60 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹10.44/Tablet
53% costlier
Retoz 60 Tablet
Dr Reddy's Laboratories Ltd
₹10.62/Tablet
56% costlier
Etoshine 60 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹10.7/Tablet
57% costlier
Ezact 60 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹10.7/Tablet
57% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Intacoxia 60mg Tablet helps relieve pain and inflammation.
 • It may cause fewer stomach problems as compared to other NSAIDs like Ibuprofen or Naproxen.
 • It may cause dizziness and fatigue. Do not drive or do anything requiring concentration until you know how it affects you.
 • Do not consume alcohol while on treatment with this medicine as it may cause excessive drowsiness.
 • Regularly monitor your blood pressure while taking this medicine, particularly in the first two weeks after starting treatment.
 • Inform your doctor if you have a history of stomach ulcers, heart diseases, high blood pressure, and liver or kidney disease.
 • During long-term treatment, your doctor may want to take regular blood tests to monitor your liver function.
 • Do not take Intacoxia 60mg Tablet if you are pregnant, planning to conceive, or breastfeeding.

Fact Box

Chemical Class
Sulfone and Pyridine Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Intacoxia இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Abinim, Nimulis
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Oxy Triactin, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Had mild chikangunya viral infection. Fever is gone but the joint pain is there since 2 weeks. How can I cure it completely? Pain is in shoulder, knees, wrist and right above hip area
Dr. Sfurti Mann
Internal Medicine
U can take tab etoshine 60mg twice daily for 5days
How to take DELTONE 60MG empty stomach or after meal?
Dr. Megha Tuli
Obstetrics and Gynaecology
It it best taken on empty stomach
arrow
Intacoxia 60mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long do I need to take Intacoxia 60mg Tablet?

You need to take Intacoxia 60mg Tablet as long as your doctor recommends to take it. For dental pain, it is usually prescribed for 3 days, but if it is being used for acute pain conditions then it should be given as long as pain lasts and not exceeding 8 days. Usually for arthritis it is prescribed for long-term use, which may vary from person to person.

Q. How should Intacoxia 60mg Tablet be taken?

Take Intacoxia 60mg Tablet exactly as prescribed by your doctor. Swallow it whole with a glass of water. Intacoxia 60mg Tablet can be taken with or without food. Taking the medicine without food can enhance the working of the medicine. Furthermore, do not exceed the dose recommended by your doctor.

Q. Does Intacoxia 60mg Tablet cause sleepiness?

In some patients Intacoxia 60mg Tablet causes sleepiness, feeling of spinning (vertigo), and dizziness. If one experiences these symptoms then driving or operating machinery should be avoided.

Q. Does Intacoxia 60mg Tablet have any effect on birth control pills?

Taking Intacoxia 60mg Tablet with birth control pills and hormonal replacement therapy may increase the chances of side effects. Hence, consult the doctor who will suggest an alternative method of birth control.

Q. Can I take aspirin while taking Intacoxia 60mg Tablet?

Aspirin can be taken in low doses when you are using it for prevention of stroke and heart attack. You should not stop low-dose aspirin without talking to your doctor. It is advised that while taking Intacoxia 60mg Tablet you should not take high doses of aspirin and other anti-inflammatory medicines, as they may increase your risk of stomach ulcers.

Q. How long does Intacoxia 60mg Tablet take to work?

Pain relief has been observed after about 4 hours of starting Intacoxia 60mg Tablet. Full effect may take a little longer and may vary from person to person.

Q. Is Intacoxia 60mg Tablet a painkiller?

Yes, Intacoxia 60mg Tablet is a pain killer. It helps to reduce pain and inflammation in the joints and muscles due to osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and gout. It is also used to relieve dental pain after dental surgery.

Q. Is Intacoxia 60mg Tablet bad for kidneys?

People with impaired kidney function or with severe heart failure or severe liver problems (liver cirrhosis) needs to be careful while taking Intacoxia 60mg Tablet since the medicine can further impair the function. Uncommon side effects of Intacoxia 60mg Tablet related to kidneys include proteins in urine, serum creatinine increased, and kidney failure.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை முடுக்குவாதவியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 992.
 2. Sciencedirect. Etoricoxib. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Pubchem. Etoricoxib. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Etoricoxib. Haarlem, The Netherlands: Merck Sharp & Dohme B.V.; 2018. [Accessed 23 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Etoricoxib. Hoddesdon, Hertfordshire: Merck Sharp & Dohme Limited; 2016. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Chinubhai Centre, Off. Nehru Bridge, Ashram Road, Ahmedabad - 380009. Gujarat. India.
Best Price
₹57.8
MRP68  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.