I Ten 100mg Injection (I Ten 100mg Injection in Tamil)

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

I Ten 100mg Injection is an iron replacement product. It is used to treat a type of anemia where you have too few red blood cells because you have too little iron in your body (iron-deficiency anaemia). Iron is needed to produce the red blood cells that carry oxygen around your body.

I Ten 100mg Injection is generally given by a doctor or nurse. You should not self-administer this medicine at home. You will be watched carefully to make sure you do not have an allergic reaction. Your doctor will decide how many doses you need depending on the cause of your anemia, it may help to eat a well-balanced diet that has enough iron, vitamins, and minerals. Good sources of iron include meat, eggs, raisins, broccoli, and lentils.

The most common side effects include vomiting, nausea, constipation, and dark-colored stools. Most of these usually go away within a short time. If you are bothered by them or they go on for longer, talk to your doctor or nurse.

You should not have this medicine if your anemia is not caused by a lack of iron. Before taking it, tell your doctor if you have rheumatoid arthritis, asthma or other allergies, high blood pressure, or liver problems. This may affect your treatment. It is not known whether this medicine is safe for use if you are pregnant or breastfeeding so please take advice from your doctor. You will have tests to check your blood cells and iron levels, monitor your progress, and check for side effects. It may be advisable to limit alcohol during treatment.

I Ten Injection க்கான பயன்கள் (Uses of I Ten Injection in Tamil)

 • இரும்புச்சத்துக் குறைபாடு இரத்தசோகை
 • நாட்பட்ட சிறுநீரக நோயின் காரணமாக இரத்தசோகை

I Ten Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of I Ten Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of I Ten

 • வாந்தி
 • குமட்டல்
 • கருப்பு/அடர்நிற மலம்
 • மலச்சிக்கல்
 • வயிற்றுப்போக்கு

I Ten Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use I Ten Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

I Ten Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How I Ten Injection works in Tamil)

I Ten 100mg Injection உடலில் உள்ள இரசாயனங்களின் எதிர்வினை செய்வதன் மூலம் உடலில் உறிஞ்சப்படுகிறது மற்றும் உடலில் குறைந்த அளவுகள் இரும்பு சத்து இடம் பெறுகிறது. இரும்புச்சத்துத் தயாரிப்புகள் இரத்த சோகை எதிர்ப்பு மருந்துகள் மற்றும் இரும்பு சத்து துணை உணவுகள் என்று அழைக்கப்படும் மருந்து குழுவை சார்ந்தது, மற்றும் ஹீமோகுளோபின் (ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்வது மற்றும் இரத்தத்திற்கு சிவப்பு நிறத்தைத் தருவது) மற்றும் மையோகுளோபின் (செயல்படும் தசைகளுக்கு ஆக்சிஜனை வழங்கும் தசைப் புரதம்), உருவாக்கத்திற்கு மற்றும் உங்கள் உடலில் திசுக்களில் ஆக்சிஜனேற்ற செயல்படுகளுக்கு (பல்வேறு திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்வதற்க) அவசியமானது. அது பல்வேறு அத்தியாவசிய என்ஜைம்கள், நியூட்ரோஃபில்களின் செயல்பாட்டுக்கு ஆதரவு தருகிறது மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தில் ஒரு முக்கியமான பங்கினை வகிக்கிறது. இரும்புச்சத்துத் தயாரிப்புகள் இரத்த சோகை எதிர்ப்பு மருந்துகள் மற்றும் இரும்பு சத்து துணை உணவுகள் என்று அழைக்கப்படும் மருந்து குழுவை சார்ந்தது, மற்றும் ஹீமோகுளோபின் (ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்வது மற்றும் இரத்தத்திற்கு சிவப்பு நிறத்தைத் தருவது) மற்றும் மையோகுளோபின் (செயல்படும் தசைகளுக்கு ஆக்சிஜனை வழங்கும் தசைப் புரதம்), உருவாக்கத்திற்கு மற்றும் உங்கள் உடலில் திசுக்களில் ஆக்சிஜனேற்ற செயல்படுகளுக்கு (பல்வேறு திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்வதற்க) அவசியமானது. அது பல்வேறு அத்தியாவசிய என்ஜைம்கள், நியூட்ரோஃபில்களின் செயல்பாட்டுக்கு ஆதரவு தருகிறது மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தில் ஒரு முக்கியமான பங்கினை வகிக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
I Ten 100mg Injection பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
I Ten 100mg Injection தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை I Ten 100mg Injection மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் I Ten 100mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.I Ten 100mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் I Ten 100mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.I Ten 100mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் I Ten இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of I Ten 100mg Injection (I Ten 100mg Injection in Tamil), please consult your doctor.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
I Ten 100mg Injection
₹52.2/ml of Injection
₹50/ml of Injection
save 4%
Refedoz 20mg/ml Injection
Synomed Healthcare
₹51/ml of Injection
save 2%
Eldefol 20mg Injection
Elder Pharmaceuticals Ltd
₹52/ml of Injection
same price
Ferri 20mg Injection
Emcure Pharmaceuticals Ltd
₹54.62/ml of Injection
5% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

இந்த நிலைகளில்இரும்பு தயாரிப்புகள் (பெரஸ் உப்புகள்) போன்றவற்றை தொடங்கவோ அல்லது தொடரவோ கூடாது, உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்:
 • உங்களுக்கு இரும்பு ஊட்டச்சத்துக்கள் மீது ஒவ்வாமை இருந்தால்
 • if இரும்பு குறைப்பாட்டால் ஏற்படாத இரத்தசோகை இருந்தால்
 • உடலில் அதிக இரும்பு சத்து இருப்பதை காண்பிக்கும் உங்கள் சருமத்தில் பித்தளை குறிகள் (ஹீமோகுரோமடோசிஸ் அல்லது ஹீமோசைடிரோசிஸ்) போன்றவை இருந்தால்)
 • iஉங்கள் குடலை பாதிக்கும் ஏதேனும் தீவிர நோய், வயற்று புண்கள், உங்கள் வயிற்றின் அழற்சி நிலைகள் போன்றவை இருந்தால்
 • உங்கள் சிறுநீரில் இரத்தம் தென்பாட்டாலோ
 • உங்களுக்கு சர்க்கரை மீது சகிப்பு தன்மை இல்லையென்று மருத்துவர் கூறினாலோ
இரும்பு ஊசியானது தீவிர மற்றும் சில நேரங்களில் உயிர்கொல்லும் ஒவ்வாமை எதிர்வினைகளை அல்லது தீவிர குறைந்த இரத்த அழுத்தத்தை விளைவிக்கக்கூடும். உங்களுக்கு தலைசுற்றல் (நீங்கள் மயக்கமுறுதல் போன்ற உணர்வு) அல்லது சுவாசிப்பதில் சிரமம் இருந்தாலோ உங்கள் பாதுகாவலரிடம் தெரிவிக்கவும்.
உங்களுக்கு அயர்ன் ஊசி மீது ஒவ்வாமை இருந்தாலோ அல்லது இரும்பு குறைப்பாட்டால் ஏற்படாத இரத்தசோகை வகை இருந்தாலோ இதனை பெறமுடியாது
உங்களுக்கு ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள் அறிகுறிகள் ஏதேனும் இருந்தால் அவசரநிலை மருத்துவ உதவியை பெறவும் :சினப்பு; சுவாசிப்பதில் சிரமம், உங்கள் முகம், உதடு, நாக்கு அல்லது தொண்டையில் வீங்குதல்.
அயர்ன் ஊசியில் ஏதேனும் நிற மாற்றங்கள் அல்லது அதில் ஏதேனும் பொருட்கள் இருந்தால் இதனை பயன்படுத்தக்கூடாது. புதிய மருந்திற்காக உங்கள் மருத்துவரை அழைக்கவும்.

Fact Box

Chemical Class
Homogeneous Transition Metal Compounds
Habit Forming
No
Therapeutic Class
OPHTHAL

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Severe back pain from last two dayd
Dr. Mehtab Baig
Orthopaedic Physiotherapy
Rest for ten days more
Suffering from chronic back pain
Dr. Mehtab Baig
Orthopaedic Physiotherapy
Rest for ten days
arrow
I Ten 100mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long can I take I Ten 100mg Injection for?

I Ten 100mg Injection is used to regulate hemoglobin levels in the human body. It is generally advised to patients who have iron deficient anemia or iron deficiency. till the haemoglobin level becomes normal. Please consult your doctor regarding its proper use.

Q. Can I take I Ten 100mg Injection for anemia and iron deficiency?

Yes, I Ten 100mg Injection can be taken for iron deficiency anemia and iron deficiency. However, its use for other types of anemia is not recommended. Take I Ten 100mg Injection in the dose and duration advised by your doctor.

Q. What types of food items should I take other than I Ten 100mg Injection?

You can consume food items that are rich in iron content (like red meat, pork, poultry and seafood). Other food items which contain rich iron content include beans, dark green leafy vegetables (like spinach), dried fruit (raisins and apricots), iron-fortified cereals, breads and pastas, peas. You can also try iron supplements (tablets or capsules) available at pharmacy stores for iron deficient anemia. Always consult your doctor regarding its proper use.

Q. What can I take for iron deficiency anemia?

You can take iron supplement (ferrous fumarate/ferrous sulfate/ferrous gluconate) tablets to treat iron deficiency anemia. In case you are not sure, consult your doctor.

Q. Can I take iron with vitamin C/ Vitamin D/ multivitamin/ folic acid?

Yes, iron and vitamin C/ Vitamin D/ multivitamin/ folic acid can be taken together. Taking vitamin C and iron together helps the body absorb the iron. However, it would be best to consult your doctor before using I Ten 100mg Injection with other medicines.

Q. Can I take I Ten 100mg Injection with zinc?

No, I Ten 100mg Injection may alter the absorption of zinc, if given together. Therefore, it is advisable not to take I Ten 100mg Injection with zinc.

Q. Can I take iron with Tylenol?

Yes, you can take Tylenol (paracetamol) with iron. However, it is advised to always consult your doctor before taking any medicine to avoid any complexity.

Q. Does I Ten 100mg Injection increase weight?

Yes, I Ten 100mg Injection can increase weight. Exercise regularly and take a balanced diet that includes whole grains, fresh fruits, vegetables and fat-free products. You should consult your doctor if you need any further help to manage your weight.

Q. Does I Ten 100mg Injection cause constipation or acne?

Yes, I Ten 100mg Injection may cause constipation or acne. Constipation and acne are among some of the most common side effects of I Ten 100mg Injection. Please consult your doctor if any of these side effects bother you.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Zehnder JL. Agents Used in Cytopenias; Hematopoietic Growth Factors. In: Katzung BG, Trevor AJ, editors. Basic & Clinical Pharmacology. 13th ed. New York, New York: McGraw-Hill Education; 2015. [Accessed 23 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Drugs.com. Carbonyl iron. [Accessed 01 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Elemental Iron. Shirley, NY: American Regent, INC.; 2000. [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Feron Healthcare Private Limited., Shri Ven Ascot, Walker Town, Secunderabad – 500 025
Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver I Ten 100mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP261  Get 15% OFF
Best Price
₹221.85
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
5 ml in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.