Hepakind 150 Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
ஒத்த
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Hepakind 150 Tablet is a medicine used to dissolve certain types of gallstones, to prevent them from forming and to treat a type of liver disease called primary biliary cirrhosis. It is a bile acid which helps break down cholesterol which has formed into stones in your gallbladder.

Hepakind 150 Tablet should be taken after a meal with a glass of milk or water. The dose will depend on what you are being treated for and your body weight. It would be best to swallow it whole. This medicine needs to be taken regularly to get the most benefit and you may have to take it for several months or longer, so try to get into a routine. Keep using it as prescribed even if your symptoms disappear. Even if the gallstones completely dissolve, the treatment should still be continued for several weeks or months.

The most common side effects are abdominal pain, diarrhea, hair loss, itching, nausea, and rash. Not everyone gets side effects. If you are worried about them, or they do not go away, let your doctor know. If you have problems with diarrhea your doctor may reduce the dose or stop the treatment.

Before taking this medicine, you should tell your doctor if you have an inflammation of the gallbladder or bile ducts, you get frequent cramp-like pain in your upper abdomen, you have been coughing up blood or you have gained weight rapidly. Using this medicine can reduce or increase the effect of some other medicines so tell your doctor all other medicines you are taking. Women who use this medicine for dissolving gallstones should stop using the birth control pill because the hormones present in it can increase the production of gallstones. During the treatment, you may need ultrasound scans, or frequent blood tests to check your liver function.

Hepakind Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Hepakind Tablet in Tamil)


Hepakind Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Hepakind Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Hepakind

 • குமட்டல்
 • சினப்பு
 • முடி கொட்டுவது
 • அரிப்பு
 • வயிற்றில் வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு

Hepakind Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Hepakind Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Hepakind 150 Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Hepakind Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Hepakind Tablet works in Tamil)

உர்ஸ்டியோக்ஸிகாலிக் அமிலங்கள் என்பது ஒரு பித்தமை அமிலமாகும், அது உடலில் இயற்கையாகவே உற்பத்தி செய்யப்படுகிற ஒரு பொருள பித்தப்பையில் சேமிக்கப்படுகிறது. அது கொலஸ்டிரால் உற்பத்தியைக் குறைப்பதன் மூலம் மற்றும் பித்தபையில் கொலஸ்டிராலை கரைய செய்வதன் மூலம் செயல்படுகிறது அதனால் கற்கள் உருவாகாது.
உர்ஸ்டியோக்ஸிகாலிக் அமிலங்கள் என்பது ஒரு பித்தமை அமிலமாகும், அது உடலில் இயற்கையாகவே உற்பத்தி செய்யப்படுகிற ஒரு பொருள பித்தப்பையில் சேமிக்கப்படுகிறது. அது கொலஸ்டிரால் உற்பத்தியைக் குறைப்பதன் மூலம் மற்றும் பித்தபையில் கொலஸ்டிராலை கரைய செய்வதன் மூலம் செயல்படுகிறது அதனால் கற்கள் உருவாகாது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Hepakind 150 Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Hepakind 150 Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Hepakind 150 Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Hepakind 150 Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Hepakind 150 Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Hepakind இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Hepakind 150 Tablet, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Hepakind 150 Tablet
₹15.95/Tablet
Sorbidiol 150 Tablet
Franco-Indian Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹13.74/Tablet
save 14%
₹17.99/Tablet
13% costlier
Ursokem 150 Tablet
Alkem Laboratories Ltd
₹18.25/Tablet
14% costlier
₹19.58/Tablet
23% costlier
Udihep Tablet
Win-Medicare Pvt Ltd
₹26.1/Tablet
64% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Hepakind 150 Tablet should be taken after a meal with a glass of milk or water.
 • Eat a healthy diet, exercise regularly and avoid alcohol intake.
 • Diarrhea may occur as a side effect. Drink plenty of fluids and inform your doctor if diarrhea persists or if you find blood in your stools.
 • Your doctor may monitor your liver function and bilirubin levels every month for next 3 months after the start of therapy, and every 6 months thereafter.
 • Do not stop taking the medication without talking to your doctor.

Fact Box

Chemical Class
Bile Acids and Salts
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Hepakind இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Imudrops, Neoral, Aurosporine
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Having severe acidity in stomach
Dr. Varun Manoj Wadhwani
General Practitioner
Take Tablet Rantac 150 twice a day
I am dybitic but sugar under control ihave a white discharge vagina sice last four dsys discharge is very thick ihave to change my undegsrments frequently kindly advise
Dr. Sonu Balhara Ahlawat
Obstetrics and Gynaecology
Take fluconazole 150 mg tablet and apply clotrimazole ointment
arrow
Hepakind 150 Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. When should I take Hepakind 150 Tablet?

The suitable timing of taking this medicine might differ depending upon your condition. Your doctor might instruct you to take 2 to 3 doses per day and suggest to take the last dose at bedtime. Hepakind 150 Tablet should be taken with water milk and can be taken with food or after food. When prescribed for dissolving gallstones, it is usually suggested to be taken once daily at night. Ideally, it should be taken at a gap of 6 hours, for example at 8 am, 2 pm and 8 pm.

Q. Is Hepakind 150 Tablet safe?

Hepakind 150 Tablet is usually considered to be a safe and effective medicine. However, this medicine may have some common side effects, such as diarrhea. If diarrhea occurs, your doctor may reduce the dose and if it persists, your treatment may be discontinued. Additionally, using this medicine as a long term therapy may also affect your liver enzyme levels. To keep a check on this, your doctor will keep monitoring your liver enzyme levels regularly. Despite these minor side effects, this medicine is supposed to be a good alternative to surgery in some patients with gallstones.

Q. How does Hepakind 150 Tablet help the liver?

Hepakind 150 Tablet acts on the liver and gets concentrated in the bile secreted from the liver. This, as a result, suppresses the synthesis and secretion of cholesterol by the liver, thereby decreasing the cholesterol levels in bile. This medicine also acts by stopping the intestines from absorbing the bile salts and cholesterol. So, the reduced cholesterol saturation in the bile from the liver leads to gradual dissolving of cholesterol from gallstones, leading to a decrease in size and their eventual dissolution. It also reduces elevated liver enzyme levels by increasing the bile flow through the liver, hence protecting the liver cells.

Q. Does Hepakind 150 Tablet cause weight gain?

Yes, there is a chance of weight gain with Hepakind 150 Tablet, but it is not common. The use of Hepakind 150 Tablet can cause weight gain when prescribed in patients with liver disease associated with chronic stasis of bile in small bile ducts of the liver. In such condition bile cannot flow from the liver to the small intestine. Again, the chance of weight gain varies from person to person depending upon the disease, so consult your doctor if you experience weight gain.

Q. What should I avoid while taking Hepakind 150 Tablet?

While taking Hepakind 150 Tablet, avoid taking an antacid preparation without consulting your doctor, as they decrease the effectiveness of Hepakind 150 Tablet. You should also avoid medicines like cholestyramine or colestipol as they affect the effectiveness of Hepakind 150 Tablet. So, ask your doctor about the time gap that should be maintained between Hepakind 150 Tablet and these medicines. Also, avoid taking oral contraceptives, estrogenic hormones and blood cholesterol-lowering agents such as clofibrate as they may increase the chances of developing gallstones and act opposite to the Hepakind 150 Tablet.
தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Ursodiol. Birmingham, Alabama: Axcan Pharma US, Inc.; 1997 [revised Nov. 2009]. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Ursodiol. Bridgewater, New Jersey: Aptalis Pharma US, Inc.; 1997 [revised Jun. 2013]. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Ursodiol. [Updated 2020 Jan 20]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

208, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi - 110020
Country of Origin: India

Best Price
₹135.57
MRP159.5  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.