Ginim 100mg Tablet DT

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Ginim 100mg Tablet DT is a pain relieving medicine. It is used for treatment of inflammatory condition including joint disorders such as rheumatoid arthritis, postoperative painful condition, fever, and period pain.

Ginim 100mg Tablet DT should be taken with food. This will prevent you from getting an upset stomach. In general, you should try to use the smallest amount necessary to control your symptoms, for the shortest possible time. You should take this medicine regularly while you need it. Try not to miss doses as this will make the medicine less effective.

Some common side effects of this medicine includes diarrhea, nausea, and vomiting. If any of these side effects do not resolve with time or get worse, you should let your doctor know. Your doctor may be able to suggest ways of preventing or reducing the symptoms.

To make sure it is safe for you, before taking this medicine, let your doctor know if you have any medical conditions or disorders. You should also tell your doctor all the other medicines you re using or taking. Pregnant and breastfeeding women should consult their doctors before using this medicine.

Ginim Tablet DT க்கான பயன்கள் (Uses of Ginim Tablet DT in Tamil)

 • வலி
 • காய்ச்சல்

Ginim Tablet DT இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Ginim Tablet DT in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Ginim

 • வாந்தி
 • குமட்டல்
 • கல்லீரல் என்ஜைம் அதிகரித்தல்
 • வயிற்றுப்போக்கு

Ginim Tablet DT யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Ginim Tablet DT in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். ஒரு அதை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னால் கிளாஸ் நீரில் அதைக் கரைக்கவும். Ginim 100mg Tablet DT உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Ginim Tablet DT எப்படி செயல்படுகிறது (How Ginim Tablet DT works in Tamil)

Ginim 100mg Tablet DT அழற்சி மற்றும் வலியை உண்டாக்கும் இரசாயனங்களைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Ginim 100mg Tablet DT கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Ginim 100mg Tablet DT பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை Ginim 100mg Tablet DT மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Ginim 100mg Tablet DT எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Ginim 100mg Tablet DTக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
பாதுகாப்பற்றது
கல்லீரல் நோய் உள்ள நோயாளிகளில் Ginim 100mg Tablet DT பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும்,அதனால் பயன்பாடு தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Ginim இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Ginim 100mg Tablet DT, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Ginim 100mg Tablet DT
₹1.49/Tablet DT
Osonim 100mg Tablet DT
Osper Formulations Pvt Ltd
₹2.5/Tablet DT
68% costlier
Nimax-MD 100mg Tablet
Scott Edil Pharmacia Ltd
₹3.7/Tablet DT
148% costlier
Dolide 100mg Tablet DT
Embiotic Laboratories Pvt Ltd
₹4.5/Tablet DT
202% costlier
Nimica 100 DT Tablet
Ipca Laboratories Ltd
₹5.72/Tablet DT
284% costlier
Nimulid-MD Tablet
Panacea Biotec Ltd
₹5.98/Tablet DT
301% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Ginim 100mg Tablet DT is used to relieve pain, inflammation, and fever.
 • Take it with food or milk to prevent upset stomach.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • Inform your doctor if you have a history of heart disease or stroke.
 • Avoid consuming alcohol while taking Ginim 100mg Tablet DT as it can increase your risk of stomach problems.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment.

Fact Box

Chemical Class
Diphenylethers Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Ginim இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Acifon, Reclofen, Aceclocare
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Altrom, Cenorol, Cgtrom
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): M Spirin, Aspirin, Asalite
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Vbrom
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I have been diagnosed with chlamydia pneumoniae Can u help me with the medication
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
take tablet microdox dt 100mg 1 bd for 10 days
Taking 100mg tablet in morning
Dr. Shubhra Chandan Pradhan
ENT
Which tablet for what
arrow
Ginim 100mg Tablet DT குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Ginim 100mg Tablet DT an antibiotic?

Ginim 100mg Tablet DT is not an antibiotic, it belongs to the class of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs; pain-relieving drug) which helps in relieving pain associated with various disease conditions.

Q. Can I take Ginim 100mg Tablet DT with paracetamol?

Ginim 100mg Tablet DT and paracetamol belong to the same class of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs; pain-relieving drugs). Taking the two medicines together is not advisable as it may increase the potential for gastric ulceration and bleeding. However, please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Does Ginim 100mg Tablet DT contain aspirin?

Ginim 100mg Tablet DT is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs; pain-relieving drug). It does not contain aspirin.

Q. Is Ginim 100mg Tablet DT safe?

Ginim 100mg Tablet DT is safe to use if taken at prescribed dose and duration as advised by your doctor.

Q. Can I take Ginim 100mg Tablet DT for headache?

Ginim 100mg Tablet DT can be taken for a headache only when advised by your doctor.

Q. Does Ginim 100mg Tablet DT make you drowsy (feeling sleepy)?

Ginim 100mg Tablet DT does not make you feel drowsy at prescribed doses. However, an overdose of Ginim 100mg Tablet DT can make you drowsy (feeling sleepy).

Q. Does Ginim 100mg Tablet DT contain sulphur?

No, Ginim 100mg Tablet DT does not contain sulphur.

Q. What does Ginim 100mg Tablet DT treat or used for?

Ginim 100mg Tablet DT is used to treat acute pain, painful osteoarthritis (degeneration of joints) and primary dysmenorrhea (painful menstruation) in adolescents and adults above 12 years old.

Q. Can I take Ginim 100mg Tablet DT with ibuprofen?

Ginim 100mg Tablet DT can be taken with ibuprofen. No drug-drug interactions have been reported between the two. However, taking the two medicines together is not advisable as it may increase the potential for gastric ulceration and bleeding. Please consult your doctor before taking the two medicines together.<br>

Q. Can I take Ginim 100mg Tablet DT with aspirin?

Ginim 100mg Tablet DT can be taken with aspirin. No drug-drug interactions have been clinically observed between the two. However, this does not mean that interactions cannot occur. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Is Ginim 100mg Tablet DT safe?

Yes, Ginim 100mg Tablet DT is safe if taken for prescribed duration in prescribed doses as advised by your doctor.

Q. Is Ginim 100mg Tablet DT banned?

No, Ginim 100mg Tablet DT is not banned in India.

Q. Is Ginim 100mg Tablet DT safe during breastfeeding?

It is not known if Ginim 100mg Tablet DT is secreted in milk. So, any medicines containing Ginim 100mg Tablet DT are not to be used during breastfeeding.

Q. Is Ginim 100mg Tablet DT safe in pregnancy?

No, Ginim 100mg Tablet DT is not safe to be used in pregnancy especially in the last three months. There have been reports of kidney failure in newborn babies if the mother was taking Ginim 100mg Tablet DT in the late stage of pregnancy. Consult your doctor before taking any medicine during pregnancy.

Q. Is Ginim 100mg Tablet DT safe in asthma?

Ginim 100mg Tablet DT is reported to be safe in patients with asthma if taken as advised by your doctor. However, always share your disease history with the doctor in case you have asthma and you are advised to take other medicines.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

முதன்மை முடுக்குவாதவியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 509p. 992.
 2. ScienceDirect. Nimesulide. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. PubChem. Nimesulide. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Nimesulide. [2004]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Surendranagar Ho, Surendra Nagar-Gujarat - 363001
Best Price
₹12.66
MRP14.9  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablet dt in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.