Gennomax 250mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Gennomax 250mg Injection belongs to a group of medicines known as an anticoagulant or blood thinner. It helps prevent and treat blood clots. It is used to reduce the risk of stroke and heart attack. It also prevents and treats clot formation in the veins of your legs, lungs, brain, and heart.

Gennomax 250mg Injection is commonly used in patients with irregular heart rhythm (atrial fibrillation) to prevent clot formation. It also reduces the risk of getting clots in people who have undergone knee or hip replacement surgeries. It is given as a drip into a vein by a doctor or a nurse. You can reduce your risk of having a blood clot by making changes to your lifestyle, such as not smoking, eating a healthy diet, exercising regularly, and losing weight if you need to.

The most common side effects of this medicine are headache, low platelet level, and fever. It may also make you bleed more easily than normal, for example, having nosebleeds or bruising. You should be extra careful while shaving, cutting nails, or using sharp objects during treatment with this medicine.

This medicine may not be suitable for everyone and should be used with caution. Inform your doctor, if you have severe kidney or liver problems. Do not take this medicine if you are currently bleeding or if you are taking other medicines to reduce blood clotting. You should not breastfeed while using this medicine. Unlike other anticoagulants, a regular blood test (PT-INR) is not required while taking this medicine.

Gennomax Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Gennomax Injection in Tamil)

 • மாரடைப்பு
 • நிலையற்ற ஆஞ்சினா (நெஞ்சு வலி)

Gennomax Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Gennomax Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Gennomax

 • இரத்தப்போக்கு

Gennomax Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Gennomax Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Gennomax Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Gennomax Injection works in Tamil)

Gennomax 250mg Injection ஒரு ஆன்டிகொயாகுலன்ட். அது ஊறுமிக்க இரத்த உறைவுகளின் உருவாக்கத்தை தடுக்கிற ஒரு இரத்த உறைவுத் தடுப்பியாகும்.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Gennomax 250mg Injection பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Gennomax 250mg Injection தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
NOT RELEVANT
Gennomax 250mg Injection மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் நோயாளிகளின் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும் எண்ணப்படுவதால், தொடர்புடையதல்ல.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Gennomax 250mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Gennomax 250mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Gennomax 250mg Injection பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Gennomax 250mg Injection க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Gennomax 250mg Injection
₹5860.0/Injection
₹5428.9/injection
7% cheaper
Bivaflo 250mg Injection
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹6290/injection
7% costlier
₹6930/injection
18% costlier
Flopace 250mg Injection
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹7581.65/injection
29% costlier
₹8571.42/injection
46% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • It is a hospital only medicine. It is given by your nurse or doctor as an infusion (drip) into a vein.
 • Notify your doctor if you see blood in your vomit, urine or stool (black, tarry stools or bright red blood).
 • Inform your doctor if you are taking other blood thinners or medicines to prevent blood clots. 

Fact Box

Chemical Class
Polypeptides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC
Action Class
Direct thrombin inhibitor- parenteral

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Does Gennomax 250mg Injection affect the liver?

Unlike other anticoagulants, Gennomax 250mg Injection usually does not affect the functioning of the liver. But long-term use of Gennomax 250mg Injection may increase the chances of mild liver injury in patients with elevated liver enzymes. However, the overall chances of developing any such problem are lower than other anticoagulants. It is advised that you inform your doctor if you have a history of liver disease before starting this medicine.

Q. Can I drink alcohol with Gennomax 250mg Injection?

Taking alcohol while taking Gennomax 250mg Injection can increase the blood-thinning effect of this medicine, thereby increasing the chance of bleeding. Regular intake of alcohol can lead to a gastric ulcer which might again cause bleeding. So, it is better to avoid alcohol while you are taking this medicine. Do consult your doctor if any such episode of bleeding occurs.

Q. How should I store Gennomax 250mg Injection?

Gennomax 250mg Injection should be stored at room temperature between 20º-25º C (68º-77°F) in the original carton it came in. Do not freeze. Store the medicine at a dry place and protect the medicine from moisture and light.

Q. When will I feel better after taking Gennomax 250mg Injection?

Gennomax 250mg Injection reduces your risk of developing blood clots in the blood vessels of your leg, lungs, heart and brain. You may not feel any difference after taking Gennomax 250mg Injection. However, keep taking this medicine as prescribed by your doctor because you will still be getting its full benefits.

Q. Who should not take Gennomax 250mg Injection?

People experiencing any unusual bleeding or people allergic to Gennomax 250mg Injection should not take it. Gennomax 250mg Injection should also be avoided by people with artificial (prosthetic) heart valves. Therefore, inform your doctor if you have ever had or plan to have a valve in your heart replaced. Also, the use of this medicine is not recommended in patients with severe kidney disease.

Q. Can the use of Gennomax 250mg Injection increase the risk of bleeding?

Yes, Gennomax 250mg Injection may increase the risk of bleeding. Always be careful while doing activities that may cause an injury or bleeding. Tell your doctor immediately if you notice any abnormal bruising or bleeding.

Q. Can Gennomax 250mg Injection cause hair loss?

No, Gennomax 250mg Injection does not usually cause hair loss. However, there do exist some rare reports of hair loss associated with Gennomax 250mg Injection. Consult your doctor if you face hair loss while taking Gennomax 250mg Injection to rule out any other causes of hair loss.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Weitz JI. Blood Coagulation and Anticoagulant, Fibrinolytic, and Antiplatelet Drugs. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 859-60.
 2. Zehnder JL. Drugs Used in Disorders of Coagulation. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 594.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 147-48.
 4. Fox KA, White HD, Gersh BJ, et al. Antithrombotic Agents: Platelete Inhibitors, Acute Anticoagulants, Fibrinolytics, and Chronic Anticoagulants. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. pp. 371-73.
 5. Bivalirudin. North Harrow, Middlesex: Accord Healthcare Limited; 2016 [revised 23 May 2016]. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Bivalirudin. Parsippany, New Jersey: The Medicines Company; 2000 [revised Mar. 2016]. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Availabble from:External Link
 7. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Bivalirudin. [Updated 2018 Dec 3]. [Accessed 19 Feb. 2020] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

255/2, Hinjawadi, Pune - 411057, India
MRP
5860
Inclusive of all taxes
1 Injection in 1 vial
விற்றுவிட்டது
எனக்கு தெரிவிக்கவும்

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.