Folitrax 15 Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Folitrax 15 Injection is a medicine used for treatment of cancer in various parts of the body such as breasts, head, neck, lungs, blood, bone, lymph, and uterus. It may be used with other medicines as part of combination therapy.

Folitrax 15 Injection is given under the supervision of a healthcare professional and should not be self-administered. Your doctor will decide what dose is necessary and how often you need to take it. This will depend on what you are being treated for and may change from time to time. You should take it exactly as your doctor has advised. Taking it in the wrong way or taking too much can cause very serious side effects. It may take several weeks or months for you to see or feel the benefits but do not stop taking it unless your doctor tells you to. You should avoid drinking alcohol as it may increase your risk of liver damage.

The most common side effects of this medicine include nausea, vomiting, loss of appetite, abdominal pain, tiredness, and mouth sores. Your doctor may advise you to take folic acid to reduce some of these. If they do not go away or get worse, tell your doctor. There may be ways of preventing or reducing these effects. It is a very strong medicine and some people may develop serious side effects while taking it. This medicine may lower your ability to fight infections and lead to problems with your blood, liver or kidneys. Your doctor will advise you regular blood tests to check for these.

Before taking it, tell your doctor if have stomach, liver, or kidney problems or are taking any medicines to treat infections. Many other medicines can affect, or be affected by, this medicine so let your healthcare team know all medications you are using. This medicine is not recommended during pregnancy or while breastfeeding. It may harm your baby. You and your partner should avoid becoming pregnant or fathering a child for several months after your treatment with it has stopped. Your doctor may perform several tests such as blood tests, X-rays and physical examinations both before and during treatment with this medicine.

Folitrax Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Folitrax Injection in Tamil)

 • முடக்கு வாதம்
 • சொரியாசிஸ் (வெள்ளி போன்ற செதிலான தோல் சினப்பு)

Folitrax Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Folitrax Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Folitrax

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • பசியின்மை
 • வயிற்றில் வலி
 • கல்லீரல் என்ஜைம் அதிகரித்தல்
 • ஸ்டொமடைடிஸ்

Folitrax Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Folitrax Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Folitrax Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Folitrax Injection works in Tamil)

Folitrax 15 Injection is an anti-cancer medication. It works by blocking an enzyme (dihydrofolate reductase) involved in DNA synthesis in cancer cells. This slows the growth of cancer cells and eventually kills them.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Folitrax 15 Injection -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
பாதுகாப்பற்றது
Folitrax 15 Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு அதிக பாதுகாப்பற்றது.
மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் கருவின் மீது சாத்தியமான பாதக விளைவுகளை காண்பித்துள்ளது. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
பாதுகாப்பற்றது
Folitrax 15 Injection தாய் பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பற்றது. மருந்து குழந்தைக்கு அல்லது நிலைமையினால் அவதியுறும் தாய்க்கு நச்சுத்தன்மையுள்ளதாக இருக்கலாம் என்பால்ல் தாய் பாலூட்டுவது பரிந்துரைக்கவில்லை.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Folitrax 15 Injection உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Folitrax 15 Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Folitrax 15 Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Folitrax 15 Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Folitrax 15 Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
இந்த மருந்திற்கான மாற்றீடு இல்லை

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Folitrax 15 Injection helps treat various types of cancer such as blood cancer, bone cancer, non-Hodgkin lymphoma (NHL), breast cancer, lung cancer, head and neck cancer, cervical cancer, ovarian cancer and testicular cancer.
 • Take it once a week, on the same day every week.
 • Always take folic acid as advised by your doctor. This will help lessen the side effects of this medicine.
 • Drink plenty of liquids to stay hydrated while taking this  medication.
 • It may take 6 to 8 weeks for Folitrax 15 Injection to work. Keep taking the medication as prescribed.
 • Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it may increase the risk of side effects.
 • It can be harmful to an unborn baby. Avoid pregnancy for at least 6 months after your last dose.
 • Your doctor may get regular blood test done to monitor your kidney function, liver function and level of blood cells in your blood.

Fact Box

Chemical Class
Glutamic Acid Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI NEOPLASTICS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Folitrax இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Rotasiil, Rotarix, RotaTeq
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Zostavax
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Abhay M, Measles, M-Vac
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Rubella
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
My child having JIA, i use Folitrax 50mg injection every week . How to recover
Vipul Aggarwal
Pl consult a rheumatologist for same
RA since 2008 ,curruntly taking Folitrax 15 mg once a week,folvite daily, calcuim. Had mouth ulcer recently and folitrax is reduced from 20 to 15 mg,Lefron,zempred is stopped. Having severe pain since last few days. What to do?
Vipul Aggarwal
I think better person to advise u would be rheumatologist
arrow
Folitrax 15 Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can Folitrax 15 Injection cause mouth ulcers?

Yes, Folitrax 15 Injection can cause a sore mouth and mouth ulcers as side effects in some cases. Taking folic acid along with this medicine may help in reducing the ulcers. Ask your doctor if the dose can be reduced as dose reduction may further help in reducing the ulcers.

Q. Why do I have to take folic acid with Folitrax 15 Injection?

Folitrax 15 Injection decreases the folic acid levels in the body by flushing it out of the body. Folic acid is an essential vitamin required to make new cells in the body. By taking folic acid some of the common side effects of Folitrax 15 Injection like mouth ulcers, hair loss, nausea, heartburn, abdominal pain, fatigue, anemia and liver problems can be reduced.

Q. Why do I need to take regular blood tests while taking Folitrax 15 Injection?

Regular blood tests will help your doctor to check your response to Folitrax 15 Injection and monitor your side effects. You will need to routinely check your liver function and your blood counts (white blood cells, red blood cells and platelets). Your doctor may also advise additional tests depending on the previous test results.

Q. Can Folitrax 15 Injection use make me more prone to infections?

Folitrax 15 Injection may decrease the activity of your immune system. As a result, you may develop serious infections. There have been rare reports of serious lung infections with Folitrax 15 Injection use. If you have an active infection, Folitrax 15 Injection should be used with extreme caution.

Q. Can Folitrax 15 Injection affect fertility?

Yes, it may affect fertility in both males and females. There may be a decrease in sperm count in males and menstrual disturbances in females. Do not worry, these effects are reversible and disappear once the therapy is discontinued. However, if you have more concerns, consult your doctor.

Q. What to do if I am planning to become pregnant and my husband is taking Folitrax 15 Injection?

You should avoid pregnancy if your husband is taking Folitrax 15 Injection. Also, avoid pregnancy for a minimum of 3 months after the therapy as it can lead to serious fetal abnormalities.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை மருத்துவ புற்றுநோய் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Chu E, Sartorelli AC. Cancer Chemotherapy. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 944-46.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 887-90.
 3. Methotrexate. Camberley, Surrey: Sandoz Limited; 2005 [revised 23 Mar. 2018]. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Methotrexate Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 26 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Methotrexate. Lake Forest, Illinois: Hospira, Inc.; 2011. [Accessed 26 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

142 AB, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West), Mumbai - 400 067, Maharashtra
Country of Origin: India
Expires on or after: January, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Folitrax 15 Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP58.35  Get 15% OFF
Best Price
₹49.6
Valid only on the orders above ₹499
1 ml in 1 ampoule
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹20. Minimum order value ₹500. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 31st October, 2020
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.