Flumet Eye Drop

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
Preservative
Benzalkonium chloride

Introduction

Flumet Eye Drop belongs to a group of medicines called steroids. It is used to treat redness and swelling in the eyes that may be due to infection or allergy. It reduces swelling, itching, and soreness after any eye injuries or eye surgery.

Flumet Eye Drop should be used in the dose and duration as directed by your doctor. Never use it if the seal is broken before you use it for the first time. Wash your hands thoroughly before applying the medicine. Make sure you remove contact lenses if you wear them and wait for at least 15 minutes before putting them back. Continue using it regularly to get the most benefit from it.

It may cause eye irritation, burning sensation, or watery eyes. These side effects are usually temporary and resolve with time. If your vision is blurred or you have other changes in sight for a short time, do not drive or operate other machines until your vision is clear. If you are pregnant or breastfeeding, you should consult with your doctor before using this medicine.

Flumet Eye Drop க்கான பயன்கள் (Uses of Flumet Eye Drop in Tamil)

Flumet Eye Drop இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Flumet Eye Drop in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Flumet

 • கண் எரிச்சல்
 • எரிச்சல் உணர்வு
 • கண்களில் நீர்வடிதல்

Flumet Eye Drop யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Flumet Eye Drop in Tamil)

இந்த மருந்து வெளிப்புற பயன்பாட்டுக்கு மட்டும். உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினைப் பயன்படுத்தவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்புச்சீட்டினை சரிபார்க்கவும். அதைத் தொடாமல் கண்/காதுக்கு நெருக்கமாக டியூபைப் பிடித்துக்கொள்ளவும். மெதுவாக அழுத்து மருந்தினை கண்ணிமையின் கீழ் பகுதி அல்லது காதுக்குள் விடவும். கூடுதல் திரவத்தை துடைத்துவிடவும்.

Flumet Eye Drop எப்படி செயல்படுகிறது (How Flumet Eye Drop works in Tamil)

ஃப்ளூரோமெதோலோன் என்பது செயற்கை கார்டிகோஸ்டீராய் (குளுகோகார்டிகாய்டு) என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகளின் குழுவை சார்ந்த்து. ஃப்ளூரோமெதோலோன் அதன் ஏற்பிகளுடன் இணைக்கிறது மற்றும் உடலில் அழற்சியுடன் இடையீடு செய்கிற குறிப்பிட்ட இரசாயனங்களின் உற்பத்தியினைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, அதன் மூலம் அழற்சி எதிர்வினைகளைத் தடுக்கிறது (வீக்கம், ஃபைப்ரின் [உறைவு செயல்முறையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள புரதங்களின் வகைகள்] தேக்கம் , நுண்புழை விரிவாக்கம், ஃபாகோசைட் [நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் பிற அன்னியத் துகள்களை விழுங்கி ஜீரணிக்கக்கூடிய பெரிய இரத்த வெள்ளையணுக்கள் ] புலம் பெயர்தல் போன்றவை).
ஃப்ளூரோமெதோலோன் என்பது செயற்கை கார்டிகோஸ்டீராய் (குளுகோகார்டிகாய்டு) என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகளின் குழுவை சார்ந்த்து. ஃப்ளூரோமெதோலோன் அதன் ஏற்பிகளுடன் இணைக்கிறது மற்றும் உடலில் அழற்சியுடன் இடையீடு செய்கிற குறிப்பிட்ட இரசாயனங்களின் உற்பத்தியினைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, அதன் மூலம் அழற்சி எதிர்வினைகளைத் தடுக்கிறது (வீக்கம், ஃபைப்ரின் [உறைவு செயல்முறையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள புரதங்களின் வகைகள்] தேக்கம் , நுண்புழை விரிவாக்கம், ஃபாகோசைட் [நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் பிற அன்னியத் துகள்களை விழுங்கி ஜீரணிக்கக்கூடிய பெரிய இரத்த வெள்ளையணுக்கள் ] புலம் பெயர்தல் போன்றவை).

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
No interaction found/established
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Flumet Eye Drop கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Flumet Eye Drop தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Flumet Eye Drop பயன்படுத்திய பிறகு குறுகிய நேரத்திற்கு உங்கள் பார்வை மங்கலாக இருப்பதை நீங்கள் அறியலாம். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
No interaction found/established
கல்லீரல்
No interaction found/established

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Flumet Eye Drop
₹17.3/ml of Eye Drop
₹13.91/ml of Eye Drop
save 20%
F Lone 0.1% Eye Drop
Syntho Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹15.4/ml of Eye Drop
save 11%
₹21.8/ml of Eye Drop
26% costlier
Floace Eye Drop
Sentiss Pharma
₹23.66/ml of Eye Drop
37% costlier
Biflace Eye Drop
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹24.7/ml of Eye Drop
43% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor has prescribed Flumet Eye Drop to treat redness and swelling (inflammation) of the eye. 
 • Do not use Flumet Eye Drop for more than the prescribed duration as it may cause glaucoma or secondary infection.
 • Do not touch the tip of the dropper to any surface, or to your eye, to avoid contaminating the eye drops.
 • Apply pressure on the corner of the eye (close to the nose) for about 1 minute immediately after instilling the drop.
 • Wait for at least 5-10 minutes before delivering the next medication in the same eye to avoid dilution.
 • Stinging sensation may occur for 1-2 mins. Notify your doctor if it persists for longer.
 • If you wear soft contact lenses, remove them before putting in these eye drops and wait at least 15 minutes before putting your lenses back in.
 • Make sure to use within 4 weeks of opening the bottle.

Fact Box

Chemical Class
Gluco/mineralocorticoids, progestogins and derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
OPHTHAL

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Flumet இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Hospicin B, Amphocil, Ampholyn
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Natnox, Nateglide, Trunate
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Ripadep, Lunch ON, Page
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Rezult
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Swelling on right eye since morning.
Dr. Pushkar Mani
Physician
Eye drop zymer 2 drop both eye three time ( every 8 hour ) for 2-3 days
In new born babys (11 days)left side eye tears and waste products r coming is there any problm
Dr. Amit Modi
Paediatrics
Ur baby might have eye infection. You can try eye drop tobramycin 1 drop in affected eye 4 times a day for two days.
arrow
Flumet Eye Drop குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Does Flumet Eye Drop treat pink eye?

Flumet Eye Drop is used for treat inflammation of parts of conjunctiva; relives redness and itching. It must not be used for undiagnosed red eye condition. Always follow the instructions of doctor regarding its use

Q. Is Flumet Eye Drop an antibiotic?

No, Flumet Eye Drop is not an antibiotic. Flumet Eye Drop belongs to a group of medicines called synthetic corticosteroid (glucocorticoid). It is used to relive inflammatory condition of the eye

Q. Is Flumet Eye Drop a steroid?

Yes, Flumet Eye Drop is a steroid. Flumet Eye Drop belongs to a group of medicines called synthetic corticosteroid (glucocorticoid). It is used to relive inflammatory condition of the eye

Q. Is Flumet Eye Drop safe?

Flumet Eye Drop is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by your doctor

Q. Is Flumet Eye Drop generic?

Yes, Flumet Eye Drop is a generic name. It is available in various trade names

Q. How does Flumet Eye Drop work?

Flumet Eye Drop belongs to a group of medicines synthetic corticosteroid (glucocorticoid). Flumet Eye Drop binds to its receptors and controls the production of certain chemicals that mediate infections in the body, thereby inhibiting the inflammatory reactions (such as swelling, fibrin deposition, capillary dilatation, phagocyte migration)

Q. What is Flumet Eye Drop ophthalmic suspension used for?

Flumet Eye Drop is used to treat inflammation of parts of conjunctiva such as the palpebral conjunctive (a clear membrane, which coats the inside of the eyelids.) and bulbar conjunctiva (a clear membrane of the eye, which covers the outer surface of the eye)

Q. How much does Flumet Eye Drop cost?

The price of Flumet Eye Drop may vary depending upon the brand prescribed to you.Please read the instruction on the package for the correct price of the product.
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Flurometholone. Marlow, Bucks: Allergan Ltd.; 2003 [revised Sep. 2017]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Fluorometholone. Irvine, California: Allergan, Inc; 2013. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

B-19, Block B, Sector 1, Opp. Hotel Mint Select Noida, Uttar Pradesh-201301 India
Country of Origin: India
Best Price
₹73.52
MRP86.5  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
5 ml in 1 bottle
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.