Finamac 1000mg Infusion

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
ஒத்த
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Finamac 1000mg Infusion helps in relieving moderate pain and reducing fever. It effectively alleviates pain and reduces fever for the short-term in cases following surgery or in cases where oral administration is not possible.

Finamac 1000mg Infusion is administered by a doctor or a nurse and should not be self-administered. Depending on the severity of your underlying illness, your doctor will decide the precise dose and schedule as per which this injection is to be given. It starts working within one hour. Inform your doctor if you are also taking other medications containing paracetamol to avoid an overdose. You should let your doctor know if your pain or fever does not subside.

Vomiting, difficulty sleeping, and constipation may be seen as side effects in some patients. Consult your doctor if these side effects do not resolve with time and persist for a longer duration of time. Inform your doctor immediately if any rash or allergic reaction is observed while taking this medicine.

Pregnant and nursing women should use it under medical supervision only. It should be used with caution in patients with liver and kidney disease or alcohol abuse. It is not recommended in patients with severe or active liver disease.

Finamac Infusion க்கான பயன்கள் (Uses of Finamac Infusion in Tamil)

 • வலி
 • காய்ச்சல்

Finamac Infusion இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Finamac Infusion in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Finamac

 • Vomiting
 • Headache
 • Insomnia (difficulty in sleeping)
 • Constipation
 • Itching
 • Anxiety

Finamac Infusion யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Finamac Infusion in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Finamac Infusion எப்படி செயல்படுகிறது (How Finamac Infusion works in Tamil)

Finamac 1000mg Infusion வலி மற்றும் காய்ச்சலுக்குப் பொறுப்பாக இருக்கிற மூளையில் இருக்கும் குறிப்பிட்ட இரசாயன தகவலாளர்கள் வெளிப்படுவதைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Finamac 1000mg Infusion -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Finamac 1000mg Infusion மருந்து கற்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
போதுமான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித ஆய்வுகள் இதில் குறைந்த மற்றும் எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Finamac 1000mg Infusion தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Finamac 1000mg Infusion வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Finamac 1000mg Infusion எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Finamac 1000mg Infusionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Finamac 1000mg Infusion எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Finamac 1000mg Infusionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Finamac 1000mg Infusion
₹2.9/ml of Infusion
Sumo L IV Infusion
Alkem Laboratories Ltd
₹2.09/ml of Infusion
save 28%
Fevridol 1000mg Infusion
Zuventus Healthcare Ltd
₹3.29/ml of Infusion
13% costlier
Neomol 1000mg Infusion
Neon Laboratories Ltd
₹3.93/ml of Infusion
36% costlier
Fepanil 1000mg Infusion
Veritaz Healthcare Ltd
₹4.02/ml of Infusion
39% costlier
₹4.22/ml of Infusion
45% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Finamac 1000mg Infusion helps in relieving moderate pain and fever for a short-term, especially following surgery.
 • Inform your doctor if you are also taking other medications containing paracetamol.
 • Inform your doctor if you suffer from a liver disease, severe kidney disease or from alcohol abuse. 
 • Inform your doctor if you experience symptoms such as feeling or being sick, weight loss, pale skin (pallor) or abdominal pain within the first 24 hours as it indicates an overdose.
   
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment.

Fact Box

Chemical Class
P-Aminophenol Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Finamac இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Abinim, Nimulis
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Oxy Triactin, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
She has osteoporosis should she take terifrac injections
Dr. Akshat Goel
Orthopaedics
Also ask the treating doctor about Zoledronic acid infusion and also about Calcinase nasal spray
Now she s on 1000mg bd metformin.wat to do
Dr. Sanjay Bhatt
Physician
Still increased level. Confirm about her diet failure
arrow
Finamac 1000mg Infusion குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How is Finamac 1000mg Infusion administered?

Finamac 1000mg Infusion should be administered under the supervision of a trained healthcare professional or a doctor only. It should not be self administered. The dose of the medicine will depend on the condition you are being treated for and will be decided by your doctor. Follow your doctor’s instructions carefully to get maximum benefit from Finamac 1000mg Infusion.

Q. What if I vomit after taking Finamac 1000mg Infusion?

If you vomit in less than 30 minutes after having a dose of Finamac 1000mg Infusion tablets or syrup, take the same dose again. If you vomit more than 30 minutes after a dose of tablets or syrup, you do not need to take another dose, until the next normal dose.

Q. What are the serious side effects of taking excess Finamac 1000mg Infusion?

Overdose of Finamac 1000mg Infusion may cause severe life-threatening liver injury as a serious side effect. Taking more than the prescribed dose may also cause kidney injury, decreased platelet count and even lead to coma. Early symptoms of an overdose include nausea, vomiting and general tiredness. Immediately consult a doctor or reach an emergency in case of a suspected overdose.

Q. When will I feel better after taking Finamac 1000mg Infusion?

Usually you will start feeling better after about half an hour of taking Finamac 1000mg Infusion.

Q. Is Finamac 1000mg Infusion an antibiotic?

No, Finamac 1000mg Infusion is not an antibiotic. It works as a painkiller and as a medicine which brings down high fever.

Q. Is Finamac 1000mg Infusion safe for children?

Finamac 1000mg Infusion is considered safe for children only when used as directed by the doctor.

Q. Can I take Finamac 1000mg Infusion and ibuprofen together?

Ibuprofen and Finamac 1000mg Infusion are safe medicines, but both should not be used together. Consult your doctor if you are not sure.

Q. Does Finamac 1000mg Infusion make babies sleepy?

No, Finamac 1000mg Infusion does not make babies sleepy. It is a pain relieving medicine which is used to control high fever.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Furst DE, Ulrich RW, Varkey-Altamirano C. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, Disease Modifying Antirheumatic Drugs, Nonopioids Analgesics, & Drugs Used in Gout. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 635-36.
 2. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 982-84.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 8-12.
 4. Paracetamol/Acetaminophen. San Diego, CA: Cadence Pharmaceuticals, Inc; 1951 [revised Nov. 2010]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri (East), Mumbai - 400059, INDIA.
Country of Origin: India

Expires on or after: March, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Finamac 1000mg Infusion. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP290  Get 15% OFF
Best Price
₹246.5
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
100 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 15th December 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.