Fenofibric 105mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Fenofibric 105mg Tablet is a medicine used to treat high cholesterol. This medicine helps by lowering triglycerides and "bad" cholesterol (LDL), while at the same time raising the levels of "good" cholesterol (HDL). Lowering cholesterol levels reduces the risk of heart attack and stroke.

Fenofibric 105mg Tablet should be taken in the dose and duration as advised by the doctor. You can take it at any time of day with food but try to take it at the same time each day. Most people with high cholesterol do not feel ill, but if you stop taking this medicine, your condition could get worse. This may lead to your cholesterol levels rising up again and increase your risk of heart disease and stroke. It is important to have your cholesterol levels checked regularly.

This medicine is only one part of a treatment program which should also include a healthy diet, regular exercise, smoking cessation, moderation of alcohol intake and weight reduction. You can eat normally while taking this medicine, but try to avoid foods that are high in fat.

Common side effects of this medicine include nausea, abdominal pain, diarrhea, and vomiting. Before taking this medicine it is better to let your doctor know about all the other medicines that are prescribed to you. This medicine should be taken with caution if you are suffering from any kidney or liver disease. Also, pregnant women and breastfeeding mothers should not take this medicine without consulting the doctor.

Fenofibric Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Fenofibric Tablet in Tamil)

 • இரத்தத்தில் டிரைகிளிசிரைடுகள் அளவு அதிகரித்தல்
 • இரத்த்த்தில் கொலஸ்டிரால் அளவு அதிகரித்தல்

Fenofibric Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Fenofibric Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Fenofibric

 • கல்லீரல் என்ஜைம் அதிகரித்தல்
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றுப்பொருமல்
 • வயிற்றில் வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு

Fenofibric Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Fenofibric Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Fenofibric 105mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Fenofibric Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Fenofibric Tablet works in Tamil)

Fenofibric 105mg Tablet இதனால் உடலில் ட்ரைகிளிசரைடு மற்றும் கொழுப்புச்சத்து அளவுகள் குறைத்து ட்ரைகிளிசரைடு வளர்சிதை மாற்றம் நொதிகள் உருவாக்கத்தை தூண்டுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Fenofibric 105mg Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Fenofibric 105mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Fenofibric 105mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Fenofibric 105mg Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Fenofibric 105mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Fenofibric 105mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Fenofibric 105mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Fenofibric 105mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Fenofibric இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Fenofibric 105mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Fenofibric 105mg Tablet
₹11.5/Tablet
Golip 105mg Tablet
Golgi Usa Research Laboratories LLP
₹10.9/tablet
5% cheaper
Fibractiv 105mg Tablet
Cogentrix Pharma
₹12.5/tablet
9% costlier
Fenocor 105mg Tablet
Ordain Health Care Global Pvt Ltd
₹23.83/tablet
107% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • It should be taken with food.
 • Avoid alcohol consumption while taking this medication.
 • Your doctor may check your liver function before starting treatment and regularly thereafter. Notify your doctor if you are more tired than usual, do not feel hungry, or if you have yellow eyes, skin or dark urine.
 • Inform your doctor if you experience muscle pain, tenderness, cramps, or weakness while taking Fenofibric 105mg Tablet, particularly if it is accompanied by a fever.
 • Do not discontinue Fenofibric 105mg Tablet without consulting your doctor even if you feel better.

Fact Box

Chemical Class
PPAR alpha
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC
Action Class
PPAR alpha agonists (Fibrate)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Fenofibric இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Ezlip, Ezentia, Ezzicad
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Ripadep, Page, Reglide
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Altrom, Cenorol, Cgtrom
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Etovas
கடுமையான

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. When should Fenofibric 105mg Tablet be taken?

Usually, Fenofibric 105mg Tablet is taken once daily with a meal. The initial dose of the medicine will depend on the type and age of the patient. Consult your doctor before you start taking the medication and follow the instructions as provided.

Q. Does Fenofibric 105mg Tablet raise blood pressure?

There is no or negligible effect on blood pressure in patients with normal blood pressure levels. However, Fenofibric 105mg Tablet may lead to a decrease in blood pressure in patients with high blood pressure.

Q. What drugs should not be taken with Fenofibric 105mg Tablet?

There are few drugs like Oral Anticoagulants or blood thinners, ciclosporin, cholesterol-lowering medications like statins and contraceptives are contraindicated while you take Fenofibric 105mg Tablet. Along with that, there are certain medicines which should not be taken with Fenofibric 105mg Tablet and therefore you must give a proper history to your doctor regarding your ongoing medication. This is done to analyze the condition and provide a proper therapy and prescription which will help minimizing the side effects of the medication.

Q. Can Fenofibric 105mg Tablet cause kidney problems?

Fenofibric 105mg Tablet should be used with caution in patients with kidney disorders. Serum creatinine levels may increase with long-term usage of Fenofibric 105mg Tablet but is completely reversible. The evidence of kidney damage with this medicine is rare still the kidney function blood test should be done regularly if there is a possibility of kidney damage. Consult your doctor before taking the medicine. Inform the doctor if you have had any disease and all the medicines that you are taking for a better diagnosis and treatment.

Q. Can I take grapefruit juice with Fenofibric 105mg Tablet?

Yes, you can take Fenofibric 105mg Tablet with grapefruit juice. The possibility of interaction of the medicine with grapefruit is unlikely as they are broken down in our body by different enzymes. However, if in doubt then limit the intake of grapefruit juice while taking Fenofibric 105mg Tablet.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை இதயநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Malloy MJ, Kane JP. Agents Used in Dyslipidemia. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 614-15.
 2. Gotto AM Jr, Opie LH. Lipid-Modifying Antiatherosclerotic Drugs. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. pp. 425-26.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 536-37.
 4. Fenofibrate. Saint-Quentin-Fallavier, France: Aenova France SAS; 1993 [revised Apr. 2015]. [Accessed 18 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Fenofibrate. [Updated 2018 Dec 3]. [Accessed 19 Feb. 2020] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

New No:25, 12th Cross Street, Shastri Nagar, Adyar, Chennai - 600020
Country of origin: India

MRP
115
Inclusive of all taxes
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது
எனக்கு தெரிவிக்கவும்

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.