Farmorubicin RD 10mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store in a refrigerator (2 - 8°C). Do not freeze.

Introduction

Farmorubicin RD 10mg Injection is used in the treatment of various types of cancers of blood, breast, stomach, lung, ovaries and soft tissues. It also helps to prevent the recurrence of bladder cancer after surgery.

It is given as a drip or infusion vein with extreme caution by a qualified medical professional. It can be used alone, or sometimes given together with certain other medicines as part of combination chemotherapy. Your doctor will decide what dose is necessary and how often you need to take it. This will depend on what you are being treated for and may change from time to time. You should take it exactly as your doctor has advised. Taking it in the wrong way or taking too much can cause very serious side effects. It may take several weeks or months for you to see or feel the benefits but do not stop taking it unless your doctor tells you to. It makes contraceptive pills less effective, so it advised to both male and female to use reliable contraception during the treatment.

The most common side effects of this medicine include nausea, low blood platelets, hair loss, absence of menstrual periods, fever and rash. It is known to reduce the number of blood cells in your blood thereby, increasing the susceptibility to infections. Infections can sometimes be life threatening. Regular blood tests are required to monitor your blood cells along with kidney, liver and heart function during treatment with this medicine.

Before taking this medicine, tell your doctor if you have liver disease, or have heart problem. Your doctor should also know about all other medicines you are taking as many of these may make this medicine less effective or change the way it works. Inform your doctor if you are pregnant or breastfeeding.

Farmorubicin Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Farmorubicin Injection in Tamil)

 • மார்கப்புற்றுநோய்

Farmorubicin Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Farmorubicin Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Farmorubicin

 • சினப்பு
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • பலவீனம்
 • முடி கொட்டுவது
 • மாதவிடாப் காலங்கள் இல்லாமல் இருத்தல்
 • காய்ச்சல்
 • இரத்த அணுக்கள் குறைதல் (சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள், இரத்த தட்டுகள்)
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வாய்ப்புண்
 • வெப்பமான ஒளிர்வு
 • விழிவெண்படல அழற்சி
 • அரிப்பு

Farmorubicin Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Farmorubicin Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Farmorubicin Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Farmorubicin Injection works in Tamil)

Farmorubicin RD 10mg Injection is an anti-cancer medication. It works by suppressing the activity of an enzyme (topoisomerase II) involved in DNA multiplication of the breast cancer cells. It also forms harmful chemicals (free radicals) which cause DNA damage. This slows the growth of breast cancer cells and eventually kills them.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Farmorubicin RD 10mg Injection -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Farmorubicin RD 10mg Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
பாதுகாப்பற்றது
Farmorubicin RD 10mg Injection தாய் பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பற்றது. மருந்து குழந்தைக்கு அல்லது நிலைமையினால் அவதியுறும் தாய்க்கு நச்சுத்தன்மையுள்ளதாக இருக்கலாம் என்பால்ல் தாய் பாலூட்டுவது பரிந்துரைக்கவில்லை.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Farmorubicin RD 10mg Injection பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Farmorubicin RD 10mg Injection க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Farmorubicin RD 10mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Farmorubicin RD 10mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Farmorubicin RD 10mg Injection
₹805.2/Injection
Epithra 10mg Injection
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
₹230/Injection
save 71%
Rubilon 10mg Injection
Celon Laboratories Ltd
₹358.46/Injection
save 55%
₹426/Injection
save 47%
Epitaz 10mg Injection
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹454.12/Injection
save 44%
₹762.3/Injection
save 5%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Farmorubicin RD 10mg Injection is used alone or in combination with other medicines for the treatment of various types of cancers.
 • It is given through a drip into a vein (intravenous infusion) by a doctor or nurse.
 • It may make you feel tired or sleepy.  Do not drive or do anything that requires mental focus until you know how it affects you.
 • Use a reliable contraceptive method to prevent pregnancy while you are taking this medicine and for 6 months after stopping treatment.
 • Your doctor may get regular blood tests done to monitor your blood cells, liver, and heart function during treatment with this medicine.
 • Inform your doctor immediately if you notice any signs of infection such as fever, sore throat or rash.

Fact Box

Chemical Class
Anthracycline Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI NEOPLASTICS

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Bee sting below middle finger, on palm yesterday. Swelling and redness today after approx 20 hours. No pain, only itching.
Dr. Souvik Sardar
Dermatology
Visit emergency for an injection at that place Instant reliefTake tab teczine 10mg -1tab at bedtime for itching
After giving hucog injection and duphaston 10mg I will get pragancy or not
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
if ur husbands semen is normal and u just face an ovulation problem, u will get pregnant. u must know that even for normal couple chances of getting pregnant after sex once is just 8%
arrow
Farmorubicin RD 10mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Farmorubicin RD 10mg Injection a vesicant (agent that causes tissue blistering and damage)?

Yes, Farmorubicin RD 10mg Injection is a vesicant; it may cause tissue blistering if it leaks out of the vein

Q. Is Farmorubicin RD 10mg Injection an anthracycline?

Yes, Farmorubicin RD 10mg Injection belongs to anthracycline class of anti-cancer medicines

Q. Is Farmorubicin RD 10mg Injection a doxorubicin?

Farmorubicin RD 10mg Injection and doxorubicin are both anticancer agents that belong to the anthracycline group

Q. Is Farmorubicin RD 10mg Injection an antibiotic?

Farmorubicin RD 10mg Injection is an anticancer antibiotic

Q. What is Farmorubicin RD 10mg Injection used for?

Farmorubicin RD 10mg Injection is used in the treatment of various cancers including cancer of the breast, ovary, stomach, lung, bowel or rectum, malignant lymphomas (a type of blood cancer of infection-fighting cells of the blood) such as Hodgkin's disease and non-Hodgkin's lymphoma, leukemia (blood cancer), multiple myeloma (a type of blood cancer of infection-fighting cells of the blood). It may be used in bladder cancers and to prevent reoccurrence of bladder cancer after surgery

Q. What is Farmorubicin RD 10mg Injection made from?

Farmorubicin RD 10mg Injection is made from natural products produced by species of soil fungus Streptomyces

Q. How is Farmorubicin RD 10mg Injection given?

Farmorubicin RD 10mg Injection is given by injection into the vein or through a catheter into the bladder

Q. How effective is Farmorubicin RD 10mg Injection?

Farmorubicin RD 10mg Injection is effective in the treatment of various cancers including cancer of the breast, ovary, stomach, lung, bowel or rectum, malignant lymphomas (a type of blood cancer of infection-fighting cells of the blood) such as Hodgkin's disease and non-Hodgkin's lymphoma, leukemia (blood cancer), multiple myeloma (a type of blood cancer of infection-fighting cells of the blood). It may be used in bladder cancers and to prevent reoccurrence of bladder cancer after surgery. It effectively slows or stops the growth of cancer cells in the body

Q. How much does Farmorubicin RD 10mg Injection cost?

The price of Farmorubicin RD 10mg Injection may vary depending upon the brand prescribed to you. Please read the instruction on the package for the correct price of the product.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை மருத்துவ புற்றுநோய் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Chabner BA, Bertino J, Cleary J, et al. Cytotoxic Agents. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1715.
 2. Chu E, Sartorelli AC. Cancer Chemotherapy. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 952.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 478-79.
 4. Epirubicin hydrochloride. Wedel, Germany: Medac GmbH; 2008 [revised Jun. 2016]. [Accessed 26 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 27 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

The Capital, 1802, 18th Floor , Plot No. C-70, ‘G’ Block , Bandra Kurla Complex, Bandra East , Mumbai – 400051.
Expires on or after: April, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Farmorubicin RD 10mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP805.2  Get 15% OFF
Best Price
₹684.42
Inclusive of all taxes
5 ml in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Not returnable Read policy
Additional offers
Mobikwik: Pay with Mobikwik and get up to ₹500 instant cashback. Minimum cashback to be won is ₹35. Valid once per user only with minimum order value of ₹300. Valid from 10th Jan to 31st Jan, 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.