Extadil 20 Disintegrating Strip

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Extadil 20 Disintegrating Strip is used to treat erectile dysfunction in men. It increases blood flow to the penis to help men get an erection. It works by helping to relax the blood vessels in your penis, allowing blood to flow into your penis when you get sexually excited.

Extadil 20 Disintegrating Strip may be taken on an empty stomach or with a meal. It should be strictly taken as advised by your doctor. The medicine will only help you to get an erection if you are sexually stimulated. You should take it about one hour before you plan to have sex. The amount of time it takes to work varies from person to person, but it normally takes between 30 minutes and one hour. Only take it if you need it and it has been prescribed to you by a doctor.

The most common side effects of this medicine are flushing, headache, blurred vision, muscle pain, stomach upset, and rash. Talk to your doctor if the side effects bother you or will not go away.

This medicine is not intended for use by women and men should avoid using any other medicines to treat impotence without talking to a doctor. It can be dangerous to take it along with medicines called nitrates (often given for chest pain). Do not take this medicine if you have severe heart or liver problems, if you have recently had a stroke or heart attack or if you have low blood pressure. Let your doctor know if you suffer from these or any other health problems before taking it. You should not drive if this medicine makes you feel dizzy. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can lead to side effects.

Extadil Disintegrating Strip க்கான பயன்கள் (Uses of Extadil Disintegrating Strip in Tamil)

 • விரைப்பு குறைபாடு (பாலியல் செயல்பாட்டின் போது போதுமான அளவு விரைப்பு ஏற்படாமை)
 • தீங்கற்ற சுக்கிலவாக மிகைப்பு (பெரிதான சுக்கிலவாகம்)

Extadil Disintegrating Strip இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Extadil Disintegrating Strip in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Extadil

 • இறுக்கம்
 • தலைவலி
 • மங்கலான பார்வை
 • தசை வலி
 • செறிமானமின்மை
 • சிவத்தல்
 • மூக்கில் இரத்தக்கசிவு

Extadil Disintegrating Strip யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Extadil Disintegrating Strip in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். ஈரக் கையினால் பட்டிகள்/ஃபிலிம்களை கையாள வேண்டாம். அதை உங்கள் வாயில் வைத்துக்கொள்ளவும் ஆனால் அதை விழுங்கக்கூடாது. Extadil 20 Disintegrating Strip -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Extadil Disintegrating Strip எப்படி செயல்படுகிறது (How Extadil Disintegrating Strip works in Tamil)

Extadil 20 Disintegrating Strip is a phosphodiesterase (PDE-5) inhibitor. It works in erectile dysfunction by increasing blood flow to the penis by relaxing the muscles in penile blood vessels.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Extadil 20 Disintegrating Strip -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Extadil 20 Disintegrating Strip பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Extadil 20 Disintegrating Strip பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Extadil 20 Disintegrating Strip எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Extadil 20 Disintegrating Strip எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Extadil 20 Disintegrating Stripக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Extadil 20 Disintegrating Strip எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Extadil 20 Disintegrating Stripக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Extadil இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Extadil 20 Disintegrating Strip, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Extadil 20 Disintegrating Strip
₹40.0/Disintegrating Strip
ED Save 20 Orally Disintegrating Strip
Fourrts India Laboratories Pvt Ltd
₹39/disintegrating strip
2% cheaper
T-Film 20mg Disintegrating Strip
Delvin Formulations Pvt Ltd
₹43.2/disintegrating strip
8% costlier
T-Film 20mg Disintegrating Strip
Delvin Formulations Pvt Ltd
₹51.6/disintegrating strip
29% costlier
₹52/disintegrating strip
30% costlier
₹65/disintegrating strip
62% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Extadil 20 Disintegrating Strip for the treatment of erectile dysfunction.
 • It is best to take it an hour before sexual intercourse. But, you can take it anytime between 30 minutes and 4 hours before sexual activity.
 • Do not take it more than once a day.
 • It may also be used for treating the urinary symptoms of an enlarged prostate gland (benign prostatic hyperplasia).
 • It may cause dizziness or blurred vision. Do not drive or do anything requiring concentration until you know how it affects you.
 • Avoid drinking alcohol as it can reduce your ability to get an erection and can make dizziness worse.
 • Seek medical attention if the erection persists for more than 4 hours after sexual intercourse.
 • Do not use Extadil 20 Disintegrating Strip if you have recently taken nitrates (medicines used in angina or chest pain), if you have had a heart attack in the past 3 months, or stroke or heart failure in the past 6 months.

Fact Box

Chemical Class
Carboline Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
SEX STIMULANTS REJUVENATORS
Action Class
Phosphodiesterase-V inhibitors

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Extadil இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Leonite, Nitrogal, Nitrocare
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Isocrate, Cardicap, Sorbidine
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Monopark, Isotrate, Angitrate
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Lorandil
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can the use of Extadil 20 Disintegrating Strip affect fertility?

No, using Extadil 20 Disintegrating Strip does not affect fertility. It works by relaxing the muscles of penile blood vessels and has no effect on fertility.

Q. Do I need to avoid alcohol while taking Extadil 20 Disintegrating Strip?

Alcohol in small amounts may not cause any discomfort to you. However, drinking too much alcohol (5 units or greater) can increase your chances of getting a headache or feeling dizzy, increased heart rate or low blood pressure.

Q. Does Extadil 20 Disintegrating Strip delay ejaculation?

No, Extadil 20 Disintegrating Strip is not known to affect ejaculation. It is used for the treatment of erectile dysfunction.

Q. What are the symptoms that should prompt me to discontinue Extadil 20 Disintegrating Strip?

You should immediately consult your doctor if you experience sudden vision loss in one or both eyes, sudden decrease in hearing or hearing loss, ringing in ears and dizziness. Also, contact your doctor if you experience prolonged erections greater than 4 hours and painful erections greater than 6 hours in duration.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை உளநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover everything about particular health conditions, lab tests, medicines, all possible side effects, drug interactions, warnings, alerts, etc. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Michel T, Hoffman BB. Treatment of Myocardial Ischemia and Hypertension. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 752-53.
 2. Katzung BG, Chatterjee K. Vasodilator & the Treatment of Angina Pectoris. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 197.
 3. Tadalafil. Basingstoke, Hampshire: Eli Lilly and Company Limited; 2008 [revised 23 March 2017]. [Accessed 22 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Tadalafil. Basingstoke, Hampshire: Eli Lilly and Company Limited; 2002 [revised 23 Mar. 2017]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Tadalafil. Indianapolis, Indiana: Eli Lilly and Company; 2007. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

III Floor SIDCO Garment Complex, Guindy, Chennai 600 032, India
Country of origin: India

MRP
240
Inclusive of all taxes
6 disintegrating strips in 1 packet
விற்றுவிட்டது
எனக்கு தெரிவிக்கவும்
Available substitutes
Available substitutes
Same salt composition:Tadalafil (20mg)
https://res.cloudinary.com/du8msdgbj/image/upload/v1641373793/epf1dtoymcv3sbkzuspl.png
Same salt composition
https://res.cloudinary.com/du8msdgbj/image/upload/v1641373711/qkdhgo7ram1mle08cya9.png
Verified by doctors
https://res.cloudinary.com/du8msdgbj/image/upload/v1641373746/ehvn8wef9oaoewteak8d.png
Popularly bought
https://res.cloudinary.com/du8msdgbj/image/upload/v1641373558/xnv1s7snefeql2hkalfr.png
Trusted quality
Why buy substitutes from 1mg?question-mark

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.