Esproxin Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Esproxin Tablet is an antibiotic used to treat various types of bacterial infections. It is effective in resolving most infections of the respiratory tract, ear, nose, throat, lungs and skin. It stops the growth of infection causing bacteria and thus resolves the symptoms.

Esproxin Tablet should be taken orally on an empty stomach. It should be used regularly at evenly spaced time intervals as prescribed by your doctor. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping the medicine too early may lead to the infection returning or worsening.

Commonly seen side effects seen with this medicine include nausea, vomiting, pain in the abdomen and diarrhea. These are usually temporary and subside with the completion of treatment. Consult your doctor if these side effects do not resolve or persist for a longer duration.

Inform your doctor if you have any previous history of allergy or heart problems before taking this medicine. Pregnant or breastfeeding women should consult their doctor before using this medicine.

Esproxin Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Esproxin Tablet in Tamil)

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Esproxin Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Esproxin Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Esproxin

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றில் வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • ஒவ்வாமை

Esproxin Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Esproxin Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Esproxin Tablet -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Esproxin Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Esproxin Tablet works in Tamil)

Esproxin Tablet ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Esproxin Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Esproxin Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Esproxin Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Esproxin Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Esproxin Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Esproxin Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Esproxin Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Esproxin இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Esproxin Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Esproxin Tablet
₹6.35/Tablet
Dianort Tablet
Rusi Remedies P Ltd
₹1.43/Tablet
77% cheaper
Roxitas Kid Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹3/Tablet
53% cheaper
Ero Kid Tablet
Rhombus Pharma Pvt Ltd
₹3.58/Tablet
44% cheaper
Roxithrol Tablet
Monokem Labs
₹5.7/Tablet
10% cheaper
Roxitroy Tablet
Troikaa Pharmaceuticals Ltd
₹6.58/Tablet
4% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor has prescribed Esproxin Tablet to cure your infection and improve your symptoms.
 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early may make the infection to come back and harder to treat.
 • Take it 1 hour before or two hours after food.
 • Do not take antacids 2 hours before or after taking Esproxin Tablet.
 • Diarrhea may occur as a side effect but should stop when your course is complete. Inform your doctor if it doesn't stop or if you find blood in your stools.
 • Stop taking Esproxin Tablet and inform your doctor immediately if you develop an itchy rash, swelling of the face, throat or tongue or breathing difficulties while taking it.

Fact Box

Chemical Class
Semi-synthetic macrolide
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Macrolides

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Esproxin இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Alestol, Astelong, Astem
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Norpace, Regubeat
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Qubast, Basbat, Ebaler
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Elstin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Esproxin Tablet safe?

Esproxin Tablet is safe if taken for prescribed duration in prescribed doses as advised by your doctor.

Q. Does Esproxin Tablet treat urinary tract infections (UTI)?

Esproxin Tablet can be used to treat lower urinary tract infections i.e. infections of the urinary bladder and urethra. However, please consult a doctor before taking any antibiotics for your condition as it is important to diagnose the infection before starting antibiotics.

Q. Can the use of Esproxin Tablet cause diarrhea?

Yes, the use of Esproxin Tablet can cause diarrhea. It is an antibiotic which kills the harmful bacteria. However, it also affects the helpful bacteria in your stomach or intestine and causes diarrhea. If you are experiencing severe diarrhea, talk to your doctor about it.

Q. How long does Esproxin Tablet takes to work?

Usually, Esproxin Tablet starts working soon after taking it. However, it may take some days to kill all the harmful bacteria and make you feel better.

Q. What if I don't get better after using Esproxin Tablet?

Inform your doctor if you don't feel better after finishing the full course of treatment. Also, inform him if your symptoms are getting worse while using this medicine.

Q. Can I stop taking Esproxin Tablet when my symptoms are relieved?

No, do not stop taking Esproxin Tablet and complete the full course of treatment even if you feel better. Your symptoms may improve before the infection is completely cured.

Q. Can the use of Esproxin Tablet cause infertility?

There is no firm evidence to suggest that the use of Esproxin Tablet will cause infertility in males or females.

Q. Is Esproxin Tablet an antibiotic?

Esproxin Tablet is an antibiotic and belongs to the group of antibiotics known as macrolides. Esproxin Tablet prevents bacteria from growing, by interfering with their protein synthesis.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Roxithromycin. Macquarie Park, New South Wales: Apotex Pty Ltd.; 2008 [revised 23 Jul. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Roxithromycin. Boronia Victoria: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd.; 23 Nov. 2006 [revised 18 Dec. 2006]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

ESPEE FORMULATION PVT. LTD., Vill:- Shapar, Tasil Kotda, Sangani, Plot No.15, Sector No. 2, B. No. 356, Gondal Highway, Rajkot, Gujarat, 360024, India
Country of Origin: India

Expires on or after: July, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Esproxin Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
55.8863.5Get 12% OFF
54.61+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்

Additional offers

Amazon Pay: Pay with AmazonPay and get cashback up to ₹300. Minimum order value ₹100. Valid from 1st April - 30th April 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.