Eslot 5mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Eslot 5mg Tablet belongs to a group of medicines called antihistamines. It is used in the treatment of various allergic conditions. It relieves symptoms like itching, swelling and rashes.

Eslot 5mg Tablet may be taken with or without food. The dose may vary depending on what you are taking it for. Take it as it has been prescribed by your doctor. You may need this medicine only on days you have symptoms, or you may need to take it every day to prevent symptoms from happening. If you stop taking it earlier than advised, your symptoms may come back. This medicine is generally very safe.

You may experience dizziness and sleepiness after taking the medicine. These are usually mild and go away after a couple of days as your body adjusts. Consult your doctor if they persist or worry you. Before taking it, you should tell your doctor if you have any problems with your liver or kidneys or with your heart as antihistamines can cause your heart to beat faster.

Pregnant or breastfeeding women should also consult with their doctor before taking it. Avoid drinking alcohol as it can cause excessive drowsiness with this medicine. It usually does not impair your ability to drive, but you should not drive if it makes you feel sleepy or dizzy.

Eslot Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Eslot Tablet in Tamil)

 • ஒவ்வாமைக் குறைபாடுகள்

Eslot Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Eslot Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Eslot

 • தூக்க கலக்கம்

Eslot Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Eslot Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Eslot 5mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Eslot Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Eslot Tablet works in Tamil)

Eslot 5mg Tablet நெரிசல் மற்றும் அரிப்பு மற்றும் பிற ஒவ்வாமை எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இரசாயனங்களை தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Eslot 5mg Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும்.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Eslot 5mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Eslot 5mg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Eslot 5mg Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Eslot 5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Eslot 5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Eslot 5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Eslot 5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Eslot இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Eslot 5mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Eslot 5mg Tablet
₹5.13/Tablet
Alenix 5 Tablet
Canixa Life Sciences Pvt
₹4.4/tablet
14% cheaper
Alides 5mg Tablet
Leeford Healthcare Ltd
₹4.6/tablet
10% cheaper
Lorday Tablet
Adcock Ingram Healthcare Pvt Ltd
₹4.73/tablet
8% cheaper
Nucope 5mg Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹4.83/tablet
6% cheaper
Auriase 5mg Tablet
Surya Pharmaceutical Ltd
₹6.4/tablet
25% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • டீஸ்லோராடடைன் உணவுடன் அல்லது உணவு நேரத்தில் இல்லாமலும் உட்கொள்ளலாம்.
 • நீங்கள் கருவுற்றிருந்தாலோ, கருவுற திட்டமிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோ மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.
 • டீஸ்லோராடடைன் கிறுகிறுப்பை உண்டாக்கக்கூடும் என்பதால் இயந்திரங்களை இயக்கவோ அல்லது ஓட்டவோ கூடாது.
 • டீஸ்லோராடடைன், லோர்ட்டாடைன் அல்லது அதன் உட்பொருட்கள் மீது ஒவ்வாமை இருக்கும் நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது.
 • 2 வயதுக்கு குறைவாக உள்ள குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது.

Fact Box

Chemical Class
Piperidine Derivate
Habit Forming
No
Therapeutic Class
RESPIRATORY
Action Class
H1 Antihistaminics (second Generation)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Eslot இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Fosapine, Aprepit, Aprepep
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Fosup, Artepitant, Emetant
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Zuvair
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Eurolam
மிதமான

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Eslot 5mg Tablet used for?

Eslot 5mg Tablet is used for the treatment of allergic conditions causing runny nose, redness and watering of eyes, sneezing and allergic reactions to medicines and food.

Q. What should I know before using Eslot 5mg Tablet?

Before using Eslot 5mg Tablet, you should tell your doctor if you are allergic to Eslot 5mg Tablet or any of its ingredients to avoid any allergic reactions. Let your doctor know if you have, or have had any problems with your eyes. Inform your doctor about all the other medicines you are taking because they may affect, or be affected by, this medicine. Inform your doctor if you are pregnant, planning to conceive or breastfeeding to prevent any harmful effects on the baby.

Q. Is Eslot 5mg Tablet safe?

Eslot 5mg Tablet is safe if used in the dose and duration as advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

Q. How does Eslot 5mg Tablet work?

Eslot 5mg Tablet works by blocking the release of a naturally occurring substance in our body known as histamine, that is responsible for producing symptoms of allergies such as runny nose, sneezing and red or watery eyes.

Q. What if I forget to take a dose of Eslot 5mg Tablet?

If you have missed a dose of Eslot 5mg Tablet, take it as soon as you remember it. However, if it is almost time for your next dose, take it in the regular schedule instead of taking the missed dose. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

Q. Is Eslot 5mg Tablet effective?

Eslot 5mg Tablet is effective if used in the dose and duration advised by your doctor. Do not stop taking it even if you see improvement in your condition. If you stop using Eslot 5mg Tablet too early, the symptoms may return or worsen.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover everything about particular health conditions, lab tests, medicines, all possible side effects, drug interactions, warnings, alerts, etc. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 374-75.
 2. Desloratadine. Whitehouse Station, New Jersey: Merck & Co., Inc.; 2001 [revised Apr. 2014]. [Accessed 1 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. Jornal de Pediatria. 2004;80(5):4-6. [Accessed 01 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 01 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Khasra No. 169 Tanshipur Roorkee (U.K)
Country of origin: India

MRP
51.25
Inclusive of all taxes
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது
எனக்கு தெரிவிக்கவும்
Available substitutes
Available substitutes
Same salt composition:Desloratadine (5mg)
https://res.cloudinary.com/du8msdgbj/image/upload/v1641373793/epf1dtoymcv3sbkzuspl.png
Same salt composition
https://res.cloudinary.com/du8msdgbj/image/upload/v1641373711/qkdhgo7ram1mle08cya9.png
Verified by doctors
https://res.cloudinary.com/du8msdgbj/image/upload/v1641373746/ehvn8wef9oaoewteak8d.png
Popularly bought
https://res.cloudinary.com/du8msdgbj/image/upload/v1641373558/xnv1s7snefeql2hkalfr.png
Trusted quality
Why buy substitutes from 1mg?question-mark

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.