Dynapar SR 100 Tablet in Tamil

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Dynapar க்கான பயன்கள் (Uses of Dynapar in Tamil)

வலி, காய்ச்சல், தலைவலி, மாதவிடாயின் போதான வலி, ஓய்ஸ்டியோ ஆர்த்ரைடிஸ் , முடக்கு வாதம், ஆங்கிலோசிங் கீல்வாதம், கீல்வாதம், முடக்கு வாதம் வலி, தசை-எலும்பு வலி மற்றும் வாய் புண்கள் (புண்கள்) க்காக Dynapar SR 100 Tablet பயன்படுத்தப்படும்

Dynapar இன் பக்க விளைவுகள் (Dynapar side effects in Tamil)

Common
  • வாந்தி
  • வயிற்றுவலி / இரைப்பை வலி
  • வயிற்றுப்புண்
  • குமட்டல்
  • செறிமானமின்மை
  • வயிற்றுப்போக்கு
  • நெஞ்செரிச்சல்
  • பசியின்மை

Dynapar யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Dynapar in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்தியபடி இதைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும். Dynapar SR 100 Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Dynapar எப்படி செயல்படுகிறது (How Dynapar works in Tamil)

Dynapar SR 100 Tablet என்பது ஒரு ஸ்டீராய்டு அல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாகும் [NSAID]. காய்ச்சல், வலி மற்றும் அழற்சியினை (சிவத்தல் மற்றும் வீக்கம்) உண்டாக்கும் குறிப்பிட்ட தகவலாளர்களின் வெளிப்பாட்டினை தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Dynapar related warnings in Tamil)

மது
எச்சரிக்கை
கர்ப்பகாலம்
எடை ஆபத்துகள் VS பலன்கள்
Dynapar SR 100 Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
Dynapar SR 100 Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Dynapar SR 100 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Dynapar SR 100 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Dynapar SR 100 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Dynapar SR 100 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Dynapar SR 100 Tablet
₹7.7/Tablet PR
Voveran SR 100 Tablet
Novartis India Ltd
₹9.38/Tablet PR
22% costlier
NAC SR 100 Tablet
Systopic Laboratories Pvt Ltd
₹4/Tablet PR
save 48%
₹6.15/Tablet PR
save 20%
₹6.45/Tablet PR
save 16%
Fenak -SR Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹4.93/Tablet PR
save 36%

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Dynapar இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Abinim, Nimulis
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

Dynapar உடன் தொடர்புடைய கேள்விகள்

arrow
What is the composition of Dynapar AQ 75 mg 1 ml ? And Is it safe ? And till when it can be delivered ?
Dr. Khoobsurat Najma
Ask A Chemist
it is a painkiller and should only be taken after consulting your doctor. It contains Diclofenac Diclofenac is used in the treatment of painful conditions of joints, lower back pain, sprains or bone fractures, inflammation of joints (frozen shoulder, gout), pain and swelling following skeletal muscle, dental and other minor surgeries. It is also used in treatment of migraine
Hi Doctor, I am having pain starting from the neck till lower back. I am taking: 2 tabs Insulate NP Dynapar Spray But still not getting relief. Request your suggestions. Thanks PATIENT
Dr. Vipul Aggarwal
Bone & Joint Specialist
Get vitamin d3 checkedPlease start with cervical isometric exercises and core stability exercisesTab nucoxia 90 mg twice a day for 5 days
arrow
Dynapar SR 100 Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is diclofenac topical a blood thinner / controlled substance?

Diclofenac is a pain relieving medication and it does not significantly affect the function of platelets in blood; hence it is not a blood thinner. It is not a controlled substance as it does not have the potential for abuse or addiction.

Q. Can I use Dynapar along with vitamins?

Yes, Dynapar can be taken with vitamins. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported when they are used together.

Q. Can Dynapar be used for the treatment of hepatitis?

No, Dynapar is not approved for the treatment of hepatitis. Hepatitis is a condition where the liver is inflamed. Dynapar can, in fact, cause harm to the liver as a side effect.

Q. Can Dynapar be used after C-section?

Yes, Dynapar is a pain killer. C-section is the short name for Cesarean Section which is an operative procedure to deliver the baby through the mother's abdomen and uterus. Dynapar can be used to treat the pain that may occur after the operation.

Q. Can I use Dynapar for the treatment of arthritis?

Yes, Dynapar is commonly used for the treatment of pain in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and spondylitis.It belongs to the class of drugs called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). .

Q. Can I take Dynapar along with misoprostol?

Yes. It can be taken together. Misoprostol protects the stomach from irritating gastric effects of Dynapar. The combination of medication is used to treat arthritis in patients at high risk of getting stomach/intestinal ulcers and complications from the ulcers (such as bleeding).

Q. Can I take Dynapar while I am on thyroxine?

Yes, Dynapar can be taken with thyroxine. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported when they are used together.

Q. Can I use Dynapar with diuretics?

No, Dynapar should not be used with diuretics. Dynapar reduces the natriuretic effect of furosemide and thiazides diuretics in some patients. This response has been attributed to inhibition of renal prostaglandin synthesis.

Q. Is Dynapar a narcotic?

No, Dynapar is not a narcotic. Narcotics are drugs with sleep inducing properties, usual derivatives of Opium like Heroin and Morphine.

Q. Can Dynapar be used along with warfarin?

No. Using Dynapar together with warfarin can increase the risk of serious bleeding from the stomach (Higher than users of either drug alone). Inform your doctor before starting these medications.

Q. Why does Dynapar cause an ulcer?

Dynapar can cause damage to the lining cells of the stomach by several mechanisms, including the irritant effect on the cells, breaking of the protective barrier properties of lining cells, suppression of prostaglandin production of the stomach, reduction of stomach mucosal blood flow and interference with the repair of superficial injury of the stomach lining.

Q. Why is Dynapar contraindicated in asthma?

Some patients with asthma are hypersensitive to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) like aspirin which can lead to acute attacks of asthma. Consult your doctor before starting this medication.

Q. Is Dynapar a painkiller?

Yes. Dynapar is a pain killer. In fact, it belongs to the class of drugs called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is commonly used for the treatment of pain in osteoarthritis, rheumatoid arthritis and spondylitis.

Q. Is Dynapar good for back pain?

Yes, Dynapar has been found to be effective to reduce back pain. Dynapar is a pain killer that belongs to the NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory) class. Other NSAIDs have also been found to be useful in back pain eg. Ibuprofen and Naproxen.

Q. Why Dynapar should be stopped before surgery?

Since Dynapar has been shown to have blood thinning effects, it can increase the risk of bleeding. Therefore, it is stopped before surgery to prevent excessive loss of blood.

Q. Can I use Dynapar during my fever treatment?

Yes, Dynapar can reduce fever. However, commonly used to reduce the pain, particularly that which is seen with Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis and Ankylosing spondylitis.

Q. Can I use Dynapar to treat a sore throat?

Sore throat is mostly caused by bacteria so antibiotics are given to treat a sore throat whereas Dynapar is a pain killer so it can be given in cases of throat pain associated with it but only under the prescription of a doctor.

Q. What are the contraindications for Dynapar?

Dynapar should not be used if there is an allergic reaction (hypersensitivity) to it, or other pain killers, active ulcer in the stomach, bleeding from the stomach, history of severe heart failure, liver failure, kidney failure and or heart attack.

Q. Can I use Dynapar to treat urinary tract infections (UTI)?

Dynapar can be used to treat the pain associated with urinary tract infection (UTI) but for complete treatment, a course of antibiotics will be required.

Q. Can Dynapar cause sedation?

Dynapar is not known to cause sedation. There have been rare, an isolated case report of sedation with the drug.

Q. Can I take Dynapar for kidney stones?

Yes,Dynapar can be used to relieve the pain due to kidney stones. However, there is also a risk of kidney damage with Dynapar as its side effect. It is advised not to take Dynapar for a prolonged time for this condition without adequate monitoring.

Q. Can I use Dynapar with mifepristone?

These drugs should not be used together as the effect of mifepristone may be lowered by Dynapar. Mifepristone is used for medical abortion.

Q. Can I use Dynapar with lithium?

No.These drugs should not be used together as Dynapar increases the blood levels of lithium which may further increase the side effects.

Q. Can Dynapar affect the chance of conceiving?

Yes. Dynapar can sometime cause reversible infertility. Dynapar by its mechanism of action, may delay or prevent rupture of ovarian follicles, which has been associated with reversible infertility in some women. Consult your doctor before starting this medication.

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
Frequent searches leading to this page
Dynapar uses in TamilDynapar side effects in Tamil
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
Troikaa Pharmaceuticals Ltd., Registered Office: , 'Commerce House - 1', Satya Marg, Bodakdev, Ahmedabad-380 054. Gujarat, India.
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Dynapar SR 100 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
MRP
77
10 Tablet pr in 1 strip
ADD TO CART
Best Price ₹61.6
20% OFF
Use Coupon HEALTH1020 during checkout