Dezogesic 120 Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Dezogesic 120 Tablet is a pain-relieving medicine. It is used for relieving moderate pain and swelling of joints associated with different forms of gout and arthritis. It effectively alleviates pain, redness, and swelling.

Dezogesic 120 Tablet should be taken in the dose and duration as advised by your doctor. Dezogesic 120 Tablet may be taken with or without food, but it is better to take it at a fixed time.

Flu-like symptoms, indigestion, stomach pain, and diarrhea are some of the side effects that might be seen with this medicine. It may cause dizziness and fatigue. You should not drive or do anything requiring concentration until you know how it affects you. It is potentially unsafe to take it during pregnancy. Inform your doctor if you have a history of stomach ulcers, heart diseases, high blood pressure, and liver or kidney disease.

Dezogesic Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Dezogesic Tablet in Tamil)

 • வலி

Dezogesic Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Dezogesic Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Dezogesic

 • குளிர்காய்ச்சல் அறிகுறிகள்
 • செறிமானமின்மை
 • வயிற்று வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • மேற்புற வீக்கம்
 • வயிற்றுப்பொருமல்

Dezogesic Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Dezogesic Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Dezogesic 120 Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Dezogesic Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Dezogesic Tablet works in Tamil)

Dezogesic 120 Tablet என்பது ஸ்டீராய்டு அல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாகும் (NSAID) அது COX-2 தணிப்பிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது வலி மற்றும் அழற்சிக்குப் (சிவத்தல் மற்றும் வீங்குதல்) பொறுப்பான குறிப்பிட்ட இரசாயனத் தூதுவரின் வெளிப்பாட்டினைத் தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Dezogesic 120 Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Dezogesic 120 Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Dezogesic 120 Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Dezogesic 120 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Dezogesic 120 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Dezogesic 120 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Dezogesic 120 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Dezogesic இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Dezogesic 120 Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Dezogesic 120 Tablet
₹13.5/Tablet
Etonow 120 Tablet
Grandcure Healthcare Pvt Ltd
₹10.88/tablet
19% cheaper
Coxnuro 120mg Tablet
Emenox Healthcare
₹11.4/tablet
16% cheaper
Intacoxia 120 Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹12.3/tablet
9% cheaper
Etosaid 120 Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹13.42/tablet
1% cheaper
Etorvel 120mg Tablet
Kinedex Healthcare Pvt Ltd
₹16.76/tablet
24% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Dezogesic 120 Tablet helps relieve pain and inflammation.
 • It may cause fewer stomach problems as compared to other NSAIDs like Ibuprofen or Naproxen.
 • It may cause dizziness and fatigue. Do not drive or do anything requiring concentration until you know how it affects you.
 • Do not consume alcohol while on treatment with this medicine as it may cause excessive drowsiness.
 • Regularly monitor your blood pressure while taking this medicine, particularly in the first two weeks after starting treatment.
 • Inform your doctor if you have a history of stomach ulcers, heart diseases, high blood pressure, and liver or kidney disease.
 • During long-term treatment, your doctor may want to take regular blood tests to monitor your liver function.
 • Do not take Dezogesic 120 Tablet if you are pregnant, planning to conceive, or breastfeeding.

Fact Box

Chemical Class
Sulfone and Pyridine Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS
Action Class
NSAID's -Selective COX-2 Inhibitors

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Dezogesic இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Neil, Esulide
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Oxy Triactin, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Dezogesic 120 Tablet used for?

Dezogesic 120 Tablet is used to reduce the pain and swelling (inflammation) in the joints and muscles of people 16 years of age and older with rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and gout. Dezogesic 120 Tablet is also used for the short term treatment of moderate pain after dental surgery in people 16 years of age and older.

Q. Is Dezogesic 120 Tablet helpful in relieving stomach pain?

No, Dezogesic 120 Tablet should not be taken for stomach pain without consulting a physician. This drug can increase stomach acid secretion which may aggravate an unknown underlying condition.

Q. Can the use of Dezogesic 120 Tablet cause damage to kidneys?

Yes, the long-term use of Dezogesic 120 Tablet can cause damage to the kidneys. Normal kidneys produce a chemical called prostaglandins that protect the kidneys from damage. Use of painkillers lowers the levels of prostaglandins in the body, leading to kidney damage because of long-term use. Therefore, the use of painkillers is not recommended in patients with underlying kidney disease.

Q. Can Dezogesic 120 Tablet cause high blood pressure?

Yes. Dezogesic 120 Tablet can increase blood pressure in some people, especially in high doses, and your doctor may advise you to check your blood pressure at home or even monitor it from time to time. If you have high blood pressure that has not been controlled by treatment, you must inform your doctor before starting treatment with Dezogesic 120 Tablet, to avoid any mishap.

Q. Is it safe to use Dezogesic 120 Tablet?

Dezogesic 120 Tablet is safe for most patients. However, in some patients, it may cause some unwanted side effects like nausea, vomiting, stomach pain, fatigue, diarrhea, etc. Inform your doctor if you experience any persistent problem due to this medication.

Q. Can I stop taking Dezogesic 120 Tablet when my pain is relieved?

Dezogesic 120 Tablet should be continued as advised by your doctor, if you are using the medicine for a condition associated with long-term pain. It can be discontinued if you are using it for short-term pain relief.

Q. Can the use of Dezogesic 120 Tablet cause nausea and vomiting?

Yes, the use of Dezogesic 120 Tablet may cause nausea and vomiting. Taking it with milk, food or antacids can prevent nausea. Avoid taking fatty or fried foods along with this medication. In case of vomiting, drink plenty of water or other fluids by taking small frequent sips. Talk to your doctor if vomiting persists and you notice signs of dehydration, like dark colored and strong-smelling urine or a low frequency of urination. Do not take any other medicines without speaking to your doctor.

Q. Can the use of Dezogesic 120 Tablet cause dizziness?

Yes, the use of Dezogesic 120 Tablet can cause dizziness (feeling faint, weak, unsteady or lightheaded) in some patients. If you feel dizzy or lightheaded, do not drive or use any machines. It is better to rest for sometime and resume once you feel better.

Q. Are there any specific contraindications associated with the use of Dezogesic 120 Tablet?

The use of Dezogesic 120 Tablet is considered to be harmful for patients with known allergy to any of the components of this medicine. It should be avoided in patients with known allergy to other painkillers (NSAIDs). The use of this medicine should preferably be avoided in patients with a history of stomach ulcers or in patients with active or recurrent stomach ulcer/bleeding. It should also be avoided in patients with a history of heart failure, high blood pressure, and liver or kidney disease.

Q. Is it safe to take a higher than the recommended dose of Dezogesic 120 Tablet ?

No, taking a higher than the recommended dose of Dezogesic 120 Tablet can increase the risks of side effects like stomach pain, nausea, vomiting, indigestion and diarrhea. In fact, using this medicine for a long-term can also damage your kidneys on long-term use. If you are experiencing increased severity of pain or if the pain is not relieved by the recommended doses of this medicine, please consult your doctor for re-evaluation.

Q. How long do I need to take Dezogesic 120 Tablet?

You need to take Dezogesic 120 Tablet as long as your doctor recommends taking it. For dental pain, it is usually prescribed for 3 days, but if it is being used for acute pain conditions then it should be given as long as the pain lasts and not exceeding 8 days. Usually, for arthritis, it is prescribed for long-term use, which may vary from person to person.

Q. How should Dezogesic 120 Tablet be taken?

Take Dezogesic 120 Tablet exactly as prescribed by your doctor. Swallow it whole with a glass of water. Dezogesic 120 Tablet can be taken with or without food. Taking the medicine without food can enhance the working of the medicine. Furthermore, do not exceed the dose recommended by your doctor.

Q. Does Dezogesic 120 Tablet cause sleepiness?

In some patients Dezogesic 120 Tablet causes sleepiness, feeling of spinning (vertigo), and dizziness. If one experiences these symptoms then driving or operating machinery should be avoided.

Q. Does Dezogesic 120 Tablet have any effect on birth control pills?

Taking Dezogesic 120 Tablet with birth control pills and hormonal replacement therapy may increase the chances of side effects. Hence, consult the doctor who will suggest an alternative method of birth control.

Q. Can I take aspirin while taking Dezogesic 120 Tablet?

Aspirin can be taken in low doses when you are using it for the prevention of stroke and heart attack. You should not stop low-dose aspirin without talking to your doctor. It is advised that while taking Dezogesic 120 Tablet you should not take high doses of aspirin and other anti-inflammatory medicines, as they may increase your risk of stomach ulcers.

Q. How long does Dezogesic 120 Tablet take to work?

Pain relief has been observed after about 4 hours of starting Dezogesic 120 Tablet. Full effect may take a little longer and may vary from person to person.

Q. Is Dezogesic 120 Tablet a painkiller?

Yes, Dezogesic 120 Tablet is a pain killer. It helps to reduce pain and inflammation in the joints and muscles due to osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and gout. It is also used to relieve dental pain after dental surgery.

Q. Is Dezogesic 120 Tablet bad for kidneys?

People with impaired kidney function or with severe heart failure or severe liver problems (liver cirrhosis) need to be careful while taking Dezogesic 120 Tablet since the medicine can further impair the function. The uncommon side effects of Dezogesic 120 Tablet related to kidneys include proteins in urine, serum creatinine increased, and kidney failure.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை முடுக்குவாதவியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 992.
 2. Sciencedirect. Etoricoxib. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Pubchem. Etoricoxib. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Etoricoxib. Haarlem, The Netherlands: Merck Sharp & Dohme B.V.; 2018. [Accessed 23 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Etoricoxib. Hoddesdon, Hertfordshire: Merck Sharp & Dohme Limited; 2016. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

DESONS THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED., U-10/ 7 DLF City Phase 3 Rd, DLF Phase 3, Sector 24, Gurgaon, Haryana 122010
Country of origin: India

Expires on or after: August, 2023

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Dezogesic 120 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
101.25135Get 25% OFF
98.55+ free shipping and 5% cashback with
Care plan members get extra discounts, free shipping, free health screening, premium doctor consultation and more.
Inclusive of all taxes
This offer price is valid on orders above ₹1999. Apply coupon SAVE30 on the cart.
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Cash on delivery available

Additional offers

Paytm Postpaid | Wallet: Pay with Paytm wallet on Tata 1mg for ₹999 or more and get 4000 cashback points. Offer ends 5th February 2022
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160m+
Visitors
27m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.