Desrina 50 Tablet ER

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Desrina 50 Tablet ER is a prescription medicine used in the treatment of depression. This medicine helps by increasing the level of chemical messengers (serotonin and noradrenaline) in the brain that have a calming effect on the brain and relax the nerves, thus treating your depression.

Desrina 50 Tablet ER may be taken with or without food. It is advised to take this medicine at a fixed time each day to maintain a consistent level in the blood. If you miss any doses, take it as soon as you remember. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. It is important that this medication is not stopped suddenly as it may worsen your symptoms.

Some common side effects of this medicine include nausea, vomiting, anxiety, increased sweating, insomnia (difficulty sleeping), constipation, decreased appetite, and sexual dysfunction. It even causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. However, these side effects are temporary and usually resolve on their own in some time. Please consult your doctor if these do not subside or bother you.

Before taking Desrina 50 Tablet ER, inform your doctor if you have any problems with your kidneys, heart, liver, or have a history of seizures (epilepsy or fits). Inform your doctor if you develop any unusual changes in mood or behavior, new or worsening depression, or if you have any suicidal thoughts.

Desrina Tablet ER க்கான பயன்கள் (Uses of Desrina Tablet ER in Tamil)

 • மனஅழுத்தம்

Desrina Tablet ER இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Desrina Tablet ER in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Desrina

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • தூக்க கலக்கம்
 • ஆவல்
 • வியர்வை அதிகரித்தல்
 • தூக்கமின்மை
 • மலச்சிக்கல்
 • பசி குறைதல்
 • பாலியல் செயல்பாடின்மை

Desrina Tablet ER யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Desrina Tablet ER in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Desrina 50 Tablet ER -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Desrina Tablet ER எப்படி செயல்படுகிறது (How Desrina Tablet ER works in Tamil)

Desrina 50 Tablet ER works by increasing the levels of chemical messengers (serotonin and noradrenaline), natural substances in the brain that help maintain mental balance.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Desrina 50 Tablet ER மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Desrina 50 Tablet ER கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Desrina 50 Tablet ER தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Desrina 50 Tablet ER எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Desrina 50 Tablet ER எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Desrina 50 Tablet ERக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Desrina 50 Tablet ER எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Desrina 50 Tablet ERக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Desrina இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Desrina 50 Tablet ER, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Desrina 50 Tablet ER
₹12.1/Tablet ER
Desveren 50 Tablet ER
La Renon Healthcare Pvt Ltd
₹10.5/Tablet ER
save 13%
₹14/Tablet ER
16% costlier
Ventab Dxt 50 Tablet ER
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹14.4/Tablet ER
19% costlier
D-Veniz 50 Tablet ER
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹15.1/Tablet ER
25% costlier
₹15.96/Tablet ER
32% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Desrina 50 Tablet ER-ஐ மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தபடியே உட்கொள்ளவும். இதனை அதிகமாகவோ அல்லது நீண்ட காலத்திற்கோ உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்தாலும்கூட குறைந்தது 1 முதல் 4 வாரங்களுக்கு Desrina 50 Tablet ER -ஐ உட்கொள்ளவேண்டும்.
 • மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தால் அன்றி Desrina 50 Tablet ER -யை நிறுத்தக்கூடாது. இது உங்கள் பக்க விளைவுகளை அதிகரிக்க செய்யும்.
 • Desrina 50 Tablet ER உணவுடன் உட்கொள்ளப்படவேடும் இதனால் வயிற்றுப்போக்கு பிரச்சனை குறைக்கப்படக்கூடும்.
 • Desrina 50 Tablet ERஐ உட்கொண்டபிறகு உங்களுக்கு மயக்கம், மங்கலான பார்வை, கிறுகிறுப்பு மற்றும் குழப்பம் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் ஓட்டுதலை தவிர்க்கவும்.
 • Desrina 50 Tablet ER உட்கொள்ளும்போது மது அருந்துவதை தவிர்க்கவேண்டும், ஏனெனில் இது கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மையை அதிகரிக்கக்கூடும்.

Fact Box

Chemical Class
Cyclohexanols Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Desrina இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Atazor, Atavir, Virataz
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Attera, Atomoxet, Atonext
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Inbec, Indease, Indivan
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Nel
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
By mistaken i taken LANOL ER TABLET & CALPOL 650 is there any side effects please let me know
Dr. Sunil Sekhri
Diabetology
no but be careful while taking any medications
VIGORA FORCE 50 MG/30 MG TABLET
Dr. Deepak Kumar Soni
Ayurveda
Hi kindly consult to allopathic doctor as I am an Ayurveda doctor
arrow
Desrina 50 Tablet ER குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long does it take for Desrina 50 Tablet ER to work?

The symptoms of depression like change in appetite and sleep patterns may show improvement within 1-2 weeks of starting Desrina 50 Tablet ER. However, it may take about 5-6 weeks to see the full benefits of Desrina 50 Tablet ER.

Q. Is Desrina 50 Tablet ER good for anxiety?

It has been shown to be effective in relieving symptoms of anxiety, though it is not approved for anxiety. It is used in anxiety disorders only when advised by the doctor.

Q. What time of the day is best to take Desrina 50 Tablet ER?

Desrina 50 Tablet ER can be taken either in the morning or in the evening. For best results, take this medicine at the same time each day. This will also help you remember to take it.

Q. Can Desrina 50 Tablet ER be cut?

Desrina 50 Tablet ER should be swallowed whole with water. It should not be cut, chewed, crushed or dissolved. Take it exactly as directed by your doctor.

Q. How can Desrina 50 Tablet ER help treat depression?

Desrina 50 Tablet ER belongs to a class of medicines known as serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Serotonin and norepinephrine are chemical messengers in the brain which help maintain mental balance. Desrina 50 Tablet ER works by increasing the levels of these two hormones in the brain.

Q. Will I gain weight while taking Desrina 50 Tablet ER?

Weight gain may occur with Desrina 50 Tablet ER, though not in everyone. In case you notice weight gain after taking Desrina 50 Tablet ER, consult your doctor or a nutritionist. Take a low calorie food, including more vegetables and fruits in your diet and exercise regularly.

Q. Will Desrina 50 Tablet ER affect my sex drive?

Taking Desrina 50 Tablet ER may cause a decrease in sexual desire and ability. It may also cause a delay in orgasm and ejaculation and sometimes ejaculation failure. Discuss with your doctor if you experience any of these symptoms while taking Desrina 50 Tablet ER.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை உளநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Stahl SM, editor. Desvenlafaxine. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 175-80.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 375-77.
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Desvenlafaxine. [Updated 2018 Oct 31]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

A – 504, Shapath-4, B/S Hotel Crowne Plaza, Opp. Karnavati Club, S. G. Highway ,Ahmedabad 380 051 Gujarat
Country of Origin: India
Expires on or after: January, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Desrina 50 Tablet ER. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP121  Get 15% OFF
Best Price
₹102.85
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablet er in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹500. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 31st October, 2020
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.