Deprid 50mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Deprid 50mg Tablet is known as a tricyclic antidepressant. It is used to treat depression and bedwetting in children of age 6 years and above. It is also effective in treating depression that is unresponsive to other treatments.

Deprid 50mg Tablet works by increasing the levels of chemical messengers in the brain that stabilizes and enhances the mood. It is better to take it before bedtime because it can make you feel drowsy. It can be taken with or without food, but you should take it at a fixed time each day for better efficacy. The dose and duration will be decided by your doctor so that you get the right amount to control your symptoms. If you have missed any dose, take it as soon as you remember it. Do not skip any dose and finish the full course of treatment even if you feel better. This medication must not be stopped suddenly without talking to the doctor. Your dose may be modified or gradually decreased before stopping the medication.

The most common side effects of this medicine include increased heart rate, blurred vision, dryness in the mouth, difficulty in urination, and constipation. Initially, this medicine may also cause a sudden drop in blood pressure, especially when you change positions. It may even cause dizziness and sleepiness, do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. To lower the chances of dizziness, rise slowly if you have been sitting or lying down. It may also lead to weight gain in some people. Most of the common side effects tend to be mild and temporary. Your doctor may be able to suggest ways of preventing or reducing side effects if they bother you or do not go away. Serious side effects associated with this medicine are rare.

Before taking this medicine, it is important to tell your doctor if you are taking or have recently taken any other medicines for the same or any other diseases. Pregnant and breastfeeding women should take this medicine with proper consultation and caution. This medicine is not known to be addictive, but you can experience additional side effects (withdrawal symptoms) if you stop taking it suddenly. If you notice any sudden mood change or get suicidal or self-harm thoughts, you must consult the doctor without delay. Also, remember to take this medicine as advised by the doctor as an overdose of this medication may lead to a serious health emergency. Consumption of alcohol should be avoided as alcohol interacts with this medicine to cause serious health issues.

Deprid Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Deprid Tablet in Tamil)

 • மனஅழுத்தம்
 • படுக்கையில் சிறுநீர் கழித்தல்

Deprid Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Deprid Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Deprid

 • தூக்க கலக்கம்
 • மங்கலான பார்வை
 • மலச்சிக்கல்
 • எடை கூடுதல்
 • வாய் உலர்வு
 • சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம்
 • இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பது
 • ஆர்தோஸ்டேடிக் ஹைப்போடென்ஷன் (குறைந்த இரத்த அழுத்தம்)

Deprid Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Deprid Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Deprid 50mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Deprid Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Deprid Tablet works in Tamil)

Deprid 50mg Tablet மனநிலை ஒழுங்குபடுத்துவதில் உதவுகிறது என்று மூளையில் இரசாயன தூதர்கள் இன் அளவை அதிகரிப்பதன் மூலம் மன அழுத்தம் வேலை.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Deprid 50mg Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Deprid 50mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Deprid 50mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Deprid 50mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Deprid 50mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Deprid 50mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Deprid 50mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Deprid இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Deprid 50mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Deprid 50mg Tablet
₹1.75/Tablet
Pim 50mg Tablet
Aan Pharma Pvt Ltd
₹1.5/Tablet
14% cheaper
Zemidep 50mg Tablet
Lia Life Sciences Pvt Ltd
₹1.5/Tablet
14% cheaper
Min 50mg Tablet
Haryana Formulations Pvt Ltd
₹1.7/Tablet
3% cheaper
₹1.74/Tablet
1% cheaper
Dimip 50mg Tablet
D D Pharmaceuticals
₹1.9/Tablet
8% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Deprid 50mg Tablet is used for the treatment of depression and bedwetting in children.
 • The main dose should be taken at night as this medicine may produce drowsiness or sleepiness.
 • You may be asked for regular blood tests to monitor the blood cell count or level of sodium and sugar in the blood.
 • Inform your doctor if you notice behavioral changes, mood changes and suicidal thoughts while taking this medicine. 
 • Do not drive or do anything that requires concentration until you know how this medicine affects you.
 • Do not stop taking the medication suddenly without talking to your doctor.

Fact Box

Chemical Class
Dibenzazepines Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS
Action Class
Tricyclic antidepressants

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Deprid இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Lizolan, Lidoford, Zenlid
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Trima, Rimarex, Morex
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Moxicheck, Moxonex, Unsym
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

My birth was in 1996 February 6 my childhood was very amazing until 13 year old somebody call me smart boy very clever and handsome boy (I remember ) and eyes and brain was very coll sensation felling and I am very interested in every aspect everyone respect to me and I love my childhood but In 13 I joined high school it is worst high school I ever seen my entire life everyone is so evil and I think I am in hell I am so sensitive person so it is difficult manage my high school when I am 13 some one forcefully to watch sex films and in 13 I got chicken fox and I have so many scares in my face I lost my beauty and by high school environment and some problems I got with high depression but in my house no one think I am in depression and year going my depression increases much like uncontrolled level with high pressure high school and depression I became so ugly and week no one likes me and no one respect me but high school score was also becoming low but I manage to pass and in p.u.c 1st I am failed (because of depression and also edicted self sex) and my father concluded and show me to the doctor but my depression doesn't comes down I am acting as a mad. (Throwing stone,making bad etc) and in the year re-admited to another college for commerce and with regular treatment and it look like my depression curing day by day but one of the problem I got that I am edict to chewing tobbacco but nothing will probleming to me for education I passed in first class in both year (but my character going worse)in next year I admitted to degree b.com my 1st 2nd year performance was first class but my character,ugly depressed face,and edited to bad habits scared to being adjust and contact with people !!! my father thinking to admit to high psychology hospital but I am think I have no problem But somebody also said me he is psychological problem and then OK to my father continues And then they had take my brain position and giving drips to each day (I see that the report showing 0 unusual activities I don't know what is this) and they giving highly concentrated drug but fact is that my face become normal and become good and but I lost my memory power and I lost my sensation also it is difficult to respond to people and it is remember the word to talk but in previous I am good in talking and good in memory power but ugly in face but now it got perfectly opposite and I said to my father what I am facing but he can't leason he see my face and you are good now but I am facing these problems and requested him show to another doctor and also I refuse to go final year and he OK to me and show to another doctor but I retrieve to get my memory power back and concentration power and also my brain can't imagine anything and I also lost sex power and also my chewing tobbacco can't be controlled NOW I am 22 doctor giving medicine without seeing brain position I have no blood flowing position in my brain I think it looking like no blood in my brain they giving medicine like imipramine hcl and diazepam tablets(deprid plus) amisulpride tablets ip 200 mg (amide 200) piracentam gingko bilaha and vinpotetin tablets (cognivel ) in night and morning 6 a.m trihexyphenidy hydrochloride tablets ip (parkin) amisulpride tablets 200mg (amide 200) and armodafinil tablets (waklert 200) these are the prescription given to me by new doctor please tell me the use of this tablets my health and Is this cure my health but my going worst day by day and my eye and brain lost memory in sunlight and sunlight flashes to me directly if I wake up in morning and I also my sex power memory power and eye concentration power and also I can't stop of edict of gutka please tell me what these are going on to my life and remedies help to cure these all problem. please help me
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Based on your clinical history, your doctor plans the type of medicine and it's dose and duration. For first episode of anxiety/ depression/ panic, the usual maintenance phase is 6 months of asymptomatic period, after which medicines can be gradually tapered. But treatment may need to continue longer depending on severity and frequency of episodes. Treatment for Recurrent Depressive Disorder , psychotic disorders, Bipolar Affective Disorder and OCD usually lasts for much longer.To monitor any potential side effects and to take any decision to change medication or stop them, several factors have to be taken in account for which regular follow up with your psychiatrist is important. For second opinion, seek a proper consultation with another psychiatrist and take along your previous prescriptions.
Deprid 50mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Deprid 50mg Tablet used for?

Deprid 50mg Tablet is mainly used to treat depression. It is also used to treat bed wetting in children older than 6 years of age. It works by restoring the chemical imbalance in the brain, thereby enhancing mood and behavior.

Q. What are the side effects of Deprid 50mg Tablet?

Deprid 50mg Tablet may cause side effects like increased heart rate, blurred vision, dryness in mouth, difficulty in urination, constipation and orthostatic hypotension (sudden decrease in blood pressure on standing). Consult your doctor if these side effects do not go away or worry you.

Q. Can I just stop taking Deprid 50mg Tablet?

No, you must not stop taking Deprid 50mg Tablet suddenly even if you are feeling good as it may worsen your condition. Continue taking Deprid 50mg Tablet for the duration prescribed by your doctor to get maximum benefit. If any of the side effects are bothering you, consult your doctor. In case you have completed your course of treatment, your doctor will reduce your dose gradually before taking you off this medicine completely.

Q. Can a pregnant woman take Deprid 50mg Tablet?

No, pregnant women should avoid taking Deprid 50mg Tablet, unless recommended by the doctor. Studies have shown significant risks to the developing baby and it is given only if the benefits are clearly more than the risks involved. Taking this medicine during the last trimester of the pregnancy may cause symptoms such as breathing problems, weakness, irritability, changes in blood pressure, tremors, and spasms in the newborn. Consult your doctor before taking this medicine if you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding.

Q. Does Deprid 50mg Tablet make you sleepy?

Yes, Deprid 50mg Tablet may make you feel sleepy. Therefore, it is advised that you should not drive, use any heavy machinery or do any work that requires concentration while taking Deprid 50mg Tablet. Also, refrain from taking alcohol if you are being treated with Deprid 50mg Tablet as it will increase your drowsiness.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை உளநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Stahl SM, editor. Imipramine. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 307-12.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 697.
 3. Drugs.com. Imipramine Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. Jornal de Pediatria. 2004;80(5):4-6. [Accessed 20 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

30-22-118, First Floor, Eluru Road,Seetharampuram,Vijayawada 520 002,Andhra Pradesh
Country of Origin: India

NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.