Dapmicin 350mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store in a refrigerator (2 - 8°C). Do not freeze.

Introduction

Dapmicin 350mg Injection is an antibiotic that fights bacteria. It is used to treat severe infections of the skin, soft tissues, heart, and blood. It works by killing the bacteria that cause these problems. It is commonly used to treat critically ill patients admitted to the hospital.

Dapmicin 350mg Injection is given under the supervision of a healthcare professional. You should not self-administer this medicine at home. The dose and duration will be decided by the doctor based on the severity of your condition. Get the injection for as long as the doctor has prescribed it to get maximum benefits.

Some people may develop side effects like diarrhea, headache, dizziness, rash, and a decrease in blood pressure. These side effects are usually temporary and go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if these side effects bother you or do not go away.

Before starting treatment with this medicine, you should tell the doctor if you are allergic to any antibiotic or have any liver or kidney problems. Pregnant or breastfeeding mothers should consult their doctor before using it. Your doctor may get regular blood tests done to monitor kidney and liver function.

Dapmicin Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Dapmicin Injection in Tamil)

 • தீவிரமான பாக்டீரியா தொற்று

Dapmicin Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Dapmicin Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Dapmicin

 • சினப்பு
 • தலைவலி
 • தூக்க கலக்கம்
 • அசாதாரண கல்லீரல் செயல்பாடு பரிசோதனைகள்
 • சிறுநீர் தடத் தொற்று
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • இரத்தத்தில் கிரியேட்டின் பாஸ்போகினேஸ் அளவு அதிகரித்தல்
 • இரத்த அழுத்தம் குறைதல்
 • மூச்சிரைச்சல்

Dapmicin Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Dapmicin Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Dapmicin Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Dapmicin Injection works in Tamil)

Dapmicin 350mg Injection தொற்றுகளை உண்டாக்கும் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுப்பதன் மூலம் அவற்றை்க் கொல்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Dapmicin 350mg Injection பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Dapmicin 350mg Injection தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Dapmicin 350mg Injection வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Dapmicin 350mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Dapmicin 350mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Dapmicin 350mg Injection பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Dapmicin 350mg Injection க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Dapmicin இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Dapmicin 350mg Injection, consult your doctor.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Dapmicin 350mg Injection
₹4916.0/Injection
EMARSA 350 MG INJECTION
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹3950/Injection
20% cheaper
₹4228/Injection
14% cheaper
Ivdapt 350mg Injection
Fusion Healthcare Pvt Ltd
₹4545/Injection
8% cheaper
Daptocure 350mg Injection
Emcure Pharmaceuticals Ltd
₹4577.13/Injection
7% cheaper
Daptojub 350mg Injection
Jubilant Life Sciences
₹4600/Injection
6% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Dapmicin 350mg Injection is usually only given in the hospital for treating serious bacterial infections of the blood, heart, skin and soft tissues.
 • It is given by a drip into a vein (intravenous infusion).
 • Your doctor may monitor the health of your muscles before you start treatment and frequently thereafter.
 • Diarrhea may occur as a side effect but should stop when your course is complete. Inform your doctor if it doesn't stop or if you find blood in your stools.
 • Discontinue Dapmicin 350mg Injection and inform your doctor immediately if you get any unusual tingling, burning or numbness of the hands or feet, tenderness, weakness or cramps.
 • Inform your doctor if you are pregnant, planning to conceive, or breastfeeding.

Fact Box

Chemical Class
Lipopeptides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Cell membrane active agent

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Dapmicin 350mg Injection? What is it used for?

Dapmicin 350mg Injection is an antibiotic that fights bacteria. It is used to treat severe infections of the skin, soft tissues, heart and blood. It is commonly used to treat critically ill patients who are hospitalized.

Q. How is Dapmicin 350mg Injection administered?

Dapmicin 350mg Injection should be administered under the supervision of a trained healthcare professional or a doctor only and should not be self-administered. The dose will depend on the condition you are being treated for and will be decided by your doctor. Follow your doctor’s instructions carefully to get maximum benefit from Dapmicin 350mg Injection.

Q. Is Dapmicin 350mg Injection safe?

Dapmicin 350mg Injection is safe if used in the dose and duration advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

Q. What are the side effects of Dapmicin 350mg Injection?

Some common side effects associated with Dapmicin 350mg Injection include a rash, decreased blood pressure, headache, dizziness, breathlessness, abnormal liver function tests, urinary tract infection and diarrhea. However, these side effects are usually not bothersome and resolve in some time. If they persist for a longer duration or worry you, consult your doctor.

Q. How to cope with dizziness caused by Dapmicin 350mg Injection?

If you feel dizzy while taking Dapmicin 350mg Injection, lie down for some time and then get up slowly. Moving slowly and cautiously can also help cope up with dizziness. Avoid coffee, cigarettes, alcohol and recreational drugs. If dizziness persists or worsens, consult your doctor.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. MacDougall C, Chambers HF. Protein Synthesis Inhibitors and Miscellaneous Antibacterial Agents. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1543-44.
 2. Chambers HF, Deck DH. Beta-Lactam and Other Cell Wall- & Membrane-Active Antibiotics. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 787-88.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 357-58.
 4. Daptomycin. Hoddesdon, Hertfordshire: Merck Sharp & Dohme Limited; 2018. [Accesed 12 Feb. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com. Daptomycin. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. U.S. National Library of Medicine. Daptomycin. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Glenmark Pharmaceuticals Limited, B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026.
Expires on or after: August, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Dapmicin 350mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
4326.084916Get 12% OFF
4227.76+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
1 Injection in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Not returnable Read policy

Additional offers

Freecharge PayLater | Wallet: Get flat 15% cashback (up to ₹50) on your first ever Freecharge transaction on 1mg. The cashback will be in the form of Freecharge gift and will be credited within 72 hours of purchase. Offer valid till 31st May 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.