Crolim 0.5mg Capsule

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Crolim 0.5mg Capsule is used along with other medicines to prevent your body from rejecting a new organ (e.g., liver, kidney, or heart) after transplant. This medication belongs to a class of drugs known as immunosuppressants. It works by weakening your body’s immune system, so it does not attack the new organ.

The amount of Crolim 0.5mg Capsule you take and how often you take it depends on the type of transplant you have, your body weight and what other medicines you are taking. Follow your doctor’s instructions carefully. You should take it on an empty stomach, at least 1 hour before or 2 hours after a meal. Take this medicine regularly to get the maximum benefit and keep taking it, even if you feel well. If you stop taking it, you may increase the chances of rejecting your transplanted organ.

Crolim 0.5mg Capsule has many potential side effects. It can cause or worsen diabetes and kidney and liver problems. These need urgent medical attention. Other common side effects include nausea, stomach pain, diarrhea, and difficulty sleeping. If these or other side effects do not go away or get worse, tell your doctor. Because it lowers your immune system, you may also catch more infections than usual.

Before taking this medicine, tell your doctor if you have kidney, liver or heart problems, diabetes, or high blood pressure. Also let your doctor know what other medications you are taking, especially for infections, pain, and arthritis. These and others may affect, or be affected by, this medicine. You should limit your exposure to the sun and UV (ultraviolet) light while taking it because immunosuppressants could increase your risk of skin cancer.

Both men and women using this medicine should use effective birth control to prevent pregnancy. This medicine is not normally recommended during pregnancy or while breastfeeding unless it is clearly needed. Before and during treatment you will need frequent medical tests to monitor your progress, and your blood pressure will need to be checked often.

Crolim Capsule க்கான பயன்கள் (Uses of Crolim Capsule in Tamil)

 • உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை

Crolim Capsule இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Crolim Capsule in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Crolim

 • குமட்டல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • இரத்தத்தில் குளோகோஸ் அளவு அதிகரித்தல்
 • வாந்தி
 • சிறுநீரக வெட்டு
 • கல்லீரல் சேதாரம்
 • வயிற்று வலி
 • அதிகரித்த தாகம்

Crolim Capsule யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Crolim Capsule in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Crolim 0.5mg Capsule -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.
Crolim 0.5mg Capsule-ஐ உயர் கொழுப்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளான ஆலிவ் எண்ணெய், நட்ஸ் மற்றும் விதைகள் (பிரேசில் நட்ஸ்), டார்க் சாக்லேட், வெண்ணை மற்றும் இறைச்சி போன்றவற்றுடன் உட்கொள்ளவதை தவிர்க்கவும்.

Crolim Capsule எப்படி செயல்படுகிறது (How Crolim Capsule works in Tamil)

Crolim 0.5mg Capsule is an immunosuppressant. It works by suppressing your body’s immune response following transplant of an organ (e.g., liver, kidney, heart). This helps your body to accept the new organ as if it were your own.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Crolim 0.5mg Capsule கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Crolim 0.5mg Capsule தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Crolim 0.5mg Capsule உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Crolim 0.5mg Capsule எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Crolim 0.5mg Capsuleக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Crolim 0.5mg Capsule எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Crolim 0.5mg Capsuleக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Crolim இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Crolim 0.5mg Capsule, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Crolim 0.5mg Capsule
₹19.75/Capsule
Vingraf 0.5 Capsule
Emcure Pharmaceuticals Ltd
₹20.17/Capsule
2% costlier
Prograf 0.5mg Capsule
Astellas Pharma Inc
₹20.2/Capsule
2% costlier
₹21.56/Capsule
9% costlier
Pangraf 0.5 Capsule
Panacea Biotec Ltd
₹22.89/Capsule
16% costlier
₹24.68/Capsule
25% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Crolim 0.5mg Capsule is used to prevent organ rejection in transplant patients.
 • It may take 3 to 4 months for the medication to work. Keep taking it as prescribed.
 • Your doctor may get regular blood tests done to check the levels of blood cells in your blood. Inform your doctor if you experience unexplained bruising or bleeding, sore throat, mouth ulcers, fever, or general illness. 
 • Your doctor may monitor your kidney function regularly. Drink 8 to 10 glasses of water per day to help with your kidney function.
 • Do not stop taking Crolim 0.5mg Capsule without talking to your doctor first.

Fact Box

Chemical Class
Macrolide Lactams
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI NEOPLASTICS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Crolim இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Rotasiil, Rotarix, RotaTeq
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Zostavax
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Abhay M, Measles, M-Vac
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Rubella
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I m taking pegabid 150 od ,nexito 10,rivotril0.5 bd,aten d od , I suffer from depression ,panic disorder with agoraphobia, I'm noticing blurring of vision of late . I'm on these meds for nine yrs. What should I do,?
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Please see an ophthalmologist for refractory error evaluation and IOP calculation. Rivotril 0.5mg should not be used regularly for so long.
Need to know Purpose of lonna 0.5mg
Dr. Vijay Gogoi
Psychiatry
Its always helpful if you can provide generic name of a drug, instead of BRAND NAME. Anyway, lonna 0.5 seems to be Clonazepam. It is abenzodiazepine group of drug and is used as an axiolytic. prescribed for anxiety disorders.
arrow
Crolim 0.5mg Capsule குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Which vaccines should not be taken while taking Crolim 0.5mg Capsule?

You should avoid taking any live vaccines (vaccines that use pathogens that are still alive, but are attenuated, that is, weakened) while taking Crolim 0.5mg Capsule. These may include vaccinations for measles, mumps, rubella, BCG (TB vaccine), yellow fever, chicken pox and typhoid. You should also avoid taking polio drops (by mouth) or flu vaccine (through nose).

Q. Who should not take Crolim 0.5mg Capsule?

Patients who are allergic to it or have a weak immune system, high blood pressure and kidney failure should avoid Crolim 0.5mg Capsule. This medicine should also be avoided in pregnant or breast-feeding women, and in people who plan to receive any live vaccines (e.g. MMR vaccine).

Q. What should I tell my doctor before taking Crolim 0.5mg Capsule?

Inform your doctor if you are pregnant, have allergies, long-term infection, high blood sugar, or high blood pressure. You should also inform your doctor if you have high blood potassium levels or a weakened immune system. Tell your doctor if you have a history of any medication, have recently received or are scheduled to receive a live vaccine.

Q. Is Crolim 0.5mg Capsule an antibiotic?

Yes, Crolim 0.5mg Capsule is a type of antibiotic which belongs to a group of medicines called macrolides. It is mostly used after organ transplantation. This medicine’s immune-suppressing property helps prevent organ rejection after kidney, heart, or liver transplant.

Q. What should I be aware of before I start taking Crolim 0.5mg Capsule?

This medicine suppresses the immune system and hence there is always an increased risk of infection. Moreover, in some cases, Crolim 0.5mg Capsule can increase the risk of some kind of cancers like skin and lymph gland cancer (lymphoma). It can lower the ability of your immune system to fight infections. Consult your doctor before you start taking this medication and in case you notice any symptoms of infections like fever, sweats or chills, cough or flu-like symptoms, muscle aches, warm, red, or painful areas on your skin.

Q. Does Crolim 0.5mg Capsule have an abuse potential?

No, Crolim 0.5mg Capsule does not have abuse potential and thus, is not a controlled substance. Controlled substances have potential for abuse so they need permission from authorities and doctors for use.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை மருத்துவ புற்றுநோய் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Burkhart C, Morrell D, Goldsmith L. Dermatological Pharmacology. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1822.
 2. Lake DF, Briggs AD, Akporiaye ET. Immunopharmacology. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 972.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1305-309.
 4. Tacrolimus monohydrate. Camberley, Surrey: Sandoz Limited; 2010 [revised 27 Mar. 2017]. [Accessed 23 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com.Tacrolimus. [Accessed 06 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Tacrolimus. Princeton, New Jersey: Sandoz Inc; 2009. [Accessed 06 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 06 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
Best Price
₹167.87
MRP197.5  Get 15% OFF
Valid only on the orders above ₹499
10 capsules in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.