Concerta 54mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Concerta 54mg Tablet is a medicine used in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (a behavioral disorder in children marked by poor concentration, hyperactivity, and learning difficulties). It helps to improve attention span, concentration and reduces impulsive behavior.

Concerta 54mg Tablet may be taken with or without food. It is advised to take this medicine at a fixed time each day to maintain a consistent level in the blood. If you miss any doses, take it as soon as you remember. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. It is important that this medication is not stopped suddenly as it may worsen your symptoms.

Some common side effects of this medicine include headache, insomnia (difficulty sleeping), abdominal pain and nervousness. However, these side effects are temporary and usually resolve on their own in some time. Please consult your doctor if these do not subside or bother you. This medicine causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you.

Before taking Concerta 54mg Tablet, inform your doctor if you have any problems with your kidneys, heart, liver, or have a history of seizures (epilepsy or fits). Inform your doctor if you develop any unusual changes in mood or behavior, new or worsening depression, or if you have any suicidal thoughts.

Concerta Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Concerta Tablet in Tamil)

 • கவனக்குறைபாடு மீச்செயற்பாடு குறைபாடு (குழந்தைகளில் கவனச் சிரமம் மற்றும மீச்செயற்பாடு)

Concerta Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Concerta Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Concerta

 • தலைவலி
 • தூக்கமின்மை
 • வயிற்றில் வலி
 • பதட்டம்

Concerta Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Concerta Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Concerta 54mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Concerta Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Concerta Tablet works in Tamil)

Concerta 54mg Tablet ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கவனக்குறைபாடு அதியியக்க செயல்பாட்டில்(குழந்தைகளில் கவனிப்பதில் சிரமம் மற்றும் அதியியக்கம்) எவ்வளவு சரியாக Concerta 54mg Tablet வேலை செய்யும் என்பது தெரியாது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Concerta 54mg Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Concerta 54mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Concerta 54mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Concerta 54mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Concerta 54mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Concerta இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Concerta 54mg Tablet, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
இந்த மருந்திற்கான மாற்றீடு இல்லை

வல்லுநர் அறிவுரை

 • It has high habit-forming potential. Do not take more than prescribed.
 • Take it early in the morning to prevent insomnia later that night.
 • Concerta 54mg Tablet may raise your blood pressure and pulse. Monitor your blood pressure regularly.
 • Use caution while driving or doing anything that requires concentration as Concerta 54mg Tablet can cause dizziness and sleepiness.
 • It can cause a loss of appetite, which can slow growth rate, especially in children. Monitor your child’s height and weight regularly while taking this medicine.
 • Talk to your doctor if you notice sudden mood changes or develop suicidal thoughts.
 • Do not stop taking medicine without talking to your doctor first.
   

Fact Box

Chemical Class
Aralkylamine Derivative
Habit Forming
Yes

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Concerta இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Furon, Furachlor, Fulo
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Trima, Rimarex, Morex
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Rasalect, Relgin, Rasipar
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Jumex
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
My tablet now XL.Dibitick tablet s
Dr. Sanjay Bhatt
Physician
What u want to know
I am PATIENT want sex tablet female sex interest tip and tablet please send me tablet blow rate and no side effect in tablet I want sexy tablet for me Please replay iam interest sex send tablet ne
Dr. Shyam Gupta
Obstetrics and Gynaecology
Hello PATIENT to 1mg. There are few good medicine which I can't write here. Do whatsapp 9XXXXXX so that I can help you and make prescription.
arrow
Concerta 54mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Concerta a monoamine oxidase inhibitor/ opiate/ amphetamine?

Concerta is central nervous system stimulant drug that is used in attention deficit hyperactivity disorder (a behavioral disorder in children marked by poor concentration, hyperactivity, and learning difficulties). It is not monoamine oxidase inhibitor or an opiate. It is similar in function to amphetamine, but milder in nature

Q. Is Ritalin/Concerta same as Concerta?

Ritalin and Concerta are proprietary (brand) names of Concerta

Q. Can I take Ritalin for weight loss/ anxiety/ depression?

Ritalin (i.e. Methylphenidate) cannot be used to treat weight loss, anxiety or depression. They, on the contrary, are the side effects of the methylphenidate

Q. Does Concerta keep you awake or help you focus?

Yes, Concerta increases wakefulness, vigilance and attention span

Q. Does Concerta make you high?

Concerta has the ability to alter mood and feelings such that the effects are perceived by some as pleasant or ‘high'. Concerta belongs to a sub schedule X consisting psychotropic and habit forming substances. It is available strictly as per the prescription and should always be used as advised by doctor

Q. Does Concerta work like Adderall?

Both Concerta and Adderall (amphetamine) are central nervous system stimulants but used for different indications (uses). Take your doctor's advice before using any medicine

Q. Does Concerta expire/ go bad?

Like all other medicines, Concerta expires.The expiry date is mentioned on the pill-box or strip. Concerta should not be used beyond this date of expiry.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Stahl SM, editor. Methylphenidate. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 411-15.
 2. Biaggioni I, Robertson D. Adrenoreceptor Agonists & Sympathomimetic Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 141, 145.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 899-900.
 4. Methylphenidate hydrochloride. High Wycombe, Bucks: Janssen-Cilag Ltd.; 2002 [revised 25 Oct. 2018]. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Methyphenidate hydrochloride. Beerse, Belgium: Janssen Pharmaceutica NV; 2018. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Methyphenidate hydrochloride. East Hanover, New Jersey: Novartis Pharmaceuticals Corporation; [revised april 2007]. [Accessed 25 Mar 2019] (online) Available from:External Link
 7. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Methylphenidate. [Updated 2019 Oct 23]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 8. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Corporate Communications, Johnson & Johnson Private Limited., 501 Arena Space, Behind Majas Bus Depot, Off Jogeshwari Vikhroli Link Road, Jogeshwari (E), Mumbai 400 060
NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.