கண்ணோட்டம்

Introduction

Cofamol 250mg/5ml Suspension is a medicine used to relieve pain and to reduce fever. It is used to treat many conditions such as headache, body ache, toothache and common cold.

Cofamol 250mg/5ml Suspension may be prescribed alone or in combination with another medicine. You should take it regularly as advised by your doctor. It is usually best taken with food otherwise it may upset your stomach. Do not take more or use it for longer than recommended. Side effects are rare if this medicine is used correctly but this medicine may cause stomach pain, nausea, and vomiting in some people. Consult your doctor if any of these side effects bother you or do not go away.

This medicine is widely prescribed and considered safe but is not suitable for everybody. Before taking it, let your doctor know if you have liver or kidney problems or are using blood-thinning medicines. It may affect the dose or suitability of this medicine. Let your doctor know about all the other medicines you are taking because they may affect, or be affected by, this medicine. 

Cofamol Suspension க்கான பயன்கள் (Uses of Cofamol Suspension in Tamil)

 • வலி
 • காய்ச்சல்

Cofamol Suspension இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Cofamol Suspension in Tamil)

Common
 • No common side effects seen

Cofamol Suspension யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Cofamol Suspension in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Cofamol 250mg/5ml Suspension உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Cofamol Suspension எப்படி செயல்படுகிறது (How Cofamol Suspension works in Tamil)

Cofamol 250mg/5ml Suspension வலி மற்றும் காய்ச்சலுக்குப் பொறுப்பாக இருக்கிற மூளையில் இருக்கும் குறிப்பிட்ட இரசாயன தகவலாளர்கள் வெளிப்படுவதைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Cofamol 250mg/5ml Suspension -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Cofamol 250mg/5ml Suspension மருந்து கற்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
போதுமான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித ஆய்வுகள் இதில் குறைந்த மற்றும் எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Cofamol 250mg/5ml Suspension தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Cofamol 250mg/5ml Suspension வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Cofamol 250mg/5ml Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Cofamol 250mg/5ml Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Cofamol 250mg/5ml Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Cofamol 250mg/5ml Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Cofamol இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Cofamol 250mg/5ml Suspension, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Cofamol 250mg/5ml Suspension
₹0.36/ml of Suspension
PUC 250mg/5ml Suspension
Alkem Laboratories Ltd
₹0.62/ml of Suspension
74% costlier
Febrex 250mg/5ml Suspension
Indoco Remedies Ltd
₹0.65/ml of Suspension
83% costlier
XTPara 250mg/5ml Suspension
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹0.66/ml of Suspension
86% costlier
P 250 Suspension
Apex Laboratories Pvt Ltd
₹0.66/ml of Suspension
86% costlier
Calpol 250mg Peadiatric Oral Suspension
Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd
₹0.67/ml of Suspension
87% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Cofamol 250mg/5ml Suspension should be taken with food or milk to prevent upset stomach.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • Do not take indigestion remedies (antacids) within two hours of taking Cofamol 250mg/5ml Suspension.
 • Avoid consuming alcohol while taking this medicine as it can increase your risk of stomach problems.
 • Inform your doctor if you have liver disease as your dose may need to be adjusted.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Cofamol இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Abinim, Nimulis
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Flanil, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Having fever from last night
Dr. Prashant Singh
Paediatrics
give paracetamol suspension 250mg / 5ml, 5ml every 4 - 5 hours for 3 days
I got my body tests done and found testosterone below the minimum range. Please advice.
Dr. Vinod Raina
Sexology
Take inj sustonone 250mg depot once a month
arrow
Cofamol 250mg/5ml Suspension குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if my child vomits after taking Cofamol?

If your child vomits in less than 30 minutes after having a dose of Cofamol tablets or syrup, give him/her the same dose again. If your child vomits more than 30 minutes after a dose of tablets or syrup, you do not need to give him/her another dose, until the next normal dose.

Q. When will my child feel better after taking Cofamol?

Usually your child will feel better after about half an hour of taking Cofamol.

Q. How often can I give Cofamol to my child?

You should only give four doses of Cofamol in 24 hours. There should be a gap of at least 4 hours between two doses. Do not give Cofamol for more than 3 days to your child without first talking to your doctor.

Q. Can I give Cofamol syrup to my child for cold?

Cofamol along with relieving fever also helps in controlling problems associated with cold such as headache and earache associated with cold. It also helps relieve stuffy nose and cough but should only be used after doctor’s advice.

Q. Does Cofamol make babies sleepy?

No, contrary to the common belief Cofamol does not make babies sleepy.

Q. Is Cofamol safe for children?

If used as directed by the physician, Cofamol is safe for children.

Q. Is Cofamol an antibiotic?

No, Cofamol is not an antibiotic. It works as a painkiller and as a medicine which brings down high fever.

Q. Can I give my child Cofamol and ibuprofen together?

Ibuprofen and Cofamol are safe painkillers which can be given to children, though both should not be used together. Instead, if you have given your child Cofamol and still he/she is feverish or in pain you could try ibuprofen instead, when the next dose is due.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Furst DE, Ulrich RW, Varkey-Altamirano C. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, Disease Modifying Antirheumatic Drugs, Nonopioids Analgesics, & Drugs Used in Gout. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 635-36.
 2. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 982-84.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 8-12.
 4. Paracetamol/Acetaminophen. Whiddon Valley: Actavis UK Limited; 1980 [revised 23 Dec. 2016]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Paracetamol. County Tipperary, Ireland: Pinewood Healthcare; 2015. [Accessed 17 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 7. National Health Service. Paracetamol for children. [Accessed 17 Jun. 2019]. (online) Available from:External Link
 8. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
1 New Road, (c/o New Road & 7th Street), Midrand, South Africa
MRP
21.33
60 ml in 1 bottle
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.