Cloba MT 5mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Cloba MT 5mg Tablet belongs to a class of medicines known as benzodiazepines. It is used to treat epilepsy (seizures) and severe anxiety. It works by suppressing the abnormal and excessive activity of the nerve cells in the brain.

Cloba MT 5mg Tablet may be taken with or without food. However, it is advised to take it at the same time each day as this helps to maintain a consistent level of medicine in the body. Take this medicine in the dose and duration as advised by your doctor as it has a high potential of habit-forming.

If you have missed a dose, take it as soon as you remember and finish the full course of treatment even if you feel better. It is important that this medication is not stopped suddenly without talking to your doctor as it may increase seizure frequency.

Some common side effects of this medicine include tiredness, slurred speech, fever, cough, drooling, constipation, and difficulty in passing urine. It may cause dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. It is important to consult the doctor if you notice blisters on the skin or inside your mouth. If you have been taking this medicine for a long time then regular monitoring of blood and liver functions may be required.

Cloba MT Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Cloba MT Tablet in Tamil)

 • கால் கை வலிப்பு

Cloba MT Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Cloba MT Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Cloba MT

 • நினைவாற்றல் குறைபாடு
 • தூக்க கலக்கம்
 • குழப்பம்
 • ஒருங்கிணையாத உடல் அசைவுகள்

Cloba MT Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Cloba MT Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Cloba MT 5mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Cloba MT Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Cloba MT Tablet works in Tamil)

Cloba MT 5mg Tablet GABA அளவுகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் தூக்கத்தை தூண்டுகிறது மறும் வலிப்பிலிருந்து விடுவிக்கிறது அது மூளையில் நரம்பு செல்களின்அசாதாரணமான மற்றும அதிகப்பட்டியான செயல்பாடுகளை கட்டுப்படதுதுவதன்ஒரு இரசயான மெசென்ஜராகும்.
க்ளோபாஸம் என்பது பென்ஸோடியாஸபைன் என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகள் வகையை சார்ந்தது. அது மூளையில் அசாதாரண மின் செயல்பாட்டினைக் குறைப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது.
க்ளோபாஸம் என்பது பென்ஸோடியாஸபைன் என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகள் வகையை சார்ந்தது. அது மூளையில் அசாதாரண மின் செயல்பாட்டினைக் குறைப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Cloba MT 5mg Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Cloba MT 5mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Cloba MT 5mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Cloba MT 5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Cloba MT 5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Cloba MT 5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Cloba MT 5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Cloba MT 5mg Tablet
₹9.15/Tablet
Clodus 5mg Tablet
Zydus Cadila
₹2.45/tablet
73% cheaper
Cirazam 5mg Tablet
Evaxo Pharma
₹3.23/tablet
65% cheaper
₹4.29/tablet
53% cheaper
Lobachek 5mg Tablet
La Renon Healthcare Pvt Ltd
₹5/tablet
45% cheaper
Oresta 5mg Tablet
Arinna Lifescience Pvt Ltd
₹5.1/tablet
44% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தால் அன்றி, Cloba MT 5mg Tablet பயன்படுத்துவதை நிறுத்த கூடாது. இதனை நிறுத்தினால் வலிப்பு நோய் போன்ற விலகல் அறிகுறிகளை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • Cloba MT 5mg Tablet நினைவாற்றல் பிரச்சனைகள், மயக்கம், குழப்பம் போன்றவற்றை விளைவிக்கக்கூடும் குறிப்பாக வயதானவர்களுக்கு.
 • பெரும்பாலான மக்கள் நாளடைவில் இது பயன் குறைகிறது என்று நினைக்கின்றனர்.
 • Cloba MT 5mg Tablet-ஐ உட்கொண்டபிறகு ஓட்டுவதை தவிர்க்கவேண்டும் ஏனெனில் இது மயக்கம், கிறுகிறுப்பு மற்றும் குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • Cloba MT 5mg Tablet -ஐ உட்கொள்ளும்போது மது அருந்துவதை தவிர்க்கவேண்டும் ஏனெனில் இது கூடுதல் மயக்கத்தை விளைவிக்கக்கூடும்.
 • இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது நீங்கள் கருவூட்டிருந்தாலோ அல்லது கருவுற திட்டமிட்டிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோ உங்கள் மருத்துவரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
  n

Fact Box

Chemical Class
Benzodiazepines Derivative
Habit Forming
Yes
Therapeutic Class
NEURO CNS
Action Class
Benzodiazepines

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Cloba MT இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Abamune, A-Bec, Virol
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Adesera, Adheb, Adfovir
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Stozen, Sulpigold, Amisulide
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Triptam
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
PATIENT seizure disorder she taking valporat 200,cloba 10.now she is pregnant for 50days.can she take the baby?is there any problem with baby?
Dr. Vikas Sharma
Neurology
Better stop valproate Pls show 2 neurological 4 opinion
I have ceaser (fit ) problem since 06072014 , Since then I have got one fit and one mild unconsciousness two years back . Since then I am taking medical treatment from PGI Chandigarh. Firstly I was taking Valprol CR and Cloba and Now for the last few months I am taking Valprol Cr 500+300 and Lamictal 200 daily. Is it the Right dose ? And How long I have take the medicine? Please guide.
Dr. Vikas Sharma
Neurology
At least 3 years after last fit
arrow

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Cloba MT 5mg Tablet habit forming?

Yes, Cloba MT 5mg Tablet can be habit-forming if used for a long time. The risk of dependence increases with dose and duration of treatment; it is also greater in patients with a history of alcohol or drug abuse. Therefore, the duration of treatment is generally as short as possible.

Q. Can Cloba MT 5mg Tablet make me sleepy?

Yes, Cloba MT 5mg Tablet can make you sleepy. It usually begins within the first month of treatment and may diminish with continued treatment.

Q. How long does Cloba MT 5mg Tablet take to work?

Cloba MT 5mg Tablet is a fast-acting medicine, which means that it quickly gets absorbed from the bloodstream. Cloba MT 5mg Tablet reaches its highest blood levels within half an hour to 4 hours after the dose is taken.

Q. Is Cloba MT 5mg Tablet the same as clonazepam?

No, Cloba MT 5mg Tablet and clonazepam are not the same medicines but belong to the same class of drugs known as benzodiazepines.

Q. How long does Cloba MT 5mg Tablet withdrawal last?

Withdrawal syndrome may develop at any time up to 3 weeks after stopping Cloba MT 5mg Tablet. Withdrawal signs may last anywhere from 4 weeks to a year or more.

Q. Can I stop taking Cloba MT 5mg Tablet?

No, do not stop taking Cloba MT 5mg Tablet even if you are feeling well, unless your doctor tells you to. Suddenly stopping Cloba MT 5mg Tablet may cause unwanted effects known as withdrawal symptoms. To prevent this, the dose of clobazam needs to be reduced gradually before completely stopping it. Therefore, it is important that you consult your doctor first.

Q. What if more than the recommended dose of Cloba MT 5mg Tablet is taken?

Taking more than the recommended doses of Cloba MT 5mg Tablet can affect in different ways, and the patient should seek immediate medical help. In mild cases, it may cause symptoms such as drowsiness, mental confusion, and tiredness. Whereas, in more serious cases, the symptoms may include the complete loss of control of bodily movements, decreased muscle tone, low blood pressure, respiratory depression, coma in rare cases, and death in very rare cases.

Q. Can using Cloba MT 5mg Tablet cause a decrease in the blood pressure?

Generally, the use of Cloba MT 5mg Tablet does not cause a decrease in the blood pressure, but taking more than the recommended doses of Cloba MT 5mg Tablet may cause a fall in the blood pressure

Q. Can Cloba MT 5mg Tablet make me tired?

Cloba MT 5mg Tablet may cause tiredness along with muscle weakness. In case you experience tiredness or if tiredness persists for a long time, then you should consult your doctor.

Q. Does Cloba MT 5mg Tablet cause depression?

No, Cloba MT 5mg Tablet dose not cause depression, but it can cause recurrence of pre-existing depression.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை நரம்பியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Porters RJ, Meldrum BS. Antiseizure Drugs. Sedative-Hypnotic Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 415.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 293-94.
 3. Clobazam. Winchester, Kentucky: Catalent Pharma Solutions, LLC; 2011 [revised Jun. 2018]. [Accessed 19 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Clobazam Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Clobazam. [Updated 2019 Oct 23]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 20 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Chinubhai Centre, Off. Nehru Bridge, Ashram Road, Ahmedabad - 380009. Gujarat. India.
Country of origin: India

NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.