Citimed 5mg/5ml Syrup

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Your Child’s Medicine At a Glance

Citimed 5mg/5ml Syrup is given to children to treat various symptoms such as watery eyes, runny nose, sneezing, and itching associated with allergic conditions like hay fever, urticaria (hives), conjunctivitis (red, itchy eye), and common cold.

Give this medicine to your child orally with or without food in the dose, time, and way prescribed by your child’s doctor. It could either be prescribed alone or in combination with other medicines. The allergic symptoms may subside after your child has taken the initial few doses of Citimed 5mg/5ml Syrup. In case of serious allergic conditions, your child may have to continue taking the medicine for a week or two. If your child vomits within 30 minutes of taking this medicine, repeat the same dose after your child feels better. But, refrain from doing so if it is already time for the next dose.

Your child may experience mild side effects like nausea, vomiting, dry mouth, dizziness, sleepiness, and headache after taking this medicine. These symptoms are usually non-serious and disappear on their own. However, in case of prolonged or bothersome events, it would be best to consult your child’s doctor without any delay.

Inform your child’s doctor if your child is on any medicines or is allergic to any medicine, product, or food. Do inform the doctor if your child has or had any heart, liver, kidney problems or was born prematurely. Share any history regarding bowel obstruction, malnutrition, weight-related issues, and thyroid problems with the doctor. Knowledge of your child’s medical history will help avoid any complications in the treatment and guide your child’s doctor to plan your child’s overall treatment better.

Uses of Citimed 5mg/5ml Syrup in Children

 • ஒவ்வாமைக் குறைபாடுகள்

Side effects of Citimed 5mg/5ml Syrup in Children

Citimed 5mg/5ml Syrup does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Citimed

 • தூக்க கலக்கம்

How can I give Citimed 5mg/5ml Syrup to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Citimed 5mg/5ml Syrup -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Citimed Syrup எப்படி செயல்படுகிறது (How Citimed Syrup works in Tamil)

Citimed 5mg/5ml Syrup நெரிசல் மற்றும் அரிப்பு மற்றும் பிற ஒவ்வாமை எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இரசாயனங்களை தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Citimed 5mg/5ml Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Citimed 5mg/5ml Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Citimed 5mg/5ml Syrup பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Citimed 5mg/5ml Syrup க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

What if I forget to give Citimed 5mg/5ml Syrup to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, administer the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for the next dose. Do not give a double dose to catch up on any missed dose, follow the prescribed dosing schedule strictly.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Citimed 5mg/5ml Syrup
₹7.8/Syrup
Cetfast 5mg/5ml Syrup
Elder Pharmaceuticals Ltd
₹12.5/syrup
60% costlier
Mast 1 Syrup
Iatros Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹18.14/syrup
133% costlier
Antized 5mg/5ml Syrup
Kentreck Laboratories Pvt Ltd
₹18.72/syrup
140% costlier
Alerid Syrup
Cipla Ltd
₹19.82/syrup
154% costlier
Cetcip Syrup
Cipla Ltd
₹19.82/syrup
154% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • செட்ரிசின் உங்களுக்கு தூக்கம் வரவழைக்க செய்யும் என்பதால் இயந்திரங்களை இயக்கவோ அல்லது ஓட்டவோ கூடாது.
 • இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது மது அருந்துவதை தவிர்க்கவேண்டும்.
 • உங்களுக்கு இந்த பக்கவிளைவுகள் ஏற்பட்டால் உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும் :பார்வையில் மாற்றங்கள், தீவிர வறண்ட வாய், சிறுநீர் கழிப்பதில் பிரச்சனை, மலச்சிக்கல் அல்லது மயக்கம்
 • பின்வரும் நிலைகளில் சிட்ரிசின் மாத்திரைகளை தொடங்கவோ அல்லது தொடரவோ கூடாது.
 • சிட்ரிசின் அல்லது சிட்ரிசின் மாத்திரையில் உள்ள இதர உட்பொருட்கள் மீது ஒவ்வாமை (உயர்உணர்திறன்) இருந்தால்
 • நீங்கள் கருவுற்றிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோ
 • உங்களுக்கு தீவிர கல்லீரல் அல்லது சிறுநீரக பிரச்சனைகள் இருந்தால்
 • பின்வரும் நோய் நிலைகளான வலிப்பு, தீவிர சிறுநீரக குறைபாடு, சர்க்கரை அளவுகளுக்கு சகிப்பு தன்மை இல்லாமை போன்றவை இருந்தால் சிட்ரிசின் மாத்திரைகளை உட்கொள்வதற்கு முன் மருத்துவரின் அறிவுரையை பெறவேண்டும்.

Fact Box

Chemical Class
Phenylmethyl Piperazinyl Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
RESPIRATORY
Action Class
H1 Antihistaminics (second Generation)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Citimed இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Aprepit, Aprepep, Fos-Aprepitant
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Fosup, Artepitant, Fosaran
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Zuvair
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Eurolam
மிதமான

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Citimed 5mg/5ml Syrup a steroid? What is it used for?

Citimed 5mg/5ml Syrup is an anti-allergic medication, not a steroid. It relieves the symptoms of allergy. It is used to relieve runny nose, sneezing and redness, itching, and watering of the eyes caused by hay fever or seasonal allergies. It also relieves similar symptoms caused due to allergies to substances, such as dust mites, animal dander, and mold. It is also used to treat symptoms of hives, including itching and rash.

Q. My child is restless and unable to sleep properly at night. Can I give Citimed 5mg/5ml Syrup?

No, although this medicine causes drowsiness as a side effect, it should not be given to induce sleep in children. Consult your child’s doctor if your child has trouble sleeping as it could be due to some other underlying condition.

Q. Can other medicines be given at the same time as Citimed 5mg/5ml Syrup?

Citimed 5mg/5ml Syrup can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Citimed 5mg/5ml Syrup. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. How much Citimed 5mg/5ml Syrup should I give to my child?

Citimed 5mg/5ml Syrup should be given strictly as prescribed by your child’s doctor. The dose of the medicine is calculated according to your child’s body weight and age. Do not increase or decrease the dose on your own as it may cause unwanted effects and can worsen your child’s condition.

Q. What if I give too much of Citimed 5mg/5ml Syrup by mistake?

Although Citimed 5mg/5ml Syrup is relatively safe to use in children yet an excessive amount may cause some serious side effects such as seizures, hallucinations, rapid heart rate, irritability, slow breathing, and coma.

Q. How should Citimed 5mg/5ml Syrup be stored?

Store Citimed 5mg/5ml Syrup at room temperature, in a dry place, away from direct heat and light. Keep all medicines out of the reach and sight of children to avoid any accidental intake.

Q. When do I need to call my child’s doctor right away?

Always consult your child’s doctor at every step in case of any confusion. However, immediate assistance may be required if your child develops serious side effects. These may include allergic reactions (such as facial swelling, trouble breathing), signs of liver problem (such as dark-colored urine, yellow eyes or skin), excessive sleepiness, rapid heartbeat, hallucinations, feeling confused or hyperactive, trouble passing urine, irritability, and vision changes.

Q. How long does it take for Citimed 5mg/5ml Syrup to work?

You will notice an improvement within an hour of taking Citimed 5mg/5ml Syrup. However, it may take a little longer to notice the full benefits.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

TATA 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Cetirizine hydrochloride [FDA Label]. Smyrna: UCB Pharma, Inc.; 2002. [Accessed 22 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 2. Medicines for Children. Cetirizine for hay fever. [Accessed 22 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. Parisi GF, Leonardi S, Ciprandi G, et al. Cetirizine use in childhood: an update of a friendly 30-year drug. Clin Mol Allergy. 2020;18:2. [Accessed 22 Jan. 2021] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Zydus Tower, Satellite Cross Roads,Ahmedabad – 380015 Gujarat, India.
Country of origin: India

MRP
7.8
Inclusive of all taxes
30 ml in 1 bottle
விற்றுவிட்டது
எனக்கு தெரிவிக்கவும்
Available substitutes
Available substitutes
Contains the same salt composition as
Citimed 5mg/5ml Syrup
Verified by experts
Top & trusted brands

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.