Cetcip Syrup

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Your Child’s Medicine At a Glance

Cetcip Syrup is given to children to treat various symptoms such as watery eyes, runny nose, sneezing, and itching associated with allergic conditions like hay fever, urticaria (hives), conjunctivitis (red, itchy eye), and common cold.

Give this medicine to your child orally with or without food in the dose, time, and way prescribed by your child’s doctor. It could either be prescribed alone or in combination with other medicines. The allergic symptoms may subside after your child has taken the initial few doses of Cetcip Syrup. In case of serious allergic conditions, your child may have to continue taking the medicine for a week or two. If your child vomits within 30 minutes of taking this medicine, repeat the same dose after your child feels better. But, refrain from doing so if it is already time for the next dose.

Your child may experience mild side effects like nausea, vomiting, dry mouth, dizziness, sleepiness, and headache after taking this medicine. These symptoms are usually non-serious and disappear on their own. However, in case of prolonged or bothersome events, it would be best to consult your child’s doctor without any delay.

Inform your child’s doctor if your child is on any medicines or is allergic to any medicine, product, or food. Do inform the doctor if your child has or had any heart, liver, kidney problems or was born prematurely. Share any history regarding bowel obstruction, malnutrition, weight-related issues, and thyroid problems with the doctor. Knowledge of your child’s medical history will help avoid any complications in the treatment and guide your child’s doctor to plan your child’s overall treatment better.

Uses of Cetcip Syrup in Children

 • ஒவ்வாமைக் குறைபாடுகள்

Side effects of Cetcip Syrup in Children

Cetcip Syrup does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Cetcip

 • தூக்க கலக்கம்

How can I give Cetcip Syrup to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Cetcip Syrup -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Cetcip Syrup எப்படி செயல்படுகிறது (How Cetcip Syrup works in Tamil)

Cetcip Syrup நெரிசல் மற்றும் அரிப்பு மற்றும் பிற ஒவ்வாமை எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இரசாயனங்களை தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Cetcip Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Cetcip Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Cetcip Syrup பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Cetcip Syrup க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

What if I forget to give Cetcip Syrup to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, administer the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for the next dose. Do not give a double dose to catch up on any missed dose, follow the prescribed dosing schedule strictly.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Cetcip Syrup
₹19.82/Syrup
One A Day 5mg/5ml Syrup
Natco Pharma Ltd
₹13.37/Syrup
33% cheaper
Locet 5mg/5ml Syrup
Apostle Remedies
₹18/Syrup
9% cheaper
Alerid Syrup
Cipla Ltd
₹19.82/Syrup
same price
Hicet Syrup
Micro Labs Ltd
₹38.98/Syrup
97% costlier
₹38.98/Syrup
97% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • செட்ரிசின் உங்களுக்கு தூக்கம் வரவழைக்க செய்யும் என்பதால் இயந்திரங்களை இயக்கவோ அல்லது ஓட்டவோ கூடாது.
 • இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது மது அருந்துவதை தவிர்க்கவேண்டும்.
 • உங்களுக்கு இந்த பக்கவிளைவுகள் ஏற்பட்டால் உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும் :பார்வையில் மாற்றங்கள், தீவிர வறண்ட வாய், சிறுநீர் கழிப்பதில் பிரச்சனை, மலச்சிக்கல் அல்லது மயக்கம்
 • பின்வரும் நிலைகளில் சிட்ரிசின் மாத்திரைகளை தொடங்கவோ அல்லது தொடரவோ கூடாது.
 • சிட்ரிசின் அல்லது சிட்ரிசின் மாத்திரையில் உள்ள இதர உட்பொருட்கள் மீது ஒவ்வாமை (உயர்உணர்திறன்) இருந்தால்
 • நீங்கள் கருவுற்றிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோ
 • உங்களுக்கு தீவிர கல்லீரல் அல்லது சிறுநீரக பிரச்சனைகள் இருந்தால்
 • பின்வரும் நோய் நிலைகளான வலிப்பு, தீவிர சிறுநீரக குறைபாடு, சர்க்கரை அளவுகளுக்கு சகிப்பு தன்மை இல்லாமை போன்றவை இருந்தால் சிட்ரிசின் மாத்திரைகளை உட்கொள்வதற்கு முன் மருத்துவரின் அறிவுரையை பெறவேண்டும்.

Fact Box

Chemical Class
Phenylmethyl Piperazinyl Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
RESPIRATORY
Action Class
H1 Antihistaminics (second Generation)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Cetcip இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Aprepit, Aprepep, Fos-Aprepitant
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Fosup, Artepitant, Fosaran
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Zuvair
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Eurolam
மிதமான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I got into heavy rain yesterday due to which from today I am coughing and sneezing.
Dr. Pushkar Mani
Physician
cetcip 10mg twice daily , syrup grilinctus 15ml twice daily for 3 days
Common Cold Cough and Sore throat
Dr. Pushkar Mani
Physician
levofloxacin 500 mg , cetcip 10mg , syrup grilinctus 15ml all twice daily for 3 days
arrow
Cetcip Syrup குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Cetcip Syrup a steroid? What is it used for?

Cetcip Syrup is an anti-allergic medication, not a steroid. It relieves the symptoms of allergy. It is used to relieve runny nose, sneezing and redness, itching and watering of the eyes caused by hay fever or seasonal allergies. It also relieves similar symptoms caused due to allergies to substances, such as dust mites, animal dander and mold. It is also used to treat symptoms of hives, including itching and rash.

Q. My child is restless and unable to sleep properly at night. Can I give Cetcip Syrup?

No, although this medicine causes drowsiness as a side effect, it should not be given to induce sleep in children. Consult your child’s doctor if your child has trouble sleeping as it could be due to some other underlying condition.

Q. Can other medicines be given at the same time as Cetcip Syrup?

Cetcip Syrup can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Cetcip Syrup. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. How much Cetcip Syrup should I give to my child?

Cetcip Syrup should be given strictly as prescribed by your child’s doctor. The dose of the medicine is calculated according to your child’s body weight and age. Do not increase or decrease the dose on your own as it may cause unwanted effects and can worsen your child’s condition.

Q. What if I give too much of Cetcip Syrup by mistake?

Although Cetcip Syrup is relatively safe to use in children yet an excessive amount may cause some serious side effects such as seizures, hallucinations, rapid heart rate, irritability, slow breathing, and coma.

Q. How should Cetcip Syrup be stored?

Store Cetcip Syrup at room temperature, in a dry place, away from direct heat and light. Keep all medicines out of the reach and sight of children to avoid any accidental intake.

Q. When do I need to call my child’s doctor right away?

Always consult your child’s doctor at every step in case of any confusion. However, immediate assistance may be required if your child develops serious side effects. These may include allergic reactions (such as facial swelling, trouble breathing), signs of liver problem (such as dark-colored urine, yellow eyes or skin), excessive sleepiness, rapid heartbeat, hallucinations, feeling confused or hyperactive, trouble passing urine, irritability, and vision changes.

Q. How long does it take for Cetcip Syrup to work?

You will notice an improvement within an hour of taking Cetcip Syrup. However, it may take a little longer to notice the full benefits.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Cetirizine hydrochloride [FDA Label]. Smyrna: UCB Pharma, Inc.; 2002. [Accessed 22 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 2. Medicines for Children. Cetirizine for hay fever. [Accessed 22 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. Parisi GF, Leonardi S, Ciprandi G, et al. Cetirizine use in childhood: an update of a friendly 30-year drug. Clin Mol Allergy. 2020;18:2. [Accessed 22 Jan. 2021] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
Country of Origin: India

Expires on or after: July, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Cetcip Syrup. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
16.8519.82Get 15% OFF
16.45+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
30 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்

Additional offers

Amazon Pay: Pay with AmazonPay and get cashback up to ₹300. Minimum order value ₹100. Valid from 1st April - 30th April 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.