Cetanil 20mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Cetanil 20mg Tablet is a medicine used to treat high blood pressure (hypertension). It belongs to a class of medicines known as a calcium channel blocker which helps to lower blood pressure. This helps prevent heart attacks and strokes. It may also be prescribed to prevent angina (heart-related chest pain).

Cetanil 20mg Tablet may be prescribed alone or along with other medicines. The dose depends on the severity of your condition. You can take it at any time of day, with or without food, but it is best to take it at the same time each day.  Keep taking it for as long as advised by your doctor. Do not stop this medicine on your own, even if you feel well because high blood pressure often has no symptoms. This makes it hard to identify any sudden spike and if you stop taking it, your condition may get worse.

Keeping active with regular exercise, reducing your weight, and eating a healthy diet will also help control your blood pressure. Follow your doctor’s advice while taking this medicine.

The most common side effects include fatigue, edema (swelling in the feet), sleepiness, dizziness, flushing, the unusual beating of the heart (palpitations), and headache. Consult your doctor if any of these bother you, or do not go away. Side effects like swelling in the feet or ankles and palpitations are lesser in severity than other similar medicines of the group. Studies have shown that it also has a protective effect on the kidneys.

Before taking it, let your doctor know if you have any liver, kidney or heart problems. Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor for advice before taking this medicine. You also need to tell your doctor what other medicines you are taking, especially those used to treat high blood pressure or heart conditions. You should have your blood pressure checked regularly to make sure that this medicine is working properly.

Cetanil Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Cetanil Tablet in Tamil)

 • இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தல்

Cetanil Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Cetanil Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Cetanil

 • களைப்பு
 • கணுக்கால் வீக்கம்
 • தூக்க கலக்கம்
 • சிவத்தல்
 • தலைவலி
 • குமட்டல்
 • படபடப்பு
 • திரவக்கோர்வை
 • வயிற்றில் வலி

Cetanil Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Cetanil Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Cetanil 20mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Cetanil Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Cetanil Tablet works in Tamil)

Cetanil 20mg Tablet இதயம் மற்றும் இரத்த நாளங்களில் கால்சியத்தின் செயல்பாட்டினை தடுக்கிறது. அதன் விளைவாக, இரத்த நாளங்கள் தளர்வடைகின்றன மற்றும் இதயம் குறைந்த சக்தியுடன் துடிக்கிறது இது இரத்த அழுத்தத்தை, அசாதாரண வேகத்திலான இதயத்துடிப்பினை குறைக்கிறது மற்றும் ஒரு மாரடைப்பினைத் தொடர்ந்து இதயத்தைப்பாதுகாக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
தெரியாது. மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் இல்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Cetanil 20mg Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை Cetanil 20mg Tablet மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Cetanil 20mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Cetanil 20mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Cetanil இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Cetanil 20mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Cetanil 20mg Tablet
₹14.53/Tablet
Cilaheart 20 Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹12.09/Tablet
save 17%
Lnbloc 20 Tablet
Eris Lifesciences Ltd
₹13.83/Tablet
save 5%
Nexovas 20 Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹14.28/Tablet
save 2%
₹14.35/Tablet
save 1%
Cilacar 20 Tablet
J B Chemicals and Pharmaceuticals Ltd
₹14.99/Tablet
3% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Take it at the same time every day to help you remember to take it.
 • A sudden drop in your blood pressure may occur, especially when you first start taking Cetanil 20mg Tablet. To lower the chance of feeling dizzy or passing out, rise slowly if you have been sitting or lying down.
 • It can cause ankle or foot swelling. To reduce the swelling, raise your legs while you are sitting down. Talk to your doctor if it does not go away.
 • It may cause dizziness. Do not drive or perform any activity that requires mental focus until you know how Cetanil 20mg Tablet affects you. 
 • Inform your doctor if you are pregnant, planning a pregnancy or breastfeeding. 

Fact Box

Chemical Class
Dihydropyridinecarboxylic acids derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Cetanil இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Samlodon, Amodep, Amleod
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Aprepit, Aprepep, Fos-Aprepitant
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Atazor, Atavir, Virataz
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I'm suffering from high b.p. that is 180/100 medicines taken by me are supermat xl 50 ,eslotel 2.5 and cetanil 10 mg one tab daily please advise
Dr. Vitrag Shah
Intensivist
Hello, Answer following questions so I can help you further.
Blakishbrown spots on both lower legs and feet about5 years no pain and swelling I have border line sugar taking cetanil m for bp pl suggest cause and treatment
Dr. Souvik Sardar
Dermatology
Use momate xl cream mixed with aquasoft cream in 1 : 1 ratio - apply twice daily for 4wks
arrow
Cetanil 20mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is the use of Cetanil 20mg Tablet?

Cetanil 20mg Tablet is a medicine used to treat high blood pressure. It belongs to a group of medicines which block the calcium channels in the blood vessel. It works by relaxing the blood vessels in patients with high blood pressure. This widens the diameter of the blood vessels which helps the blood to pass through them more easily.

Q. Which is better amlodipine or Cetanil 20mg Tablet?

Both these medicines are used in the treatment of blood pressure and are equally good in effectively reducing the blood pressure. Cetanil 20mg Tablet has also been found to be beneficial in patients with kidney problems as compared to amlodipine. Additionally, while amlodipine may have chances of causing mild ankle swelling, Cetanil 20mg Tablet has been found to have lesser chances of causing ankle swelling, tachycardia and palpitations. Your doctor will suggest either of these after seeing what suits you.

Q. What are the side effects of Cetanil 20mg Tablet?

Cetanil 20mg Tablet is generally well tolerated but sometimes can also be associated with side effects like headache, dizziness, flushing, palpitations, low blood pressure, and stomach problems. It may also cause increased urination, ankle swelling, and lethargy. These side effects are not common in everyone but may occur in some individuals. Do consult your doctor if you notice any side effects after taking this medicine.

Q. Is Cetanil 20mg Tablet good for patients of high blood pressure with kidney impairment?

Yes, Cetanil 20mg Tablet has been shown to have protective effects on the kidney cells, thereby preventing them from damage. It has also been shown to decrease protein leakage from the kidney in patients who have diabetes as well as high blood pressure.

Q. Should I take Cetanil 20mg Tablet in the morning or at night?

Cetanil 20mg Tablet can be taken anytime of the day. Usually, it is advised to be taken in the morning, but your doctor may advise to take it in the evening as well. You should take it at the same time each day so that you remember to take it and consistent levels of medicine are maintained in the body.

Q. How long do I need to take Cetanil 20mg Tablet?

You should keep on taking Cetanil 20mg Tablet for as long as your doctor has recommended you to take it. You may need to take it lifelong. Do not stop taking it, even if you feel well or your blood pressure is well controlled. If you stop taking Cetanil 20mg Tablet, your blood pressure may increase again and your condition may worsen.

Q. What changes can I make to control my blood pressure better?

Lifestyle changes play a major role in keeping you healthy if you are taking Cetanil 20mg Tablet. Avoid taking excess salt in your diet and find ways to reduce or manage stress in your life. Practise yoga or meditation or take up a hobby. Ensure that you have a sound sleep every night as this also reduces your stress and hence helps in keeping your blood pressure normal. Stop smoking and taking alcohol as this helps in lowering your blood pressure and helps to prevent heart problems. Exercise regularly and take a balanced diet that includes whole grains, fresh fruits, vegetables and fat-free products. Avoid eating grapefruit (chakotra) or drinking grapefruit juice while taking Cetanil 20mg Tablet. You should consult your doctor if you need any further help to get maximum benefit of Cetanil 20mg Tablet and to keep healthy.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை இதயநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. MedIndia. Cilnidipine. [Accessed 01 Jul. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). Cilnidipine. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Chen BL, Zhang YZ, Luo JQ, et al. Clinical use of azelnidipine in the treatment of hypertension in Chinese patients. Ther Clin Risk Manag. 2015;11:309-18. [Accessed 23 Apr. 2020] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Alembic Road, Vadodara - 390 003, Gujarat,INDIA
Country of Origin: India
Expires on or after: February, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Cetanil 20mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP217.9  Get 15% OFF
Best Price
₹185.21
Valid only on the orders above ₹649
15 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹20. Minimum order value ₹500. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 31st October, 2020
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.