Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Your Child’s Medicine At a Glance

Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup is an antibiotic medicine. It is commonly given to children for the treatment of a wide range of bacterial infections targeting the ears, eyes, nose, throat, lungs, skin, gastrointestinal tract, and urinary tract. It is also effective in treating typhoid fever in children and adolescents.

Give this medicine to your child an hour before or two hours after meals. If your child develops a stomach upset, prefer giving it with food. Make sure to stick to the prescribed dose because it is given keeping in mind the type of infection, its severity, and the age and body weight of your child. In case your child gags and expels the medicine within 30 mins of intake, repeat the same dose but do not double dose if it's the time for the next dose.

Do not give this medicine to your child in case of cold and flu symptoms as this medicine is an antibiotic and doesn’t work on infections caused by viruses. Doctors prescribe this medicine for cough and cold only when they detect any underlying secondary bacterial infection.

Some of the minor and temporary side effects of this medicine include vomiting, diarrhea, nausea, rash, and headache. Usually, these episodes subside once your child’s body adapts to the medicine. However, if these effects persist or become bothersome for your child, call the doctor right away.

Narrate your child’s complete medical history to your child’s doctor, including any previous episodes of allergy, heart problem, blood disorder, birth defects, airway obstruction, lung anomaly, gastrointestinal problem, skin disorder, liver impairment, and kidney malfunction. This information is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup in Children

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Side effects of Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup in Children

Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Cefoprox

 • குமட்டல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வாந்தி
 • சினப்பு

How can I give Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும். கிருமி நீக்கப்பட்ட நீரில் பவுடரை கலக்கவும். நன்றாக குலுக்கிப் பயன்படுத்தவும். Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Cefoprox Dry Syrup எப்படி செயல்படுகிறது (How Cefoprox Dry Syrup works in Tamil)

Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது பாக்டீரியாவை அவற்றில் செல் சுவரினைத் தாக்குவதன்மூலம் கொல்கிறது. குறிப்பாக, அது பெப்டிடோகிளைகன் என்று அழைக்கப்படுகிற என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு பொருளின் உற்பத்தியைத் அது தடுக்கிறது, அது மனித உடலில் பாக்டீரியா உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பலத்தை செல் சுவரில் தருகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது.Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrupக்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

What if I forget to give Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember it. Skip the missed dose if it’s almost time for the next dose. Follow the prescribed dosing schedule and do not give the double dose to catch up.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup
₹128.0/Dry Syrup
Proxtl 100mg/5ml Dry Syrup
Veritaz Healthcare Ltd
₹99.7/Dry Syrup
save 22%
Kepodil 100mg/5ml Dry Syrup
Kepler Health Care
₹107.5/Dry Syrup
save 16%
₹113.25/Dry Syrup
save 12%
Cefbil 100mg/5ml Dry Syrup
Viilbery Healthcare Pvt Ltd
₹119/Dry Syrup
save 7%
₹137.4/Dry Syrup
7% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your child must complete the entire course of antibiotics. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Give this medicine with food to avoid an upset stomach.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Conditions like common cold and flu are caused by viruses. Never use this medicine for such conditions.
 • Only give Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup to your child for their current infection. Never save medicine for future illnesses.
 • Stop this medicine and immediately report to your child’s doctor in case your child develops an itchy rash, facial swelling, or breathing difficulties while taking this medicine.

Fact Box

Chemical Class
Broad Spectrum (Third & fourth generation cephalosporins)
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Cefoprox இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Magflux, Magasip
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Sodamax, Sobinix, Sobimed
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
just wanted to check cefoprox 100 and Macpod 100 are same medicine ?
Dr. Rahul Yadav
Paediatrics
Hello, yes these are you same compound. You can use either of the two.
Mobicity.g getting pain.please suggest
Dr. Rohan Bhatt
Dental Surgery
5ml paracetamol syrup or tab 100mg
arrow
Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I give too much of Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup by mistake?

An extra dose of Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup is unlikely to do harm. However, if you think you have given too much of Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects and may even worsen your child’s condition.

Q. Are there any possible serious side effects of Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup?

Some serious side effects of this medicine include persistent vomiting, kidney damage, allergy, diarrhea, and severe gastrointestinal infections. Always consult your child’s doctor for help in such a situation.

Q. What other medicines should not be given along with Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup?

Avoid giving Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup along with medicines like Aminoglycosides such as amikacin, gentamicin, streptomycin, anticoagulants (blood-thinners) such as warfarin, PPIs like Pentaprozole, and H2 blockers such as Famotidine. Before you start giving Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup to your child, let your child’s doctor know if your child is taking any of the above-mentioned medicines.

Q. Can I vaccinate my child while he is taking Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup?

It is advised to inform the doctor if your child is taking Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup at the time of vaccinations like BCG, cholera, and typhoid as Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup can neutralize the effect of these vaccines.

Q. Which lab tests may my child undergo while taking Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup on a long-term basis?

The doctor may prescribe getting kidney function tests and liver function tests periodically to keep a check on your child’s condition.

Q. The mucus coming out of my child’s nose is yellow-green. Is it a sign of a bacterial infection?

Yellow or green mucus in the nose does not mean that antibiotics are needed. During a common cold, it is normal for mucus to thicken up and change from clear to yellow or green. Symptoms often last for 7-10 days.

Q. My child is having a sore throat and ear infection. Can I give antibiotics?

No. More than 80% of sore throats and ear infections are caused by a virus and antibiotics are not given for viral infections. If your child has a sore throat, runny nose, a barky cough, pain, and discharge from the ear, it is most likely because of a virus. Consult your child’s doctor to seek guidance.

Q. Does a common cold caused by viruses always result in a secondary bacterial infection? When to start an antibiotic to prevent infection?

In most cases, bacterial infections do not follow viral infections. Using antibiotics to treat viral infections may instead lead to side effects without benefiting your child's health. Use antibiotics only after consulting with your child’s doctor.

Q. Can Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup impact my child’s digestive system?

Children often have a sensitive stomach and develop a stomach upset while taking antibiotics. When antibiotics are given, the good bacteria in their gastrointestinal tract may take a hit too. Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup may kill off the good bacteria along with the bad, increasing the risk of developing other infections. In case your child is having diarrhea while on Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup, do not stop the medicine course. Instead, call your child’s doctor to ask about the next steps. In some cases, the doctor may alter the dose.

Q. Can Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup lead to bacterial resistance in my child?

Yes, irregular treatment, repeated use, and misuse of Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup can lead to resistance. Resistant bacteria are no longer killed by the antibiotics and may lead to reinfection.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Royal College of Paediatrics and Child Health. Medicines for Children - information for parents and carers. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 2. Children’s Health Queensland Hospital and Health Service. Emergency care of children: Medication guides for use in Queensland. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 3. Azithromycin monohydrate [EMC Label]. Surrey, UK: Sandoz Limited; 2007 [revised 08 Aug. 2020]. [Accessed 31 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 4. Höffler D, Koeppe P, Paeske B. Pharmacokinetics of azithromycin in normal and impaired renal function. Infection. 1995;23(6):356-361. [Accessed 31 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 5. Ma TK, Chow KM, Choy AS, et al. Clinical manifestation of macrolide antibiotic toxicity in CKD and dialysis patients. Clin Kidney J. 2014;7(6):507-512. [Accessed 31 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 6. Pegues DA, Miller Harrison SI. Salmonellosis. In: Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, et al. (Editors). Harrison's Principles of Internal Medicine. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2018. p. 1177.
 7. Medline Plus. Azithromycin. [Accessed 31 Dec. 2020] (online) Available from: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697037.html

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
Country of Origin: India

Expires on or after: April, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Cefoprox 100mg/5ml Dry Syrup. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP128  Get 15% OFF
Best Price
₹108.8
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
30 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Mobikwik: Pay with Mobikwik and get up to ₹500 instant cashback. Minimum cashback to be won is ₹35. Valid once per user only with minimum order value of ₹300. Valid from 10th Jan to 31st Jan, 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.