Caspa 2mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Caspa 2mg Tablet is a prescription medicine used to treat epilepsy (seizures) and anxiety disorder. It helps to decrease the abnormal and excessive activity of the nerve cells and calms the brain.

Caspa 2mg Tablet may be taken with or without food. However, take it at the same time each day as this helps to maintain a consistent level of medicine in the body. Take this medicine in the dose and duration as advised by your doctor as it has a high potential of habit-forming. If you have missed a dose, take it as soon as you remember it and finish the full course of treatment even if you feel better. You should not stop this medicine suddenly without talking to your doctor as it may increase the seizure frequency and can cause nausea, anxiety, flu-like symptoms, and muscle pain.

Some common side effects of this medicine include fatigue, depression and impaired coordination. It may also cause dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. It is important to inform your doctor if you develop any unusual changes in mood or depression as this medicine may cause suicidal thoughts.

CASPA Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of CASPA Tablet in Tamil)

 • கால் கை வலிப்பு
 • கவலைக்கான குறைபாடு

CASPA Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of CASPA Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of CASPA

 • நினைவாற்றல் குறைபாடு
 • தூக்க கலக்கம்
 • மனசோர்வு
 • குழப்பம்
 • ஒருங்கிணையாத உடல் அசைவுகள்

CASPA Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use CASPA Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Caspa 2mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

CASPA Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How CASPA Tablet works in Tamil)

Caspa 2mg Tablet GABA அளவுகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் தூக்கத்தை தூண்டுகிறது மறும் வலிப்பிலிருந்து விடுவிக்கிறது அது மூளையில் நரம்பு செல்களின்அசாதாரணமான மற்றும அதிகப்பட்டியான செயல்பாடுகளை கட்டுப்படதுதுவதன்ஒரு இரசயான மெசென்ஜராகும்.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Caspa 2mg Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Caspa 2mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Caspa 2mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
உங்கள் வாகனம் ஓட்டுகிற திறனை பாதிக்கக்கூடிய பக்கவிளைவுகளை Caspa 2mg Tablet விளைவிக்கக்கூடும்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Caspa 2mg Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Caspa 2mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
முற்றிய கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Caspa 2mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Caspa 2mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் CASPA இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Caspa 2mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Caspa 2mg Tablet
₹4.35/Tablet
Lozep 2mg Tablet
Psychotropics India Ltd
₹2.55/tablet
41% cheaper
Hope 2mg Tablet
RKG Pharma
₹3.51/tablet
19% cheaper
Klon 2mg Tablet
Mayflower India
₹4.8/tablet
10% costlier
ONA 2mg Tablet
D D Pharmaceuticals
₹5.06/tablet
16% costlier
₹6.48/tablet
49% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Caspa 2mg Tablet அடிமை மருந்தாக ஆகலாம் அதனால் மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தபடி உட்கொள்ளவும்.
 • மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தால் அன்றி, Caspa 2mg Tablet பயன்படுத்துவதை நிறுத்த கூடாது. இதனை நிறுத்தினால் வலிப்பு நோய் போன்ற விலகல் அறிகுறிகளை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • Caspa 2mg Tablet நினைவாற்றல் பிரச்சனைகள், மயக்கம், குழப்பம் போன்றவற்றை விளைவிக்கக்கூடும் குறிப்பாக வயதானவர்களுக்கு.
 • பெரும்பாலான மக்கள் நாளடைவில் இது பயன் குறைகிறது என்று நினைக்கின்றனர்.
 • Caspa 2mg Tablet-ஐ உட்கொண்டபிறகு ஓட்டுவதை தவிர்க்கவேண்டும் ஏனெனில் இது மயக்கம், கிறுகிறுப்பு மற்றும் குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • Caspa 2mg Tablet -ஐ உட்கொள்ளும்போது மது அருந்துவதை தவிர்க்கவேண்டும் ஏனெனில் இது கூடுதல் மயக்கத்தை விளைவிக்கக்கூடும்.
 • இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது நீங்கள் கருவூட்டிருந்தாலோ அல்லது கருவுற திட்டமிட்டிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோ உங்கள் மருத்துவரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
  n

Fact Box

Chemical Class
Benzodiazepines Derivative
Habit Forming
Yes
Therapeutic Class
NEURO CNS
Action Class
Benzodiazepines

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

CASPA இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Abamune, A-Bec, Virol
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Adesera, Adheb, Adfovir
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Stozen, Sulpigold, Amisulide
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Triptam
கடுமையான

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Caspa 2mg Tablet a sleeping pill?

Caspa 2mg Tablet belongs to a class of medicines called benzodiazepines and is used to treat anxiety, stop seizures (fits) or relax tense muscles. This can also help relieve difficulty sleeping (insomnia), and is usually prescribed for a short period of time, if used to treat sleeping problems. You should take it in the dose and duration advised by the doctor.

Q. Does Caspa 2mg Tablet cause sleepiness? If yes, then should I stop driving while taking Caspa 2mg Tablet?

Yes, Caspa 2mg Tablet causes drowsiness very commonly. It also causes forgetfulness and affects muscular function which may adversely affect your ability to drive. Sometimes, drowsiness persists even on the following day. So, in case Caspa 2mg Tablet makes you sleepy and affects your alertness, you should avoid driving.

Q. For how long should I take Caspa 2mg Tablet?

The duration of treatment with Caspa 2mg Tablet is mainly as short as possible. Your doctor will evaluate you after 4 weeks of treatment in order to assess the need for continuation of treatment, especially if you do not have any symptoms. Before taking you off this medicine, your doctor may gradually decrease your dose to prevent any withdrawal side effects. Follow your doctor’s instructions carefully to get the most benefit.

Q. Is it safe to take Caspa 2mg Tablet and alcohol together?

No, it is not at all recommended to take alcohol with Caspa 2mg Tablet since it can cause breathing problems, sleepiness and heart problems. Taking Caspa 2mg Tablet with alcohol may make you sleepy and your breathing may become so shallow that you may not wake up. This may even lead to death.

Q. Is Caspa 2mg Tablet addictive?

People taking Caspa 2mg Tablet in high doses or for a long term may become addicted to it. Also, people with a history of alcoholism and drug abuse are more likely to become addicted to Caspa 2mg Tablet. Therefore, Caspa 2mg Tablet should be taken for the shortest possible time and in the lowest effective dose.

Q. Can I stop taking Caspa 2mg Tablet if I start feeling better?

No, do not stop taking Caspa 2mg Tablet suddenly as you may experience withdrawal effects like depression, nervousness, difficulty in sleeping, irritability, sweating, upset stomach or diarrhea. Stopping it suddenly may even bring back the symptoms and make them harder to treat. You may also experience mood changes, anxiety, restlessness and changes in sleep patterns. These effects may occur even after taking low doses for a short period of time.

Q. Are there any foods we need to avoid while taking Caspa 2mg Tablet?

Yes, you should avoid taking foods containing caffeine such as tea, coffee, chocolates etc., while taking Caspa 2mg Tablet. This is because caffeine stimulates your brain and Caspa 2mg Tablet calms the brain. So, taking too much caffeine can affect the calming ability of this medicine and worsen your condition. Also, you should avoid taking alcohol while on treatment with Caspa 2mg Tablet. Alcohol can cause excessive sleepiness and make you more drowsy and inattentive. Talk to your doctor if you have any other doubts regarding your diet while taking Caspa 2mg Tablet.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை நரம்பியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Stahl SM, editor. Clonazepam. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 137-41.
 2. McNamara JO. Pharmacotherapy of the Epilepsies. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 598-99.
 3. Porters RJ, Meldrum BS. Antiseizure Drugs. Sedative-Hypnotic Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 415.
 4. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 301-303.
 5. Clonazepam. Roche; [revised Apr. 2009]. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Clonazepam. [Updated 2018 Oct 31]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 7. Clonazepam. Boucherville, Québec: Sandoz Canada Inc.; 2018. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 8. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Thrift Pharmaceuticals Private Limited, Kh--136, raipur Industrial Area Behind Pritam International, Roorkee-247661, Uttarakhand, India
Country of origin: India

NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160m+
Visitors
27m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.