Camyda 150mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Camyda 150mg Injection is an antibiotic medicine that fights bacteria and is used to treat a wide variety of bacterial infections. It is effective in infections of the lungs (eg. pneumonia), stomach, skin & soft tissues, bones & joints, blood, and heart.

Camyda 150mg Injection works by stopping the growth of bacteria. This helps to improve your symptoms and cure the underlying infection. It is given as a drip (intravenous infusion) or as an injection directly into a vein or a muscle under the supervision of a healthcare professional. Your doctor will decide the correct dose for you. You should use this medicine regularly at evenly spaced intervals as per the schedule prescribed by your doctor. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping the medicine too early may lead to the infection returning or worsening.

The most common side effects of this medicine include pseudomembranous colitis, diarrhea, abdominal pain, maculopapular rash, thrombophlebitis, and abnormal liver function test. Some people may develop temporary redness or pain at the site of injection; these are usually mild but let your doctor know if they bother you or do not go away.

Before using it, you should tell your doctor if you have any liver or kidney problems, if you have any problems with your bowels (intestines) or if you have ever had bloody diarrhea caused by taking antibiotics. You should also let your healthcare team know all other medicines you are taking as they may affect, or be affected by this medicine. Pregnant and breastfeeding mothers should consult their doctor before using it.

Camyda Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Camyda Injection in Tamil)

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Camyda Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Camyda Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Camyda

 • வாந்தி
 • வயிற்று வலி
 • குமட்டல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • அசாதாரண கல்லீரல் செயல்பாடு பரிசோதனைகள்

Camyda Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Camyda Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Camyda Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Camyda Injection works in Tamil)

Camyda 150mg Injection ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பானது
பொதுவாக Camyda 150mg Injection மதுவுடன் அருந்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Camyda 150mg Injection பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Camyda 150mg Injection தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Camyda 150mg Injection வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Camyda 150mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Camyda 150mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
முற்றிய கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Camyda 150mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Camyda 150mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Camyda இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Camyda 150mg Injection, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Camyda 150mg Injection
₹100.0/Injection
₹54.5/ml of Injection
save 46%
₹55.5/ml of Injection
save 44%
₹56.65/ml of Injection
save 43%
₹59.5/ml of Injection
save 40%
₹67.95/ml of Injection
save 32%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor has prescribed Camyda 150mg Injection to cure your infection and improve symptoms.
 • It is given as an injection into muscles or directly into veins under the supervision of a doctor.
 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early may make the infection to come back and harder to treat.
 • Diarrhea may occur as a side effect but should stop when your course is complete. Inform your doctor if it does not stop or if you find blood in your stools.
 • Stop taking Camyda 150mg Injection and inform your doctor immediately if you develop an itchy rash, swelling of the face, throat or tongue or breathing difficulties while taking it.

Fact Box

Chemical Class
Lincomycin
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Vaginal itching caused by afderm tab as a treatment of fungal infection And I took camyda capsules too
Dr. Saurav Arora
Homeopathy
Dear mam please consult your treating physician as this might be the side effects of allopathic medicines
ALL my bones makes cracling sound. Is it something serious. Do I need medical assistance. I already take Gemcal-D3, 1250mg, 500IU.
Dr. Akshat Goel
Orthopaedics
Also take Tab Idrofos 150mg once a month
arrow
Camyda 150mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long does Camyda 150mg Injection take to work?

Usually, Camyda 150mg Injection starts working soon after taking it. However, it may take some days to kill all the harmful bacteria and make you feel better.

Q. Is Camyda 150mg Injection effective?

Camyda 150mg Injection is effective if used in the dose and duration advised by your doctor. Do not stop taking it even if you see improvement in your condition. If you stop using Camyda 150mg Injection too early, the symptoms may return or worsen.

Q. How is Camyda 150mg Injection administered?

Camyda 150mg Injection is administered under the supervision of a trained healthcare professional or a doctor and should not be self administered. The dose will depend on the condition you are being treated for and will be decided by your doctor. Follow your doctor’s instructions carefully to get maximum benefit from Camyda 150mg Injection.

Q. Can the use of Camyda 150mg Injection cause diarrhea?

Yes, the use of Camyda 150mg Injection can cause diarrhea. It is an antibiotic which kills the harmful bacteria. However, it also affects the helpful bacteria in your stomach or intestine and causes diarrhea. If you are experiencing severe diarrhea, talk to your doctor about it.

Q. Does Camyda 150mg Injection treat acne scars?

Camyda 150mg Injection can prevent the formation of new scars by preventing formation of new acne, but will not be useful for the scars already formed

Q. Is Camyda 150mg Injection safe?

Camyda 150mg Injection is generally safe to use. However, you should take it in the dose and duration as advised by your doctor. It may cause some side effects that are temporary and usually resolve on their own. Your doctor will tell you ways to cope up with them.

Q. What if I don't get better after using Camyda 150mg Injection?

Inform your doctor if you don't feel better after finishing the full course of treatment. Also, inform him if your symptoms are getting worse while using this medicine.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. MacDougall C, Chambers HF. Protein Synthesis Inhibitors and Miscellaneous Antibacterial Agents. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1534-35.
 2. Chambers HF, Deck DH. Tetracyclines, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Streptogramins, & Oxazolidiones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 801-802.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 292-93.
 4. Drugs.com. Clindamycin Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-98. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Wallace Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 3rd Floor, Dempo Trade Centre Bldg., Patto Plaza, EDC Complex, Panaji 403001, Goa, India.
Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Camyda 150mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP100  Get 15% OFF
Best Price
₹85
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
1 Injection in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.