Biocetamol 100mg/ml Drop

உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
ஒத்த
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Biocetamol 100mg/ml Drop is a medicine used to relieve pain and to reduce fever. It is used to treat many conditions such as headache, body ache, toothache and common cold. It works by inhibiting the release of certain chemical that cause pain and fever.

Biocetamol 100mg/ml Drop may be prescribed alone or in combination with another medicine. You should take it regularly as advised by your doctor. It is usually best taken with food otherwise it may upset your stomach. Do not take more or use it for longer than recommended. Side effects are rare if this medicine is used correctly but this medicine may cause stomach pain, nausea, and vomiting in some people. Consult your doctor if any of these side effects bother you or do not go away.

This medicine is widely prescribed and considered safe but is not suitable for everybody. Before taking it, let your doctor know if you have liver or kidney problems or are using blood-thinning medicines. It may affect the dose or suitability of this medicine. Let your doctor know about all the other medicines you are taking because they may affect, or be affected by, this medicine.

Biocetamol Drop க்கான பயன்கள் (Uses of Biocetamol Drop in Tamil)

 • வலி
 • காய்ச்சல்

Biocetamol Drop இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Biocetamol Drop in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Biocetamol

 • Stomach pain
 • Nausea
 • Vomiting

Biocetamol Drop யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Biocetamol Drop in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும். குறிக்கப்பட்ட டிராப்பருடன் அதை அளவிடவும் மற்றும் அதை வழிகாட்டியபடி எடுத்துக்கொள்ளவும். Biocetamol 100mg/ml Drop உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Biocetamol Drop எப்படி செயல்படுகிறது (How Biocetamol Drop works in Tamil)

Biocetamol 100mg/ml Drop வலி மற்றும் காய்ச்சலுக்குப் பொறுப்பாக இருக்கிற மூளையில் இருக்கும் குறிப்பிட்ட இரசாயன தகவலாளர்கள் வெளிப்படுவதைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Biocetamol 100mg/ml Drop -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Biocetamol 100mg/ml Drop மருந்து கற்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
போதுமான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித ஆய்வுகள் இதில் குறைந்த மற்றும் எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Biocetamol 100mg/ml Drop தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Biocetamol 100mg/ml Drop வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Biocetamol 100mg/ml Drop எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Biocetamol 100mg/ml Dropக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Biocetamol 100mg/ml Drop எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Biocetamol 100mg/ml Dropக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Biocetamol இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Biocetamol 100mg/ml Drop, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Biocetamol 100mg/ml Drop
₹2.65/ml of Drop
Febrinil Drop
Maneesh Pharmaceuticals Ltd
₹1.27/ml of Drop
save 52%
Cepal 100mg/ml Drop
Caplet India Pvt Ltd
₹1.28/ml of Drop
save 52%
Essmol 100mg/ml Drop
Sresan Pharmaceuticals
₹1.4/ml of Drop
save 47%
Pyrikap Drop
Kaptab Pharmaceuticals
₹1.67/ml of Drop
save 37%
Pyricool 100mg/ml Drop
Alkem Laboratories Ltd
₹2.13/ml of Drop
save 20%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Biocetamol 100mg/ml Drop should be taken with food or milk to prevent upset stomach.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • Do not take indigestion remedies (antacids) within two hours of taking Biocetamol 100mg/ml Drop.
 • Avoid consuming alcohol while taking this medicine as it can increase your risk of stomach problems.
 • Inform your doctor if you have liver disease as your dose may need to be adjusted.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment.

Fact Box

Chemical Class
P-Aminophenol Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Biocetamol இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Abinim, Nimulis
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Oxy Triactin, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
i want to know which drop i should prefer there is three type of drop of fml DRUGS MATCHING 'FML' FML 0.1% W/V EYE DROP 5 ML eye drop Allergan India Pvt Ltd Rs. 95.83 ADD TO CART FML T EYE DROP 5 ML eye drop Allergan India Pvt Ltd Rs. 124.72 ADD TO CART FML LIQUIFILM 0.1% DROP 5 ML drop Allergan India Pvt Ltd Rs. 95.83 ADD TO CART FML NEO EYE DROP 5 ML eye drop Allergan India Pvt Ltd Rs. 110.21 FML 0.1% W/V EYE DROP 5 ML eye drop
Dr. Richa Jain
Ophthalmology
U can use fml 0.1 prcnt
Sir my baby got cold & suggest me sinarest drop 1 drop min how much ml pls suggest me told me to give 12 drop is it ok or something that I heard on phone is wrong pls tell me
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
Please share prescription of sinarest drops
arrow
Biocetamol 100mg/ml Drop குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I vomit after taking Biocetamol 100mg/ml Drop?

If you vomit in less than 30 minutes after having a dose of Biocetamol 100mg/ml Drop tablets or syrup, take the same dose again. If you vomit more than 30 minutes after a dose of tablets or syrup, you do not need to take another dose, until the next normal dose.

Q. When will I feel better after taking Biocetamol 100mg/ml Drop?

Usually you will start feeling better after about half an hour of taking Biocetamol 100mg/ml Drop.

Q. How often can I take Biocetamol 100mg/ml Drop?

You should only take four doses of Biocetamol 100mg/ml Drop in 24 hours. There should be a gap of at least 4 hours between two doses. Do not take Biocetamol 100mg/ml Drop for more than 3 days without first talking to your doctor.

Q. Does Biocetamol 100mg/ml Drop make babies sleepy?

No, Biocetamol 100mg/ml Drop does not make babies sleepy. It is a pain relieving medicine which is used to control high fever.

Q. Is Biocetamol 100mg/ml Drop safe for children?

Biocetamol 100mg/ml Drop is considered safe for children only when used as directed by the doctor.

Q. Is Biocetamol 100mg/ml Drop an antibiotic?

No, Biocetamol 100mg/ml Drop is not an antibiotic. It works as a painkiller and as a medicine which brings down high fever.

Q. Can I take Biocetamol 100mg/ml Drop and ibuprofen together?

Ibuprofen and Biocetamol 100mg/ml Drop are safe medicines, but both should not be used together. Consult your doctor if you are not sure.

Q. How long does Biocetamol 100mg/ml Drop take to work?

Biocetamol 100mg/ml Drop takes around 30-45 min to start working and show its effects. It is advised to take this medicine for the duration suggested by the doctor. Consult your doctor if you experience any bothersome side effects.

Q. What are the serious side effects of taking excess Biocetamol 100mg/ml Drop?

Overdose of Biocetamol 100mg/ml Drop may cause severe life-threatening liver injury as a serious side effect. Taking more than the prescribed dose may also cause kidney injury, decreased platelet count and even lead to coma. Early symptoms of an overdose include nausea, vomiting and general tiredness. Immediately consult a doctor or reach an emergency in case of a suspected overdose.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Furst DE, Ulrich RW, Varkey-Altamirano C. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, Disease Modifying Antirheumatic Drugs, Nonopioids Analgesics, & Drugs Used in Gout. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 635-36.
 2. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 982-84.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 8-12.
 4. Paracetamol/Acetaminophen. Whiddon Valley: Actavis UK Limited; 1980 [revised 23 Dec. 2016]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Paracetamol. County Tipperary, Ireland: Pinewood Healthcare; 2015. [Accessed 17 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 7. National Health Service. Paracetamol for children. [Accessed 17 Jun. 2019]. (online) Available from:External Link
 8. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

BIOCHEM PHARMA, LG 113 / A, Xth Central Mall, Mahavir Nagar, 90ft Road, Next to D Mart, Kandivali - West, Mumbai - 400067.
Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Biocetamol 100mg/ml Drop. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP26.54  Get 15% OFF
Best Price
₹22.56
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 ml in 1 packet
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.