Betamine 0.5mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Betamine 0.5mg Tablet is a steroid. It is used in the treatment of inflammation, severe allergies, flare-ups of ongoing illnesses. It is also used to treat many other medical problems that require either reduction of inflammation or suppression of the immune system.

Betamine 0.5mg Tablet may be taken with or without food. It should be taken exactly as prescribed by your doctor. Your doctor will decide the dose and how often you should take them. You should take this medicine regularly to get the most benefit from it. Do not stop taking the medicine even if you feel better unless the doctor tell you so.

Using of the medicine may cause few common side effects such as reduction in bone density and upset stomach. Let your doctor know if any of these side effects bothers you. If this medicine is used for a long time, you may have to get regular tests to check your bone density.

Before using this medicine, inform your doctor if you are allergic to any medicine or have liver problems. This medicine is not recommended during pregnancy. Pregnant and breastfeeding mothers should consult with their doctors before using the medicine.

Betamine Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Betamine Tablet in Tamil)

 • ஒவ்வாமைக் குறைபாடுகள்

Betamine Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Betamine Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Betamine

 • தோல் மெலிதல்
 • தொற்றுக்கான அதிகரித்த அபாயம்
 • எடை கூடுதல்
 • மனநிலை மாற்றங்கள்
 • நடத்தை மாற்றங்கள்

Betamine Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Betamine Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Betamine 0.5mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.
Betamine 0.5mg Tablet-ஐ டையட்டரி சோடியம் உடன் உட்கொள்ளவதை தவிர்க்கவும்.

Betamine Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Betamine Tablet works in Tamil)

Betamine 0.5mg Tablet வீக்கம் மற்றும் சிவத்தல் குறைப்பதன் மூலம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு செயல்படுகிறது வழி மாற்றுவதன் மூலம் சிகிச்சை வேலை. Betamine 0.5mg Tablet பொதுவாக உடலில் இயற்கையாகவே உற்பத்தி என்று ஊக்க மருந்துகளை பதிலாக மூலம் கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள் குறைந்த அளவு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வேலை செய்கிறது.
பீடா மெத்தாஸோன் என்பது கார்டிகோஸ்டெராய்டுஸ் என்னும் அழற்சிக்கு எதிரான மற்றும் நோய்த்தடுப்பு மண்டலத்தை மட்டுப்படுத்துகிற நடவடிக்கையுள்ள மருந்துகளின் வகைகளை சார்ந்தது. அது ஒவ்வாமைக்குப் பொறுப்பான இராசயனங்களைக் குறைப்பதன் மூலம் தாமதமான கட்ட ஒவ்வாமை எதிர்வினைகளைத் தடுக்கிறது.
பீடா மெத்தாஸோன் என்பது கார்டிகோஸ்டெராய்டுஸ் என்னும் அழற்சிக்கு எதிரான மற்றும் நோய்த்தடுப்பு மண்டலத்தை மட்டுப்படுத்துகிற நடவடிக்கையுள்ள மருந்துகளின் வகைகளை சார்ந்தது. அது ஒவ்வாமைக்குப் பொறுப்பான இராசயனங்களைக் குறைப்பதன் மூலம் தாமதமான கட்ட ஒவ்வாமை எதிர்வினைகளைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Betamine 0.5mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Betamine 0.5mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
பால் சுரப்பது குறையலாம்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Betamine 0.5mg Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Betamine 0.5mg Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Betamine 0.5mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Betamine 0.5mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Betamine இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Betamine 0.5mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Betamine 0.5mg Tablet
₹0.33/Tablet
Betawin Forte 0.5mg Tablet
BestoChem Formulations India Ltd
₹0.43/Tablet
30% costlier
Belar 0.5mg Tablet
Comed Chemicals Ltd
₹0.48/Tablet
45% costlier
Decdan B Tablet
Wockhardt Ltd
₹0.5/Tablet
50% costlier
Bzon 0.5mg Tablet
Unison Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹0.53/Tablet
61% costlier
Betnesol Tablet
Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd
₹0.59/Tablet
77% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Betamine 0.5mg Tablet can be taken with or without food, but try to have it at same time every day.
 • Do not use it more often or for longer than advised by your doctor.
 • Betamine 0.5mg Tablet can make it harder for you to fight off infections. Notify your doctor if you have any signs of infection such as a fever or sore throat.
 • Do not stop taking Betamine 0.5mg Tablet suddenly without talking to your doctor first as it may worsen your symptoms.

Fact Box

Chemical Class
Glucocorticoids
Habit Forming
No

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Betamine இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Diadose, Abacus, Disorb
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): M Spirin, Aspirin, Asalite
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Samlodon, Amodep, Amleod
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Hospicin B
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I m taking pegabid 150 od ,nexito 10,rivotril0.5 bd,aten d od , I suffer from depression ,panic disorder with agoraphobia, I'm noticing blurring of vision of late . I'm on these meds for nine yrs. What should I do,?
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Please see an ophthalmologist for refractory error evaluation and IOP calculation. Rivotril 0.5mg should not be used regularly for so long.
Need to know Purpose of lonna 0.5mg
Dr. Vijay Gogoi
Psychiatry
Its always helpful if you can provide generic name of a drug, instead of BRAND NAME. Anyway, lonna 0.5 seems to be Clonazepam. It is abenzodiazepine group of drug and is used as an axiolytic. prescribed for anxiety disorders.
arrow
Betamine 0.5mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How does Betamine work?

Betamine works by decreasing the inflammation caused by allergies. It reduces inflammation by blocking the release of certain natural substances that cause allergic symptoms such as swelling, redness and pain.

Q. Is Betamine safe to use?

Betamine is safe to use when used for an indication in a dose as advised by your doctor. You should not take this medicine if you are allergic to Betamine or any of the other ingredients of this medicine. Furthermore, you should not take Betamine if you have an infection and have not yet started medicine (e.g. antibiotics) to treat it.

Q. Does Betamine cause hair loss?

No, Betamine is not known to cause hair loss. In fact, it may cause an increase in body hair growth (especially in females) when used for a long-term duration. Talk to your doctor if you get excessive hair growth on your body while taking Betamine.

Q. Does Betamine cause weight gain?

Yes, Betamine may cause weight gain, especially when taken at high doses and used for a long time or repeated short courses. Please consult your doctor if you experience weight gain after taking Betamine.

Q. Is Betamine over the counter?

No, Betamine is not an over the counter (OTC) medicine. It is available only when prescribed by a doctor.

Q. Is Betamine a steroid?

Yes, Betamine belongs to a group of medicines called steroids also known as corticosteroids. Corticosteroids occur naturally in the body and help to maintain health and well being. Betamine increases the levels of corticosteroids in the body which helps in treating various illnesses involving inflammation (redness, tenderness, heat and swelling). Many different conditions such as asthma, severe allergic reactions, rheumatoid arthritis, autoimmune diseases, etc can be improved by the use of Betamine, as they reduce inflammation in the body.

Q. What if I forget to take a dose of Betamine?

If you forget a dose of Betamine, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the next scheduled dose on the prescribed time. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Boushey HA. Drugs Used in Asthma. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 348.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 125-26.
 3. Betamethasone. Kenilworth, NJ: Schering Corporation; 2004. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Betamethasone Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

128, HPSIDC . Inds. Area , baddi -173205(H.P)
Country of Origin: India
Best Price
₹2.81
MRP3.3  Get 15% OFF
Valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.