Bactogard 100mg Tablet DT

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Bactogard 100mg Tablet DT is an antibiotic medicine used to treat bacterial infections in your body. It is effective in infections of the lungs (eg. pneumonia), urinary tract, ear, nasal sinus, throat, and skin. It kills bacteria, which helps to improve your symptoms and cure the infection.

Bactogard 100mg Tablet DT should be taken with food. You should take it regularly at evenly spaced intervals as per the schedule prescribed by your doctor. Taking it at the same time every day will help you to remember to take it. The dose will depend on what you are being treated for, but you should always complete a full course of this antibiotic as prescribed by your doctor. Do not stop taking it until you have finished, even when you feel better. If you stop taking it early, some bacteria may survive and the infection may come back. It will not work for viral infections such as flu or the common cold. Using any antibiotic when you do not need it can make it less effective for future infections.

The most common side effects of this medicine include rash, nausea, and diarrhea. Taking this medicine along with some food may help to prevent indigestion and upset stomach. Consult your doctor if you find these side effects bother or worry you.

Before using it, you should tell your doctor if you are allergic to any antibiotics or have any kidney or liver problems. This medicine is generally regarded as safe to use in pregnancy and breastfeeding if prescribed by your doctor. It may blur your vision or make you feel sleepy and dizzy. Do not drive if these symptoms occur.

Bactogard Tablet DT க்கான பயன்கள் (Uses of Bactogard Tablet DT in Tamil)

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Bactogard Tablet DT இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Bactogard Tablet DT in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Bactogard

 • குமட்டல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வாந்தி
 • சினப்பு

Bactogard Tablet DT யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Bactogard Tablet DT in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். ஒரு அதை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னால் கிளாஸ் நீரில் அதைக் கரைக்கவும். Bactogard 100mg Tablet DT உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Bactogard Tablet DT எப்படி செயல்படுகிறது (How Bactogard Tablet DT works in Tamil)

Bactogard 100mg Tablet DT ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது பாக்டீரியாவை அவற்றில் செல் சுவரினைத் தாக்குவதன்மூலம் கொல்கிறது. குறிப்பாக, அது பெப்டிடோகிளைகன் என்று அழைக்கப்படுகிற என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு பொருளின் உற்பத்தியைத் அது தடுக்கிறது, அது மனித உடலில் பாக்டீரியா உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பலத்தை செல் சுவரில் தருகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Bactogard 100mg Tablet DT பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Bactogard 100mg Tablet DT தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Bactogard 100mg Tablet DT எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Bactogard 100mg Tablet DT எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Bactogard 100mg Tablet DTக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
Bactogard 100mg Tablet DT கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது.Bactogard 100mg Tablet DTக்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

நீங்கள் Bactogard இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Bactogard 100mg Tablet DT, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Bactogard 100mg Tablet DT
₹12.7/Tablet DT
₹10.34/Tablet DT
save 19%
Zedocef 100mg Tablet DT
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹11.8/Tablet DT
save 7%
Gudcef 100mg Tablet DT
Mankind Pharma Ltd
₹12.64/Tablet DT
same price
Macpod 100-DT Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹12.98/Tablet DT
2% costlier
Cepodem DT 100mg Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹13.2/Tablet DT
4% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor has prescribed Bactogard 100mg Tablet DT to cure your infection and improve your symptoms.
 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early may make the infection harder to treat.
 • Discontinue Bactogard 100mg Tablet DT and inform your doctor immediately if you get a rash, itchy skin, swelling of face and mouth, or have difficulty in breathing.
 • Diarrhea may occur as a side effect but should stop when your course is complete. Inform your doctor if it does not stop or if you find blood in your stools.
 • Take it with food to avoid an upset stomach.
 • Avoid consuming alcohol while taking Bactogard 100mg Tablet DT as it may cause increased side effects.

Fact Box

Chemical Class
Broad Spectrum (Third & fourth generation cephalosporins)
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Bactogard இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Magflux, Magasip
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Sodamax, Sobinix, Sobimed
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I have been diagnosed with chlamydia pneumoniae Can u help me with the medication
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
take tablet microdox dt 100mg 1 bd for 10 days
Taking 100mg tablet in morning
Dr. Shubhra Chandan Pradhan
ENT
Which tablet for what
arrow
Bactogard 100mg Tablet DT குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Bactogard 100mg Tablet DT safe to use?

Bactogard 100mg Tablet DT is safe to use at the prescribed dose for prescribed duration as advised by the doctor. Patients should follow the advice of the doctor regarding its use.

Q. Can the use of Bactogard 100mg Tablet DT cause diarrhea?

Yes, the use of Bactogard 100mg Tablet DT can cause diarrhea. Bactogard 100mg Tablet DT is an antibiotic which kills the harmful bacteria. However, it also affects the helpful bacteria in your stomach or intestine and causes diarrhea. If diarrhea persists, talk to your doctor about it.

Q. Is Bactogard 100mg Tablet DT an antibiotic?

Yes, Bactogard 100mg Tablet DT is an antibiotic, it belongs to a group of antibiotics known as cephalosporins.

Q. Can Bactogard 100mg Tablet DT cause constipation?

Yes, Bactogard 100mg Tablet DT may cause constipation as a side effect. However, taking mild laxatives may provide relief if you feel constipated. Also, take a fiber-rich diet including fresh fruits, vegetables, whole wheat grains and avoid taking oily and spicy food as it will only worsen your condition. If your constipation gets worse, please consult your doctor.

Q. Can I stop taking Bactogard 100mg Tablet DT when my symptoms are relieved or when I feel better?

No, do not stop taking Bactogard 100mg Tablet DT before completing the full course of treatment. You may start feeling better before the infection is completely cured. But, it is important to take this medicine for the full duration advised by the doctor.

Q. How long does Bactogard 100mg Tablet DT take to work?

Usually, Bactogard 100mg Tablet DT starts working soon after you take it. However, it may take some days to kill all the harmful bacteria and relieve your symptoms completely.

Q. What if I do not get better after using Bactogard 100mg Tablet DT?

Inform your doctor if you do not feel better even after finishing the full course of treatment. You must also inform your doctor if the symptoms get worse while using this medicine.

Q. Can Bactogard 100mg Tablet DT treat UTI?

Yes, Bactogard 100mg Tablet DT may be used to treat UTI (Urinary Tract Infection). Studies suggest that it has better tolerance and helps to treat symptoms of UTI such as foul smelling urine, frequent urination, vaginal irritation, vaginal discharge, stomach pain, etc., effectively. However, not everyone may be prescribed Bactogard 100mg Tablet DT. It is advisable to take it only if prescribed by a doctor.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 226-27.
 2. Drugs.com. Cefpodoxime and Alcohol / Food Interactions. [Accessed 07 Feb. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Cefpodoxime Proxetil. Puurs - Belgium: Pharmacia N.V./S.A.; 2003. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Indoco Remedies Limited, Indoco House, 166 CST Road, Santacruz (E), Mumbai 400 098, INDIA
Expires on or after: March, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Bactogard 100mg Tablet DT. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP127  Get 15% OFF
Best Price
₹107.95
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablet dt in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 15th December 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.