Azito 200mg/5ml Oral Suspension

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Azito 200mg/5ml Oral Suspension is an antibiotic used to treat various types of bacterial infections of the respiratory tract, ear, nose, throat, lungs, skin, and eye in adults and children. It is also effective in typhoid fever and some sexually transmitted diseases like gonorrhea.

Azito 200mg/5ml Oral Suspension is a broad-spectrum type of antibiotic effective in killing many types of gram-positive bacteria, some types of gram-negative bacteria and other microorganisms. This medicine is taken orally, preferably either one hour before or 2 hours after a meal. It should be used regularly at evenly spaced time intervals as prescribed by your doctor. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping the medicine too early may lead to the return or worsening of the infection.

Commonly seen side effects seen with this medicine include vomiting, nausea, stomach pain, and diarrhea. These are usually temporary and subside with the completion of treatment. Consult your doctor if you find these side effects worry you or persist for a longer duration.

Inform your doctor if you have any previous history of allergy or heart problems before taking this medicine. Pregnant or breastfeeding women should consult their doctor before using this medicine.

Azito Oral Suspension க்கான பயன்கள் (Uses of Azito Oral Suspension in Tamil)

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்
 • டைஃபாய்டு காய்ச்சல்
 • கர்ப்பத்தின் போது டாக்ஸோப்ளாஸ்மோசிஸ் (பூனைகளில் இருந்து ஏற்படும் தொற்று)
 • வெண்படலம்

Azito Oral Suspension இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Azito Oral Suspension in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Azito

 • வயிற்றுப்போக்கு
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றில் வலி

Azito Oral Suspension யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Azito Oral Suspension in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Azito 200mg/5ml Oral Suspension -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Azito Oral Suspension எப்படி செயல்படுகிறது (How Azito Oral Suspension works in Tamil)

Azito 200mg/5ml Oral Suspension ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பானது
பொதுவாக Azito 200mg/5ml Oral Suspension மதுவுடன் அருந்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Azito 200mg/5ml Oral Suspension பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Azito 200mg/5ml Oral Suspension தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Azito 200mg/5ml Oral Suspension வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Azito 200mg/5ml Oral Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Azito 200mg/5ml Oral Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Azito 200mg/5ml Oral Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Azito 200mg/5ml Oral Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Azito இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Azito 200mg/5ml Oral Suspension, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Azito 200mg/5ml Oral Suspension
₹1.79/ml of Oral Suspension
₹3.13/ml of Oral Suspension
75% costlier
Azithral 200 Liquid
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹3.43/ml of Oral Suspension
91% costlier
Azithral XL 200 Liquid
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹3.43/ml of Oral Suspension
91% costlier
₹3.43/ml of Oral Suspension
91% costlier
Zithrox 200 Readyuse Suspension
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹3.43/ml of Oral Suspension
91% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early may make the infection to come back and harder to treat.
 • Take it 1 hour before or two hours after food.
 • Do not take antacids 2 hours before or after taking Azito 200mg/5ml Oral Suspension.
 • Diarrhea may occur as a side effect but should stop when your course is complete. Inform your doctor if it doesn't stop or if you find blood in your stools.
 • Stop taking Azito 200mg/5ml Oral Suspension and inform your doctor immediately if you develop an itchy rash, swelling of the face, throat or tongue or breathing difficulties while taking it.

Fact Box

Chemical Class
Macrolides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Azito இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Alestol, Astelong, Astem
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Qubast, Basbat, Efast
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Zehist
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Terfed
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Having fever from last night
Dr. Prashant Singh
Paediatrics
give paracetamol suspension 250mg / 5ml, 5ml every 4 - 5 hours for 3 days
My son is 17.5 months old.he is suffering from cough and cold from last 5 days. I am giving a dose of maxtra twice a day. But it seems he got cough in his chest. Should I start any antibiotic. I have following at home unused syrup. Please suggest me what should I start. 1. Cephalexin oral suspension dry syrup 30 ml 2. Azithromycin Oral Suspension AZEE 100 DRY SYRUP 3. Levosalbutamol syrup 1mg/5ml 4. Tixylix new(promethazine hydrochloride & pholcodine cough linctus) 5. Macfast 250 (acetaminophen oral suspension USP) 6. NORMET SUSPENSION (ofloxacin & ornidazole suspension) 7. Omnacortil forte 15mg/5ml ( Prednisolone sodium phosphate syrup) 8. Ambrosio syrup.
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
In present situation advice given without doing clinical examination and diagnosis can be imperfect or some time harmful to patient. Please visit me or any other Paediatrician.
arrow
Azito 200mg/5ml Oral Suspension குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Azito 200mg/5ml Oral Suspension safe?

Azito 200mg/5ml Oral Suspension is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by your doctor.

Q. What if I don't get better?

You should inform your doctor if you do not notice any improvement in your symptoms after 3 days of taking Azito 200mg/5ml Oral Suspension. Also, if your symptoms get worse, inform your doctor immediately.

Q. Can the use of Azito 200mg/5ml Oral Suspension cause diarrhea?

Yes, the use of Azito 200mg/5ml Oral Suspension can cause diarrhea. It is an antibiotic which kills the harmful bacteria. However, it also affects the helpful bacteria in your stomach or intestine and causes diarrhea. If you are experiencing severe diarrhea, talk to your doctor about it.

Q. Can Azito 200mg/5ml Oral Suspension be taken at night?

Azito 200mg/5ml Oral Suspension are usually prescribed once daily. You can take it at anytime of the day, but remember to take it at the same time each day. The medicine should be taken 1 hour before meals or 2 hours after eating food. You can take the tablet preparation with or without food. However, you must take Azito 200mg/5ml Oral Suspension exactly as advised by your doctor and ask your doctor if you have any doubts.

Q. How long does it take Azito 200mg/5ml Oral Suspension to work?

Azito 200mg/5ml Oral Suspension starts working within a few hours of taking it. You may notice improvement in symptoms after a few days. Do not stop taking the medicine without completing the course mentioned by your doctor. Stopping the medicine without consulting you doctor may cause the infection to come back which may be more difficult to treat.

Q. Why is Azito 200mg/5ml Oral Suspension given for 3 days?

The duration of treatment depends on the type of infection being treated and the age of the patient. Azito 200mg/5ml Oral Suspension is not necessarily given for 3 days. In most of the bacterial infections, a single dose of 500 mg is given for 3 days. Alternatively, it can be given as 500 mg once on day 1 and then 250 mg once from day 2 to day 5. In some cases of infection such as genital ulcer disease, it is given as a single 1 gram dose. Therefore, it is important that you stick to the regime advised by your doctor.

Q. What should I avoid while taking Azito 200mg/5ml Oral Suspension?

Generally, it is recommended that patients taking Azito 200mg/5ml Oral Suspension should avoid taking any antacid with this medicine as this can affect the overall effectiveness of Azito 200mg/5ml Oral Suspension. It is also recommended to avoid exposure to sunlight or tanning bed as Azito 200mg/5ml Oral Suspension increases the risk of sunburn.

Q. Is Azito 200mg/5ml Oral Suspension a strong antibiotic?

Azito 200mg/5ml Oral Suspension is an effective antibiotic which is used for the treatment of many bacterial infections. Compared to other antibiotics, Azito 200mg/5ml Oral Suspension has a longer half life which means that it stays in the body for a long time because of which it is given once a day and for short span of time. Other antibiotics comparatively have a shorter half life and are usually given twice, thrice or four times a day.

Q. Can you get a yeast infection from taking Azito 200mg/5ml Oral Suspension?

Some people may get a fungal or yeast infection known as thrush after taking Azito 200mg/5ml Oral Suspension. Antibiotics such as Azito 200mg/5ml Oral Suspension can kill the normal or ‘good bacteria’ of your intestine which are responsible to prevent thrush. You should inform your doctor if you get a sore or vaginal itching or discharge. Also inform your doctor if you get white mouth or tongue after taking Azito 200mg/5ml Oral Suspension or soon after stopping it.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Chambers HF, Deck DH. Tetracyclines, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Streptogramins, & Oxazolidiones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 801.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 117-20.
 3. Azithromycin. Frimley, Camberley: Sandoz Ltd.; 2006 [revised 31 Aug. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Azithromycin. Camberley, Surrey: Sandoz Limited; 2004 [revised 15 Mar. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

3001 Red Lion Road, Philadelphia, PA, 19114, USA
Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Azito 200mg/5ml Oral Suspension. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP
26.92
Inclusive of all taxes
15 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.