Azimacro 200mg/5ml Suspension

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Azimacro 200mg/5ml Suspension is an antibiotic used to treat various types of bacterial infections of the respiratory tract, ear, nose, throat, lungs, skin, and eye in adults and children. It is also effective in typhoid fever and some sexually transmitted diseases like gonorrhea.

Azimacro 200mg/5ml Suspension is a broad-spectrum type of antibiotic effective in killing many types of gram-positive bacteria, some types of gram-negative bacteria and other microorganisms. This medicine is taken orally, preferably either one hour before or 2 hours after a meal. It should be used regularly at evenly spaced time intervals as prescribed by your doctor. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping the medicine too early may lead to the return or worsening of the infection.

Commonly seen side effects seen with this medicine include vomiting, nausea, stomach pain, and diarrhea. These are usually temporary and subside with the completion of treatment. Consult your doctor if you find these side effects worry you or persist for a longer duration.

Inform your doctor if you have any previous history of allergy or heart problems before taking this medicine. Pregnant or breastfeeding women should consult their doctor before using this medicine.

Azimacro Suspension க்கான பயன்கள் (Uses of Azimacro Suspension in Tamil)

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்
 • டைஃபாய்டு காய்ச்சல்
 • கர்ப்பத்தின் போது டாக்ஸோப்ளாஸ்மோசிஸ் (பூனைகளில் இருந்து ஏற்படும் தொற்று)
 • வெண்படலம்

Azimacro Suspension இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Azimacro Suspension in Tamil)

Common
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றில் வலி

Azimacro Suspension யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Azimacro Suspension in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Azimacro 200mg/5ml Suspension -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Azimacro Suspension எப்படி செயல்படுகிறது (How Azimacro Suspension works in Tamil)

Azimacro 200mg/5ml Suspension ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பானது
பொதுவாக Azimacro 200mg/5ml Suspension மதுவுடன் அருந்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Azimacro 200mg/5ml Suspension பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Azimacro 200mg/5ml Suspension தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Azimacro 200mg/5ml Suspension வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Azimacro 200mg/5ml Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Azimacro 200mg/5ml Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Azimacro 200mg/5ml Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Azimacro 200mg/5ml Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Azimacro இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Azimacro 200mg/5ml Suspension, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Azimacro 200mg/5ml Suspension
₹2.71/ml of Suspension
Azithro 200mg/5ml Suspension
Ind Swift Laboratories Ltd
₹2.04/ml of Suspension
save 25%
Azibest 200mg/5ml Suspension
Blue Cross Laboratories Ltd
₹2.89/ml of Suspension
7% costlier
₹3.12/ml of Suspension
15% costlier
Azitus XL 200 Suspension
Zuventus Healthcare Ltd
₹3.37/ml of Suspension
24% costlier
ATM XL 200mg/5ml Suspension
Indoco Remedies Ltd
₹6.47/ml of Suspension
138% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early may make the infection to come back and harder to treat.
 • Take it 1 hour before or two hours after food.
 • Do not take antacids 2 hours before or after taking Azimacro 200mg/5ml Suspension.
 • Diarrhea may occur as a side effect but should stop when your course is complete. Inform your doctor if it doesn't stop or if you find blood in your stools.
 • Stop taking Azimacro 200mg/5ml Suspension and inform your doctor immediately if you develop an itchy rash, swelling of the face, throat or tongue or breathing difficulties while taking it.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Azimacro இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Astelong, Astem, Histeeze
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Qubast, Basbat, Efast
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Zehist
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Terfed
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Having fever from last night
Dr. Prashant Singh
Paediatrics
give paracetamol suspension 250mg / 5ml, 5ml every 4 - 5 hours for 3 days
My son is 17.5 months old.he is suffering from cough and cold from last 5 days. I am giving a dose of maxtra twice a day. But it seems he got cough in his chest. Should I start any antibiotic. I have following at home unused syrup. Please suggest me what should I start. 1. Cephalexin oral suspension dry syrup 30 ml 2. Azithromycin Oral Suspension AZEE 100 DRY SYRUP 3. Levosalbutamol syrup 1mg/5ml 4. Tixylix new(promethazine hydrochloride & pholcodine cough linctus) 5. Macfast 250 (acetaminophen oral suspension USP) 6. NORMET SUSPENSION (ofloxacin & ornidazole suspension) 7. Omnacortil forte 15mg/5ml ( Prednisolone sodium phosphate syrup) 8. Ambrosio syrup.
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
In present situation advice given without doing clinical examination and diagnosis can be imperfect or some time harmful to patient. Please visit me or any other Paediatrician.
arrow
Azimacro 200mg/5ml Suspension குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Azimacro safe?

Azimacro is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by your doctor.

Q. What if I don't get better?

You should inform your doctor if you do not notice any improvement in your symptoms after 3 days of taking Azimacro. Also, if your symptoms get worse, inform your doctor immediately.

Q. Can the use of Azimacro cause diarrhea?

Yes, the use of Azimacro can cause diarrhea. It is an antibiotic which kills the harmful bacteria. However, it also affects the helpful bacteria in your stomach or intestine and causes diarrhea. If you are experiencing severe diarrhea, talk to your doctor about it.

Q. Can Azimacro be taken at night?

Azimacro are usually prescribed once daily. You can take it at anytime of the day, but remember to take it at the same time each day. The medicine should be taken 1 hour before meals or 2 hours after eating food. You can take the tablet preparation with or without food. However, you must take Azimacro exactly as advised by your doctor and ask your doctor if you have any doubts.

Q. How long does it take Azimacro to work?

Azimacro starts working within a few hours of taking it. You may notice improvement in symptoms after a few days. Do not stop taking the medicine without completing the course mentioned by your doctor. Stopping the medicine without consulting you doctor may cause the infection to come back which may be more difficult to treat.

Q. Why is Azimacro given for 3 days?

The duration of treatment depends on the type of infection being treated and the age of the patient. Azimacro is not necessarily given for 3 days. In most of the bacterial infections, a single dose of 500 mg is given for 3 days. Alternatively, it can be given as 500 mg once on day 1 and then 250 mg once from day 2 to day 5. In some cases of infection such as genital ulcer disease, it is given as a single 1 gram dose. Therefore, it is important that you stick to the regime advised by your doctor.

Q. What should I avoid while taking Azimacro?

Generally, it is recommended that patients taking Azimacro should avoid taking any antacid with this medicine as this can affect the overall effectiveness of Azimacro. It is also recommended to avoid exposure to sunlight or tanning bed as Azimacro increases the risk of sunburn.

Q. Is Azimacro a strong antibiotic?

Azimacro is an effective antibiotic which is used for the treatment of many bacterial infections. Compared to other antibiotics, Azimacro has a longer half life which means that it stays in the body for a long time because of which it is given once a day and for short span of time. Other antibiotics comparatively have a shorter half life and are usually given twice, thrice or four times a day.

Q. Can you get a yeast infection from taking Azimacro?

Some people may get a fungal or yeast infection known as thrush after taking Azimacro. Antibiotics such as Azimacro can kill the normal or ‘good bacteria’ of your intestine which are responsible to prevent thrush. You should inform your doctor if you get a sore or vaginal itching or discharge. Also inform your doctor if you get white mouth or tongue after taking Azimacro or soon after stopping it.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
முதன்மை மருத்தவர்கள
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Chambers HF, Deck DH. Tetracyclines, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Streptogramins, & Oxazolidiones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 801.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 117-20.
 3. Azithromycin. Frimley, Camberley: Sandoz Ltd.; 2006 [revised 31 Aug. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Azithromycin. Camberley, Surrey: Sandoz Limited; 2004 [revised 15 Mar. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
305-307, Ansal Imperial Tower, C Block Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028, India
MRP
40.7
15 ml in 1 bottle
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.