Azibact 500 Tablet in Tamil

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
arrow
arrow

கண்ணோட்டம்

Introduction of Azibact (Introduction of Azibact in Tamil)

Azibact 500 Tablet is an antibiotic used to treat various types of infections of the respiratory tract, ear, nose, throat, lungs, skin and eye in adults and children. It is also effective in typhoid fever and some sexually transmitted diseases like gonorrhea.

Azibact 500 Tablet is a broad-spectrum type of antibiotic effective in killing many types of gram-positive bacteria, some types of gram-negative bacteria and other microorganisms. This medicine is taken orally, preferably either one hour before or 2 hours after a meal. It should be used regularly at evenly spaced time intervals as prescribed by your doctor. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping the medicine too early may lead to the infection returning or worsening.

Inform your doctor if you have any previous history of allergy or heart problems before taking this medicine. Pregnant or breastfeeding women should consult their doctor before using this medicine. Commonly seen side effects seen with this medicine include diarrhea, nausea, pain in the abdomen and vomiting. These are usually temporary and subside with the completion of treatment. Consult your doctor if you find these side effects bother or worry you.

Azibact க்கான பயன்கள் (Uses of Azibact in Tamil)

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்
 • டைஃபாய்டு காய்ச்சல்
 • கர்ப்பத்தின் போது டாக்ஸோப்ளாஸ்மோசிஸ் (பூனைகளில் இருந்து ஏற்படும் தொற்று)
 • வெண்படலம்

Azibact இன் பக்க விளைவுகள் (Azibact side effects in Tamil)

Common
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றில் வலி

Azibact யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Azibact in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Azibact 500 Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Azibact எப்படி செயல்படுகிறது (How Azibact works in Tamil)

Azibact 500 Tablet ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Azibact related warnings in Tamil)

மது
SAFE
பொதுவாக Azibact 500 Tablet மதுவுடன் அருந்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Azibact 500 Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Azibact 500 Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
SAFE
Azibact 500 Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
CAUTION
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Azibact 500 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Azibact 500 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
CAUTION
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Azibact 500 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Azibact 500 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Azibact இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Azibact 500 Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Azibact 500 Tablet
₹22.39/Tablet
Azithral 500 Tablet
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹23.34/Tablet
4% costlier
₹23.34/Tablet
4% costlier
₹21.79/Tablet
save 3%
₹23.34/Tablet
4% costlier
Zithrox 500 Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹22.39/Tablet
same price

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Azibact இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Euroglip, Pridex MG, Glimpee
மிதமான
பிராண்ட் (கள்): Diabic, Glicla
மிதமான
பிராண்ட் (கள்): Stozen, Sulpigold
சிறிய
பிராண்ட் (கள்): Zipris
சிறிய
பிராண்ட் (கள்): Arifril
சிறிய
பிராண்ட் (கள்): Loxaris, Loxacon
சிறிய
பிராண்ட் (கள்): Quitsun, Qutec
சிறிய
பிராண்ட் (கள்): Medipax
சிறிய
பிராண்ட் (கள்): Cizonil
சிறிய

நோயாளி கவலைகள்

Azibact உடன் தொடர்புடைய கேள்விகள்

arrow
i want to know TABLET LEVERA 500 is harmfull for pregnent lady
Dr. Suman Rao
Gynaecologist
Yes it can be harmful for the baby
Migraine pain from 2 years I use tablet naprosyn 500 but not permanent relief
Dr. Vikas Sharma
Neurologist
Start tab topamac 25 mg hs
arrow
Azibact 500 Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Azibact safe?

Azibact is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by your doctor.

Q. What if I don't get better?

You should inform your doctor if you do not notice any improvement in your symptoms after 3 days of taking Azibact. Also, if your symptoms get worse, inform your doctor immediately.

Q. Can the use of Azibact cause diarrhea?

Yes, the use of Azibact can cause diarrhea. It is an antibiotic which kills the harmful bacteria. However, it also affects the helpful bacteria in your stomach or intestine and causes diarrhea. If you are experiencing severe diarrhea, talk to your doctor about it.

Q. Can Azibact be taken at night?

Azibact are usually prescribed once daily. You can take it at anytime of the day, but remember to take it at the same time each day. The medicine should be taken 1 hour before meals or 2 hours after eating food. You can take the tablet preparation with or without food. However, you must take Azibact exactly as advised by your doctor and ask your doctor if you have any doubts.

Q. How long does it take Azibact to work?

Azibact starts working within a few hours of taking it. You may notice improvement in symptoms after a few days. Do not stop taking the medicine without completing the course mentioned by your doctor. Stopping the medicine without consulting you doctor may cause the infection to come back which may be more difficult to treat.

Q. Why is Azibact given for 3 days?

The duration of treatment depends on the type of infection being treated and the age of the patient. Azibact is not necessarily given for 3 days. In most of the bacterial infections, a single dose of 500 mg is given for 3 days. Alternatively, it can be given as 500 mg once on day 1 and then 250 mg once from day 2 to day 5. In some cases of infection such as genital ulcer disease, it is given as a single 1 gram dose. Therefore, it is important that you stick to the regime advised by your doctor.

Q. What should I avoid while taking Azibact?

Generally, it is recommended that patients taking Azibact should avoid taking any antacid with this medicine as this can affect the overall effectiveness of Azibact. It is also recommended to avoid exposure to sunlight or tanning bed as Azibact increases the risk of sunburn.

Q. Is Azibact a strong antibiotic?

Azibact is an effective antibiotic which is used for the treatment of many bacterial infections. Compared to other antibiotics, Azibact has a longer half life which means that it stays in the body for a long time because of which it is given once a day and for short span of time. Other antibiotics comparatively have a shorter half life and are usually given twice, thrice or four times a day.

Q. Can you get a yeast infection from taking Azibact?

Some people may get a fungal or yeast infection known as thrush after taking Azibact. Antibiotics such as Azibact can kill the normal or ‘good bacteria’ of your intestine which are responsible to prevent thrush. You should inform your doctor if you get a sore or vaginal itching or discharge. Also inform your doctor if you get white mouth or tongue after taking Azibact or soon after stopping it.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
Frequent searches leading to this page
Azibact uses in TamilAzibact side effects in Tamil
References
 1. Chambers HF, Deck DH. Tetracyclines, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Streptogramins, & Oxazolidiones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 801.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 117-20.
 3. Azithromycin. Frimley, Camberley: Sandoz Ltd.; 2006 [revised 31 Aug. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Azithromycin. Camberley, Surrey: Sandoz Limited; 2004 [revised 15 Mar. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
142 AB, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West), Mumbai - 400 067, Maharashtra
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Azibact 500 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹53.74
MRP67.17  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
3 tablets in 1 strip
ADD TO CART
Additional offers
Amazon Pay: Get up to ₹250 cashback (min cashback ₹20) on orders above ₹100. Offer valid once per user between 1st to 30th Nov.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mg
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.