Atostat 10mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Atostat 10mg Tablet belongs to a group of medicines called statins. It is used to lower cholesterol and to reduce the risk of heart disease. Cholesterol is a fatty substance that builds up in your blood vessels and causes narrowing, which may lead to a heart attack or stroke.

Atostat 10mg Tablet is a widely prescribed medicine and is regarded as safe for long-term use when taken as per doctor's advice. It can be taken with a meal or on an empty stomach. You can take it at any time of the day but try to take it at the same time each day. Most people with high cholesterol do not feel ill, but stopping your medicine may increase your cholesterol levels, making your condition worse and increasing your risk of heart disease and stroke.

It is important to have your cholesterol levels checked regularly. This medicine is only one part of the treatment program which should also include a healthy diet, regular exercise, smoking cessation, moderation of alcohol intake and weight reduction. You can eat normally while taking this medicine, but try to avoid foods that are high in fat. 

Common side effects of this medicine include constipation, flatulence, dyspepsia, and abdominal pain. These are usually mild and disappear after a short time. Consult your doctor if they persist or if you notice any yellowing of your eyes or get repeated or unexplained muscle pains. 

This medicine should not be used in some conditions such as liver disease. Also, pregnant women and breastfeeding mothers should not take this medicine as it may harm the developing baby. Diabetic patients should monitor their blood sugar levels while taking this medicine, as it may lead to an increase in blood sugar levels. Your doctor may check your liver function before starting the treatment and monitor it regularly thereafter.

Atostat Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Atostat Tablet in Tamil)

 • இரத்த்த்தில் கொலஸ்டிரால் அளவு அதிகரித்தல்

Atostat Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Atostat Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Atostat

 • தலைவலி
 • வயிற்று வலி
 • மலச்சிக்கல்
 • தசை வலி
 • பலவீனம்
 • தூக்க கலக்கம்
 • இரத்தத்தில் குளோகோஸ் அளவு அதிகரித்தல்

Atostat Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Atostat Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Atostat 10mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Atostat Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Atostat Tablet works in Tamil)

Atostat 10mg Tablet தொகுதிகள், ஒரு நொதியின் (அதேபோல் HMG-CoA-ரிடக்ட்ஸ்) கொழுப்பு செய்ய உடல் தேவைப்படுகிறது என்று. இவ்வாறு அது உடலில் கொழுப்புச்சத்து அளவு குறைக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Atostat 10mg Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
பாதுகாப்பற்றது
Atostat 10mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு அதிக பாதுகாப்பற்றது.
மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் கருவின் மீது சாத்தியமான பாதக விளைவுகளை காண்பித்துள்ளது. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Atostat 10mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Atostat 10mg Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Atostat 10mg Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Atostat 10mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Atostat 10mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Atostat 10mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Atostat இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Atostat 10mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not take two doses within 12 hour.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Atostat 10mg Tablet
₹5.83/Tablet
₹4.07/Tablet
save 30%
₹5.7/Tablet
save 2%
₹6.11/Tablet
5% costlier
Storvas 10 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹6.12/Tablet
5% costlier
₹6.12/Tablet
5% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Atostat 10mg Tablet-ஐ உங்கள் மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தபடியே உட்கொள்ளவும்.
 • Atostat 10mg Tablet -ஐ உட்கொள்ளும்போது மது அருந்துவதை தவிர்க்கவேண்டும், ஏனெனில் இந்த மருந்தின் பாதகமான விளைவுகள் கல்லீரலை பாதிக்கக்கூடும்.
 • உங்களுக்கு விளக்கமுடியாத தசை வலி அல்லது பலவீனம் இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும். இது தீவிர சிறுநீரக பிரச்சனைகளை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • Atostat 10mg Tablet-ஐ நியாசின் உடன் உட்கொள்ளக்கூடாது. நியாசின் Atostat 10mg Tabletயின் பக்க விளைவுகளை தசைகளில் அதிகரித்து, தீவிர சிறுநீரக பிரச்சனைகளை விளைவிக்கக்கூடும்.

Fact Box

Chemical Class
Pyrrole & heptanoic acid derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Atostat இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Art-X, Cardasol, Amione
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Samlodon, Amodep, Amleod
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Benikite, Benifor, Beniq
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Beza
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
What is a quick solution for running nose , watery eyes , sneezing
Dr. Pushkar Mani
Physician
ALERID 10MG TABLET twice daily for 3 days
Pimples,just using clindapane cream & acnex 10mg tablet
Dr. Atula Gupta
Dermatology
For Pimples- apply Faceclin Gel / Aclind Gel / D'acne Plus Gel for application twice daily over pimples only.Tab. Ascazin twice daily for 1 month.Face Wash with Rejuglow Facewash / Saslic DS wash/ D'acne Facewash.Stop oil application over scalp. Increase water intake. Protect from sun.Combination chemical peels to clear skin & spots @ skin clinic. SkinAid clinic Gurgaon, 9XXXXXX
arrow
Atostat 10mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What should I know about high cholesterol?

Cholesterol is a type of fat present in your blood. Total cholesterol is determined by the total amount of LDL and HDL cholesterol in the body. LDL cholesterol is called “bad” cholesterol. Bad cholesterol can build up in the wall of your blood vessels and slow or obstruct blood flow to your heart, brain, and other organs. This can cause heart disease and stroke. HDL cholesterol is called “good” cholesterol as it prevents the bad cholesterol from building up in the blood vessels. High levels of triglycerides are also harmful to you.

Q. Can Atostat 10mg Tablet cause muscle problems or muscle injury?

Yes, taking Atostat 10mg Tablet can cause muscle problems or muscle injury. This is because of the reduced oxygen supply to the muscle cells which leads to fatigue, muscle pain, tenderness or muscle weakness. The soreness may be significant enough to interfere with your daily activities. Do not take it lightly and consult your doctor to know about ways to prevent this and to avoid making it worse.

Q. Is Atostat 10mg Tablet used for lowering cholesterol?

Atostat 10mg Tablet belongs to a group of medicines known as statins, which lowers the level of lipids or fats. Atostat 10mg Tablet is used to lower lipids known as cholesterol and triglycerides in the blood when low-fat diet and lifestyle changes fail to lower the levels of cholesterol and triglycerides. If you are at an increased risk of heart disease, Atostat 10mg Tablet can also be used to reduce such risk even if your cholesterol levels are normal. You should maintain a standard cholesterol-lowering diet during treatment.

Q. Can Atostat 10mg Tablet be prescribed to children?

Atostat 10mg Tablet is for adults and children aged 10 years or more whose cholesterol levels do not come down enough with exercise and a low-fat diet. It is not approved for use in patients younger than 10 years old.

Q. Is Atostat 10mg Tablet a blood thinner?

No, Atostat 10mg Tablet is not a blood thinner. It is a cholesterol-lowering medicine. It works by slowing down the production of cholesterol in the body. This further decreases the amount of cholesterol that may build up on the walls of the arteries and block blood flow to the part of the body. By lowering the levels of cholesterol and triglycerides it prevents the chances of stroke and heart attack.

Q. Will taking Atostat 10mg Tablet increase my risk of diabetes?

If you are at high risk of developing type 2 diabetes, taking Atostat 10mg Tablet may increase this risk slightly. This is because Atostat 10mg Tablet can raise your blood sugar a little. If you already have type 2 diabetes, your doctor may advise monitoring your blood sugar levels more closely for the first few months. Tell your doctor if you find it harder to control your blood sugar.

Q. For how long do I need to take Atostat 10mg Tablet? Is it safe for long-term use?

You may need to take Atostat 10mg Tablet life long or for the duration prescribed by your doctor. The benefits will only continue for as long as you take it. If you stop taking Atostat 10mg Tablet without starting a different treatment, your cholesterol levels may rise again. It is considered to be safe and has few side effects if taken as directed by the doctor.

Q. Does Atostat 10mg Tablet cause weight loss?

No, Atostat 10mg Tablet has not been reported to cause weight loss. However, weight gain has been reported as an uncommon side effect. Please consult your doctor if you experience weight loss while taking Atostat 10mg Tablet.

Q. Can I stop taking Atostat 10mg Tablet?

No, you should not stop taking Atostat 10mg Tablet without consulting your doctor. If you think that Atostat 10mg Tablet is causing side effects, you should consult your doctor who may accordingly lower your dose or change your medicine.

Q. Can I take alcohol with Atostat 10mg Tablet?

No, it is not advised to take alcohol with Atostat 10mg Tablet. This is because the risk of developing liver problems increases if you drink alcohol while taking this medicine. Moreover, there is a significant increase in the triglyceride levels if Atostat 10mg Tablet is taken along with alcohol. This can further lead to liver damage and also worsen some of the side effects such as muscle pain, muscle weakness and tenderness. People with liver problems are therefore advised, not to take Atostat 10mg Tablet without consulting the doctor. They should also refrain from consuming alcohol while taking this medicine to get maximum benefit.

Q. Does Atostat 10mg Tablet cause memory loss?

Memory loss may occur with Atostat 10mg Tablet in very rare cases. This is generally non-serious and may occur as early as 1 day or may take years to appear. These symptoms may disappear within about 3 weeks of discontinuing Rosuvas. However, you should consult your doctor if you experience this side effect as it could be due to some other reason.

Q. When should I take Atostat 10mg Tablet?

Atostat 10mg Tablet is generally taken once a day. It can be taken in the morning or night or at any time of the day, with or without food. Try taking this medicine at the same time every day to help remember when to take it.

Q. Does Atostat 10mg Tablet make you tired?

Yes, Atostat 10mg Tablet can make you feel tired. This is because they reduce the energy supply to the muscles in the body. However, the exact reason behind the phenomenon is unknown and needs more research. Tiredness usually occurs after exertion. Generalized fatigue is more often seen in people with heart disease or those suffering from liver illness. Atostat 10mg Tablet also causes muscle damage which further worsens the tiredness. Therefore, you must consult your doctor if you feel tired while taking Atostat 10mg Tablet.

Q. What are the most common side effects of Atostat 10mg Tablet?

The common side effects of Atostat 10mg Tablet include nausea, indigestion, constipation, flatulence, diarrhea, headache, and aches and pains in your back and joints. It may also cause nosebleeds, sore throat, and cold-like symptoms, such as a runny nose, blocked nose or sneezing.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Bersot TP. Drug Therapy for Hypercholesterolemia and Dyslipidemia. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 893-98.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 104-105.
 3. Gotto AM Jr, Opie LH. Lipid-Modifying and Antiatherosclerotic Drugs. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. pp. 819-20.
 4. Atorvastatin calcium. Dublin, Ireland: Pfizer Ireland Pharmaceuticals; 2009. [Accessed 14 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). Atorvastatin. [Accessed 14 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Alkem Laboratories Limited, Devashish Building, Alkem House, Senapati Bapat Road, Lower Parel, Mumbai - 400 013.
Country of Origin: India

Expires on or after: April, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Atostat 10mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP58.28  Get 15% OFF
Best Price
₹49.54
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Mobikwik: Pay with Mobikwik and get up to ₹500 instant cashback. Minimum cashback to be won is ₹35. Valid once per user only with minimum order value of ₹300. Valid from 10th Jan to 31st Jan, 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.