Arpizol 30 Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Arpizol 30 Tablet is an antipsychotic medicine. It is used in the treatment of schizophrenia (a mental disorder that can result in hallucinations or delusions and also adversely affects a person’s ability to think and behave) and mania. It can also be used to treat depression and bipolar disorders.

Arpizol 30 Tablet may be taken with or without food, preferably in the morning. However, it is advised to take it at the same time each day as this helps to maintain a consistent level of medicine in the body. The dose and how often you need it will be decided by your doctor so that you get the right amount to control your symptoms. It may be increased gradually. It may take a few weeks before you start to feel better. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. It is important that this medication is not stopped suddenly without talking to your doctor as this can worsen your symptoms.

Some common side effects of this medicine include headache, fatigue, nausea, vomiting and blurred vision. It also causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Please consult your doctor if these side effects do not resolve or worsen.

This medicine may increase your blood sugar and cholesterol levels. However, modifying your lifestyle by having a healthy diet and exercising regularly can reduce this side effect. your doctor will monitor your blood sugar and cholesterol levels periodically while you are taking this medication. Inform your doctor if you develop any unusual changes in mood or behavior, new or worsening depression, or suicidal thoughts while taking this medicine. Before taking the medicine you should tell your doctor if you are pregnant, planning to become pregnant, or breastfeeding. You should avoid drinking alcohol as it may increase some side effects.

Arpizol Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Arpizol Tablet in Tamil)

 • ஸ்கீசோஃப்ரேனியா (நோயாளி வழக்குத்திற்கு மாறாக அசாதாரணமாக உண்மையைப் புரிந்து கொள்கிற மனநோய்)
 • வெறி (அசாதாரணமாக அதிகரித்த மனநிலை

Arpizol Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Arpizol Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Arpizol

 • தலைவலி
 • களைப்பு
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • மங்கலான பார்வை
 • தூக்க கலக்கம்
 • Dyspepsia
 • உமிழ்நீர் உற்பத்தி அதிகரிப்பு
 • பார்கின்சனிஸம்
 • Akathisia
 • Dystonia
 • அமைதியின்மை
 • மலச்சிக்கல்
 • நடுக்கம்
 • ஆவல்
 • தூக்கமின்மை

Arpizol Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Arpizol Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Arpizol 30 Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Arpizol Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Arpizol Tablet works in Tamil)

Arpizol 30 Tablet எண்ணங்கள் மற்றும் மனநிலை பாதிக்கிறது என்று மூளையில் சில குறிப்பிட்ட இரசாயன தூதர்கள் நடவடிக்கை பண்படுத்தும் மூலம் இயங்குகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Arpizol 30 Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Arpizol 30 Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Arpizol 30 Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Arpizol 30 Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Arpizol 30 Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Arpizol 30 Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Arpizol 30 Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Arpizol 30 Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Arpizol 30 Tablet
₹29.1/Tablet
Apiz 30mg Tablet
Reliance Formulation Pvt Ltd
₹13.39/Tablet
54% cheaper
Apicord 30mg Tablet
Zee Laboratories
₹13.6/Tablet
53% cheaper
₹13.9/Tablet
52% cheaper
₹13.9/Tablet
52% cheaper
Arive 30mg Tablet
Alkem Laboratories Ltd
₹14/Tablet
52% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Arpizol 30 Tablet for relieving psychotic symptoms and manic episodes.
 • It may take 4 to 6 weeks to see full effects on thoughts and mood. Keep taking it as prescribed.
 • Your doctor may advise you to take it in the morning if you experience any difficulty in sleeping.
 • It may increase your blood sugar and cholesterol. Eat healthy, exercise regularly and monitor your blood sugar and cholesterol levels regularly.
 • Arpizol 30 Tablet may cause dizziness or sleepiness. Don't drive or do anything requiring concentration until you know how it affects you.
 • Avoid consuming alcohol when taking the Arpizol 30 Tablet as it may cause excessive drowsiness. 
 • Talk to your doctor if you notice sudden mood changes, unusual movements or develop suicidal thoughts.

Fact Box

Chemical Class
Dihydrocarbostyril Drivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Arpizol இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Clowil, Odis, Kamestin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Fungis, EF Z, Rocflu
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Itracip, Itraspan, Itzo
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Canticid
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
She is taking arpizol tablet for last 5 years we are planing to have a baby . Is there any problem to take arpizole during this time ?
Dr. Megha Tuli
Obstetrics and Gynaecology
Hi PATIENT to 1mgdoctors. Arpizol is a category c drug and not recommended to be taken during pregnancy.
I am talking for my mother.She have delusional problems doubt on husband and daughter in law. Was taking tablet arzu for 10 years and recently stopedd taking and roblems become worse.Now in an mri scan a trace of Frontal atrophy was identified.How can we identify it is neurotic issue or psycatric.She sometimes feels bad smell and waste water coming into her mouth and saying that become angry with who is sitting next to her. frequent mood swings occur ,now sizopin,arpizol,parkin,encorate chrono,luramax,glycolate,telsite,roseday this much tablets are taking she is gettig weak each day,i want to know whether the treatment is in right direction or not
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
She has a psychotic condition and treatment is with antipsychotics and mood stabilizers which are being prescribed.
arrow
Arpizol 30 Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Arpizol 30 Tablet a mood stabilizer?

Arpizol 30 Tablet is effective in treating manic episodes and other mood symptoms of bipolar disorder but not for the depressive episodes. Therefore, it can be combined with mood stabilizers like valproate to treat bipolar disorders.

Q. How long does Arpizol 30 Tablet take to work?

The benefit of Arpizol 30 Tablet may appear after a few days or few weeks of starting Arpizol 30 Tablet. It may take 4-6 weeks to see the full benefits of this medicine.

Q. Does Arpizol 30 Tablet affect you sexually?

Yes, Arpizol 30 Tablet may cause prolonged and painful erection (priapism) in some patients. It may also cause impulse control disorder wherein the patient may develop urges or cravings that are irresistible and unusual for that person. In this case, the patient may develop an abnormally high sex drive or may experience an increase in sexual thoughts or feelings. Consult your doctor who may modify your dose or may advise to stop Arpizol 30 Tablet.

Q. What is the most important thing that I should know about Arpizol 30 Tablet?

Arpizol 30 Tablet is not approved in elderly patients with dementia as it may increase the risk of causing death. Dementia is a brain disorder that affects the ability to remember, think clearly, communicate, and perform daily activities. This may further cause changes in mood and personality. Furthermore, patients with depression should be closely monitored when being given Arpizol 30 Tablet, as they can develop suicidal tendencies.

Q. What should I avoid while using Arpizol 30 Tablet?

Arpizol 30 Tablet may commonly cause sleepiness, sedation, dizziness, blurred vision, and double vision. Avoid driving and using heavy machinery if you experience these symptoms. You should also avoid over-exercise, over-exposure to heat or getting dehydrated by avoiding direct sunlight. It is recommended to stay indoors in hot weather, and drink plenty of water to avoid dehydration.

Q. Can Arpizol 30 Tablet be taken by diabetics?

Arpizol 30 Tablet may cause an increase in blood sugar levels. Extremely high levels of blood sugar may cause coma and death. Therefore, if you have diabetes, you should stay alert and check your blood sugar levels regularly.

Q. Does Arpizol 30 Tablet cause weight gain?

Arpizol 30 Tablet may cause weight gain in some patients. This medicine may also increase the cholesterol and fat levels in the blood. If you gain weight during treatment with Arpizol 30 Tablet, consult your doctor for diet and exercise advice.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை உளநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Stahl SM, editor. Arpiprazole. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 51-57.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 83-85.
 3. Aripiprazole. South Ruislip, Middlesex: Aurobindo Pharma - Milpharm Ltd.; 2015 [revised 15 Feb. 2018]. [Accessed 23 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Aripiprazole. [Updated 2019 Jul 20]. [Accessed 19 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Accessdata.fda.gov. (2019). [online] Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021436s038,021713s030,021729s022,021866s023lbl.pdf [Accessed 30 Dec. 2019].External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
Country of Origin: India

Expires on or after: May, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Arpizol 30 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP291  Get 15% OFF
Best Price
₹247.35
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹649
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Price for Care Plan Members:
₹241.53 + Earn ₹12 1mgCash
arrow

Additional offers

Amazon Pay: Pay with Amazon Pay and win up to ₹300 cashback. Minimum cashback to be won is ₹15. Valid only on minimum order value of ₹100. Valid only once per user till 28th Feb 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.