Angizem CD 180 Capsule ER

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Angizem CD 180 Capsule ER is used to treat angina (heart-related chest pain), high blood pressure and some types of irregular heartbeats (arrhythmia). It is known as a calcium channel blocker. It works by relaxing blood vessels to lower blood pressure. This helps to reduce the workload of the heart.

Angizem CD 180 Capsule ER may be taken with or without food, but it is better to take it regularly at a fixed time each day as advised by your doctor. Keep using this medicine even if you feel well. If you stop taking it suddenly, your condition may worsen. This medicine is only part of a treatment program that should include a healthy diet, regular exercise, and weight reduction as advised by your doctor.

Common side effects seen with this medicine include headache, constipation, dizziness, fatigue, nausea, flushing and rash. These are usually mild and disappear after a short time. Consult your doctor if they bother you or do not go away. It may also make you feel sleepy or dizzy, so be careful if you drive or do anything that requires you to be alert. Drinking alcohol should be avoided while taking this medicine as it may worsen the side effects.

Before taking this medicine, let your doctor know if you have any liver or kidney problems. Also, inform your doctor if you have very low blood pressure (hypotension), heart failure, or if you recently had a heart attack and have fluid in your lungs. Your doctor may want to monitor your blood pressure while using it and you may need frequent blood tests. Pregnant or breastfeeding women should consult their doctor before taking it.

Angizem Capsule ER க்கான பயன்கள் (Uses of Angizem Capsule ER in Tamil)

 • இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தல்
 • அஞ்சினா (நெஞ்சு வலி)
 • இலயக் கோளாறுகள் (அசாதாரண இதயத் துடிப்பு)

Angizem Capsule ER இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Angizem Capsule ER in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Angizem

 • தலைவலி
 • குமட்டல்
 • களைப்பு
 • தூக்க கலக்கம்
 • அசெளகரியமாக உணர்தல்
 • வயிற்று வலி
 • மேற்புற வீக்கம்
 • மலச்சிக்கல்
 • தோல் சிவத்தல்
 • சிவத்தல்
 • இதயத்துடிப்பு குறைவு
 • படபடப்பு

Angizem Capsule ER யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Angizem Capsule ER in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Angizem CD 180 Capsule ER -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Angizem Capsule ER எப்படி செயல்படுகிறது (How Angizem Capsule ER works in Tamil)

Angizem CD 180 Capsule ER is a calcium channel blocker. It blocks the action of calcium on the heart and blood vessels, thereby widening the blood vessels and allowing more blood and oxygen to reach the heart. This reduces blood pressure and decreases the chances of angina (chest pain).

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Angizem CD 180 Capsule ER கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Angizem CD 180 Capsule ER தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Angizem CD 180 Capsule ER எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Angizem CD 180 Capsule ER சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Angizem CD 180 Capsule ER க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Angizem CD 180 Capsule ER எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Angizem CD 180 Capsule ERக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Angizem CD 180 Capsule ER
₹23.6/Capsule ER
Dilzem CD 180 Capsule ER
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹29.31/Capsule ER
24% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • இந்த மருந்து முதல் சில நாட்களுக்கு கிறுகிறுப்பு அல்லது மயக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • இந்த மருந்து கணுக்கால் அல்லது பாதம் வீக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • இந்த மருந்து ஈறு வளர்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடும். உங்களுக்கு இந்த பக்க விளைவு ஏற்பட்டால் பல் மருத்துவரிடம் பேசவும்.
 • உங்கள் இரத்த அழுத்தத்தை வழக்கமாக கண்காணிக்கவும் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக எந்த முன்னேற்றமும் இல்லையென்றால் உங்கள் மருத்துவரிடம் பேசவும்.

Fact Box

Chemical Class
Benzothiazepine derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Angizem இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Art-X, Cardasol, Amione
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Amom, Samlodon, Amodep
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Benikite, Benifor, Beniq
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Antep
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Blockage in main arteries need suggestions for angioplasty or bypass
Dr. Saurabh Arora
Cardiology
Can't suggest without seeing cd
Done angioplasty there are 5blocks 65to80%is bypass essential are can Manage with medicine
Dr. Saurabh Arora
Cardiology
Need to see CD before deciding for thatYou can zip folder CD contents and send on email [email protected]
arrow
Angizem CD 180 Capsule ER குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Angizem CD 180 Capsule ER a blood thinner?

No, Angizem CD 180 Capsule ER is not a blood thinner. It belongs to the calcium channel blocker class of medicines. It is used to treat hypertension, arrhythmias and angina (chest pain caused by a reduction of oxygen to the heart muscle).

Q. Does Angizem CD 180 Capsule ER cause weight gain?

Yes, Angizem CD 180 Capsule ER may cause weight gain but not in everybody. However, if you are gaining weight while taking Angizem CD 180 Capsule ER then consult your doctor or a nutritionist.

Q. Is it better to take Angizem CD 180 Capsule ER in the morning or at night?

It is recommended to take Angizem CD 180 Capsule ER at night and before meals. The dose will be decided by your doctor and should be taken exactly as prescribed by the doctor.

Q. Does Angizem CD 180 Capsule ER affect sleep?

Angizem CD 180 Capsule ER may cause sleeplessness which does not affect everyone. If this persists and worries you talk to your doctor.

Q. Who should not take Angizem CD 180 Capsule ER?

You should not take Angizem CD 180 Capsule ER if you are allergic to it, have an irregular or slow heartbeat, heart failure, and low blood pressure. It should not be given to children and women who are pregnant or planning to get pregnant.

Q. What are the symptoms of overdose of Angizem CD 180 Capsule ER?

Symptoms of overdose of Angizem CD 180 Capsule ER include slow, fast, or irregular heartbeat, fainting, difficulty breathing and seizures. It may also cause dizziness, confusion, nausea, vomiting and increased sweating. Contact your doctor immediately or seek emergency medical services in a nearby hospital.

Q. How long do I need to take Angizem CD 180 Capsule ER? Can I stop it on my own?

Your doctor will decide how long you need to take it. Do not stop it on your own or lower your dose. Suddenly stopping it may worsen angina or increase your blood pressure.

Q. What should I avoid while taking Angizem CD 180 Capsule ER?

You should avoid drinking alcohol while taking Angizem CD 180 Capsule ER. Also, avoid driving and using heavy machinery if Angizem CD 180 Capsule ER causes dizziness and you experience a general feeling of being unwell. In addition to that, avoid pregnancy and breastfeeding while taking Angizem CD 180 Capsule ER.

Q. What are the serious side effects of Angizem CD 180 Capsule ER?

The serious side effects of Angizem CD 180 Capsule ER include severe allergic reaction, yellowing of the skin or eyes, nausea and extreme tiredness. It may also cause unusual bleeding or bruising, lack of energy, loss of appetite and pain in the stomach. One may also experience flu-like symptoms and an increase in the frequency or severity of chest pain (angina). If you experience any such symptoms immediately contact your doctor and seek medical help.

Q. How long do I need to take Angizem CD 180 Capsule ER? Can I stop it on my own?

Your doctor will suggest the duration of time for which you need to take it. Do not stop it on your own or lower your dose. Suddenly stopping it may worsen angina or increase your blood pressure.

Q. What should I avoid while taking Angizem CD 180 Capsule ER?

You should avoid drinking alcohol while taking Angizem CD 180 Capsule ER. Additionally, avoid driving and using heavy machinery if you experience dizziness and a general feeling of being unwell during the treatment with Angizem CD 180 Capsule ER. In addition to that, it is advised to avoid pregnancy and breastfeeding while taking Angizem CD 180 Capsule ER.

Q. What are the serious side effects of Angizem CD 180 Capsule ER?

The serious side effects of Angizem CD 180 Capsule ER include severe allergic reaction, yellowing of the skin or eyes, nausea and extreme tiredness. It may also cause unusual bleeding or bruising, lack of energy, loss of appetite and pain in the stomach. One may also experience flu-like symptoms and an increase in the frequency or severity of chest pain (angina). If you experience any such symptoms immediately contact your doctor and seek medical help.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை இதயநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Sampson KJ, Kass RS. Anti-Arrhythmic Drugs. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 830-31.
 2. Hume JR, Grant AO. Agents Used in Cardiac Arrhythmias. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 244.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 410-11.
 4. Opie LH. Calcium Channel Blockers. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. pp. 78-81.
 5. Diltiazem hydrochloride. Cambridge, Cambridgeshire: Napp Pharmaceuticals Limited; 1992 [revised 22 Mar. 2017]. [Accessed 23 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Drugs.com. Diltiazem Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 8. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). Diltiazem. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
Country of Origin: India

Expires on or after: April, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Angizem CD 180 Capsule ER. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP236  Get 15% OFF
Best Price
₹200.6
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 capsule er in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm UPI and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Valid only on your first Paytm UPI transaction on 1mg. Valid from 1st December to 15th December 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.