Althrocin 100mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Your Child’s Medicine At a Glance

Althrocin 100mg Tablet is an antibiotic medicine that helps treat bacterial infections of the eye, ear, nose, throat, lungs, teeth, skin, and urinary tract. Also given as an alternative therapy to penicillin allergy, Althrocin 100mg Tablet may help treat certain specific infections such as pertussis (whooping cough) and diphtheria.

Prefer giving Althrocin 100mg Tablet on an empty stomach (either 1 hour before or 2 hours after food) as that will enhance the medicine’s absorption. However, if stomach upset occurs, give it with a small amount of food. Althrocin 100mg Tablet is usually given four times a day. Since the dose depends upon the type of infection, its severity, and your child’s age and body weight, make sure to stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor.

The usual duration of the treatment is 5 to 10 days, depending upon infection severity and how well your child responds to the treatment. Ensure that your child completes the full prescribed course of the medicine as stopping it abruptly may worsen your child’s condition or increase the risk of reinfection. In case your child vomits within 30 minutes of taking this medicine, help your child calm down and then give the same dose again.

This medicine may have some mild side effects. including nausea, vomiting, diarrhea, and stomach pain. These side effects should recede on their own within a few days. However, in case these effects persist or become bothersome for your child, consult your child’s doctor without any delay.

Inform your child’s doctor if your child has a history of allergies, heart problems, liver impairment, or kidney malfunction. Knowing the child’s medical history is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Althrocin 100mg Tablet in Children

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Side effects of Althrocin 100mg Tablet in Children

Althrocin 100mg Tablet does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Althrocin

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றில் வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு

How can I give Althrocin 100mg Tablet to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Althrocin 100mg Tablet -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Althrocin Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Althrocin Tablet works in Tamil)

Althrocin 100mg Tablet ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Althrocin 100mg Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Althrocin 100mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Althrocin 100mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Althrocin 100mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

What if I forget to give Althrocin 100mg Tablet to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember. But, if it is nearly time for the next dose, just give the upcoming dose at the right time. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Althrocin 100mg Tablet
₹1.74/Tablet
₹1.66/Tablet
save 5%
Ortholate 100mg Tablet
Oyster Labs Ltd
₹1.77/Tablet
2% costlier
T Mycin 100mg Tablet
TOSC International Pvt Ltd
₹2.92/Tablet
68% costlier
Erocin 100mg Tablet
Acme Pharmaceutical
₹6.33/Tablet
264% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Do not give Althrocin 100mg Tablet to treat viral infections as it will be ineffective.
 • Give Althrocin 100mg Tablet only for the current infection. Never save medicine for future illnesses.
 • Stop Althrocin 100mg Tablet and call the doctor right away if your child develops an itchy rash, facial swelling, or breathing difficulty soon after the intake. 
 • Give Althrocin 100mg Tablet only when prescribed by the doctor. Never share your child's medicine with anyone else as it can harm.

Fact Box

Chemical Class
Macrolides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Althrocin இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Alestol, Astelong, Astem
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Carz, Antep, C Lep
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Norpace, Regubeat
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Qubast
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
last 2 weeks i am facing the problem of throat in fection . i was taking montel lv for that . but it is not working. today i hv taken althrocin250 . so suggest me its fine .
Dr. Shubhra Chandan Pradhan
ENT
U can try althrocin . If doesn't improve you may have to take better antibiotics
Very bad body odour from arm pit
Dr. Souvik Sardar
Dermatology
Use bactibar soap for daily use Take tab althrocin 500 - 1tab four times daily after meal for 5days
arrow
Althrocin 100mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I give an overdose of Althrocin 100mg Tablet by mistake?

Though an extra dose of Althrocin 100mg Tablet does not usually cause any harm, you must consult a doctor immediately if you feel you have given too much of it to your child. Never forget that overdose can increase the risk of unwanted side effects and may even worsen your child’s condition. So, stay vigilant and adhere to the prescribed dose.

Q. What are the serious side effects of Althrocin 100mg Tablet?

Althrocin 100mg Tablet may rarely cause some serious side effects such as severe gastrointestinal infections (superinfection), severe allergic reactions, liver dysfunction, blood infections, and heart conduction abnormalities like QT prolongation due to arrhythmia. Always consult your child’s doctor for help in such a situation.

Q. Which medicines should be avoided while your child is taking Althrocin 100mg Tablet?

Althrocin 100mg Tablet should be given with caution if your child is already taking steroids or medicines for fungal infections, seizures, allergy, TB, or HIV. Let the doctor know if your child is taking any of the above-mentioned medicines as that will help the doctor alter the doses accordingly.

Q. Is it safe to give Althrocin 100mg Tablet if my child has low potassium levels in blood?

Avoid giving Althrocin 100mg Tablet if your child has low potassium levels as it can lead to conduction abnormalities of the heart such as arrhythmias (QT prolongation).

Q. Can I vaccinate my child while he is taking Althrocin 100mg Tablet?

Althrocin 100mg Tablet can neutralize the effect of some vaccines. So, in case your child is scheduled to receive BCG, cholera, and typhoid vaccinations, it is advised that you inform the doctor that your child is taking Althrocin 100mg Tablet.

Q. Which lab tests should my child undergo while taking Althrocin 100mg Tablet for the long term?

Your child’s doctor may advise you to track your child’s ECG and liver functioning periodically as that will help to keep a check on your child’s condition.

Q. My child is having a sore throat and ear infection. Can I give antibiotics?

No. Sore throats, runny nose, cough, pain, or discharge from the ear are almost always caused by viruses. As per statistics, more than 80% of sore throats and ear infections are caused by a virus. Since antibiotics should not be given for viral infections, it will be best if you consult your child’s doctor to seek guidance.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Sharkey KA, Wallace JL. Treatment of Disorders of Bowel Motility and Water Flux; Anti-Emetics; Agents Used in Biliary and Pancreatic Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1327-28.
 2. Chambers HF, Deck DH. Tetracyclines, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Streptogramins, & Oxazolidiones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 799-800.
 3. Erythromycin ethylsuccinate [EMC Label]. London, UK: ADVANZ Pharma; 2006 [revised 18 Apr. 2018]. [Accessed 14 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 4. Medicine for Children [Leaflet Information]. Erythromycin for bacterial infections. [Accessed 14 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 5. University of Michigan: C.S. Mott Children’s Hospital. Erythromycin. [Accessed 14 Jan. 2021] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Alembic Road, Vadodara - 390 003, Gujarat,INDIA
Country of Origin: India

Best Price
₹14.8
MRP17.41  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.