Almotan 12.5 Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Almotan 12.5 Tablet is a prescription medicine used in the treatment of acute attack of migraine. It relieves the symptoms of migraine and prevents the attack from becoming worse. This medicine helps by narrowing the blood vessels, thereby relieving migraine headaches.

Almotan 12.5 Tablet may be taken with or without food. However, it is advised to take it at the same time each day as this helps to maintain a consistent level of medicine in the body. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better and if you have missed a dose, take it as soon as you remember. You should continue to take this medicine for as long as doctor advises and do not stop taking it suddenly.

The most common side effects of this medicine include nausea, vomiting, dry mouth, paresthesia, dizziness, sleepiness, and headache. These are usually temporary and resolve on their own. Consult your doctor if these do not subside or get worse. They may be able to suggest ways to reduce or prevent the side effects.

It may also cause sleepiness in the beginning of your treatment, so do not drive, operate machinery, until you know how this medicine affects you. This medicine may cause changes in your mood and you may feel depressed, therefore, regular monitoring of behavior is important. Pregnant or breastfeeding mothers should consult their doctor before taking this medicine.

Inform your doctor if you are suffering from any heart problems, as the use of Almotan 12.5 Tablet is contraindicated in some heart diseases. Regular monitoring of blood pressure is required while taking this medicine. Consult your doctor and stop this medicine if you develop severe chest or stomach pain, bloody diarrhea, or significantly high blood pressure, after taking this medicine.

Almotan Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Almotan Tablet in Tamil)

 • மைக்ரைன்

Almotan Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Almotan Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Almotan

 • கழுத்து வலி
 • தூக்க கலக்கம்
 • கனமாக இருப்பதற்கான உணர்வு
 • பலவீனம்
 • தொண்டை வலி
 • வாய் உலர்வு
 • தாடை வலி
 • குமட்டல்
 • அளவுக்கு மீறிய உணர்ச்சி (கூச்ச அல்லது குத்துதல் உணர்வு)
 • வெப்பமான உணர்வு

Almotan Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Almotan Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Almotan 12.5 Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Almotan Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Almotan Tablet works in Tamil)

மைக்ரைன் தலைவலிகள் தலையில் இரத்த நாளங்கள் விரிவடைவதன் விளைவாக ஏற்படுவதாக கருதப்படுகிறது. Almotan 12.5 Tablet இந்த இரத்த நாளங்களை குறக்குவதன்மூலம் செயல்படுகிறது, இவ்வாறு மைக்ரைன் தலைவலியிலிருந்து விடுவிக்கிறது

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Almotan 12.5 Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Almotan 12.5 Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Almotan 12.5 Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Almotan 12.5 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Almotan 12.5 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Almotan 12.5 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Almotan 12.5 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Almotan 12.5 Tablet
₹91.9/Tablet
₹8.4/Tablet
save 91%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • மைக்ரேன்-யில் இருந்து உடனடி நிவாரணம் பெறுவதற்கு, தலைவலி தொடங்கிய உடனேயே Almotan 12.5 Tablet-ஐ உட்கொள்ளவும்.
 • Almotan 12.5 Tablet-ஐ பயன்படுத்திய பிறகு ஒரு இருட்டறையில் அமைதியாக படுத்திருப்பது மைக்ரேன்-யில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்க உதவும்.
 • Almotan 12.5 Tablet -ஐ மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தபடி மட்டுமே உட்கொள்ளளவும். அதிகமான Almotan 12.5 Tablet பக்க விளைவுகள் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கக்கூடும்.
 • Almotan 12.5 Tablet பயன்படுத்த தொடங்குவதற்கு முன்னர் இருந்தபோதை விடவும் உங்களுக்கு மைக்ரேன், தலைவலிகள் போன்றவை அடிக்கடி ஏற்பட்டால் உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.
 • நீங்கள் Almotan 12.5 Tablet-ஐ தொடர்ந்து மூன்று மாதங்களுக்கு பயன்படுத்தி வந்தால், உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.
 • Almotan 12.5 Tablet ஐ உட்கொண்ட பிறகு ஓட்டுவதை தவிர்க்கவும் ஏனெனில் இது மயக்கம் அல்லது கிறுகிறுப்பை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • n
  n
  n
  n
  n
  Almotan 12.5 Tablet-ஐ உட்கொள்ளும்போது மது அருந்தக்கூடாது, இது உங்கள் தலைவலியை மேலும் மோசமடைய செய்யும்.
  n
  n
  n
  n
  n

Fact Box

Chemical Class
Tryptamines Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Almotan இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Atazor, Atavir, Virataz
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Clarimac, CLR, Claripax
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Arthrox, Ciresto, Eromax
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Inbec
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
hello, i am a taker of olvance h20 for my blood pressure but unfortunately when i was buying a medicine a chemist gave me a olvance h40. so please tell me should i take half of the medicine thank you
Dr. Nabajit Talukdar
Cardiology
No take 20/12.5 only
What would be alternative for this medicine for same salt composition of some lower price. Name of the medicine -- ( Telmisartan 40 mg and Hydrochlorothiazide 12.5 mg tablets USP
Dr. Nabajit Talukdar
Cardiology
Telma h 40/12.5
arrow
Almotan 12.5 Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Almotan 12.5 Tablet a narcotic? Does it have abuse potential?

No, Almotan 12.5 Tablet is neither a narcotic nor does it have abuse potential. It is an antimigraine agent which belongs to a class of compounds known as selective serotonin receptor agonists.

Q. How often can I take Almotan 12.5 Tablet?

The maximum daily dose is two tablets within 24 hours. However, a gap of at least 2 hours between first and second dose needs to be maintained.

Q. Can I take ibuprofen with Almotan 12.5 Tablet?

Almotan 12.5 Tablet may take 2-3 hours to show its effect, wait for it to work. If still there is no considerable improvement then you can take NSAIDs (e.g., ibuprofen), but do not take additional triptans for relief.

Q. Can Almotan 12.5 Tablet be used for migraine prophylaxis or cluster headaches?

Almotan 12.5 Tablet is not used for the prevention of migraine attacks or cluster headaches. However, it should only be used in cases where a clear diagnosis of migraine has been established.

Q. How many times can I take Almotan 12.5 Tablet in a month?

Almotan 12.5 Tablet is safe if you are taking this medicine for four migraine episode in a 30-day period. However, it has not been established that the medicine is safe if used for treating an average of more than four migraine episodes in a 30-day period.

Q. What should I tell my doctor?

Before taking Almotan 12.5 Tablet, you should inform your doctor if you have a heart disease or any risk factor associated with it (e.g., high blood pressure, diabetes, smoking, family history of heart disease, men over 40 years of age, or a postmenopausal women), mild to moderate liver disease, or severe kidney disease. The doctor should be informed if your headache is associated with dizziness, difficulty in walking, lack of coordination, or weakness in the leg and arm. Along with that, it is important to inform your doctor if you are taking medicines such as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (e.g., sertraline, escitalopram oxalate, and fluoxetine) or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) (e.g., venlafaxine), and duloxetine for depression.

Q. Does migraine run in families?

Yes, Migraines may run in families. Migraines occur more often in women than men. It has been observed that some women, but not all, have fewer migraine attacks when they are pregnant.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 42-43.
 2. Almotriptan malate. Spain: Janssen-Ortho, LLC; 2009 [revised Aug 2014 ]. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Almotriptan. [Updated 2020 Jan 20]. [Accessed 19 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

MSN House, Plot No: C-24, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad - 18 Telangana, INDIA
Country of Origin: India
Expires on or after: June, 2023

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Almotan 12.5 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP367.58  Get 15% OFF
Best Price
₹312.44
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
4 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.