Almefkem 500mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Almefkem 500mg Tablet is used in the treatment of moderate to severe pain conditions like menstrual pain, headache, muscle pain, joint pain, or dental pain. It effectively alleviates pain and inflammation.

Almefkem 500mg Tablet should be taken with food. The dose and duration will depend on what you are taking it for and how well it helps your symptoms. You should keep taking the medicine even if you feel better until the doctor says it is alright to stop using it.

The most common side effects of this medicine include mild vomiting, stomach pain, nausea, headache, and dizziness. If any of these side effects persist or get worse, you should let your doctor know. Your doctor may be able to suggest ways of preventing or reducing the symptoms.

Before using it, you should let your doctor know if you have asthma, have a history of stomach ulcers, heart diseases, high blood pressure, and liver or kidney disease. Let your doctor also know about all the other medicines you are taking because they may affect, or be affected by, this medicine. Pregnant and breastfeeding mothers should consult their doctors before using the medicine.

Almefkem Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Almefkem Tablet in Tamil)

 • வலி

Almefkem Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Almefkem Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Almefkem

 • வாந்தி
 • குமட்டல்
 • செறிமானமின்மை
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • நெஞ்செரிச்சல்
 • பசியின்மை

Almefkem Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Almefkem Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Almefkem 500mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Almefkem Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Almefkem Tablet works in Tamil)

Almefkem 500mg Tablet என்பது ஒரு ஸ்டீராய்டு அல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாகும் [NSAID]. காய்ச்சல், வலி மற்றும் அழற்சியினை (சிவத்தல் மற்றும் வீக்கம்) உண்டாக்கும் குறிப்பிட்ட தகவலாளர்களின் வெளிப்பாட்டினை தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Almefkem 500mg Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Almefkem 500mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Almefkem 500mg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Almefkem 500mg Tablet உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Almefkem 500mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Almefkem 500mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Almefkem 500mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Almefkem 500mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Almefkem இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Almefkem 500mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Almefkem 500mg Tablet
₹3.2/Tablet
₹0.83/tablet
74% cheaper
Mefalth 500mg Tablet
Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
₹1.83/tablet
43% cheaper
Osra 500mg Tablet
Bennet Pharmaceuticals Limited
₹2/tablet
38% cheaper
Mefrin 500mg Tablet
Rhine Biogenics Pvt Ltd
₹2.2/tablet
31% cheaper
Mefacid 500mg Tablet
Floreat Medica Pvt Ltd
₹2.4/tablet
25% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • It should be taken with food or milk to avoid getting an upset stomach.
 • It can cause serious complications like stomach bleeding and kidney problems if taken for a long time.
 • Almefkem 500mg Tablet can raise your risk of blood clots, heart attack, or a stroke.
 • Inform your doctor if you are pregnant or planning to conceive or breastfeeding.
 • Inform your doctor if you have ever been diagnosed with kidney or liver problems.

Fact Box

Chemical Class
Aminobenzoic Acids Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS
Action Class
NSAID's- Non-Selective COX 1&2 Inhibitors (fenamates)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Almefkem இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Neil, Esulide
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Oxy Triactin, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is mefenamic acid an antibiotic/ contain codeine?

No. Mefenamic acid is a non-steroidal anti-inflammatory drug used to treat mild to moderate pain conditions and fever. It not an antibiotic and does not contain codeine

Q. Is Almefkem 500mg Tablet a painkiller?

Yes. Almefkem 500mg Tablet is mild to moderate painkiller drug

Q. Is Almefkem 500mg Tablet safe?

Almefkem 500mg Tablet is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by your doctor

Q. Is Almefkem 500mg Tablet good for toothache/ for back pain/ headache?

Yes, Almefkem 500mg Tablet can be used to relieve dental pain, back pain and headache

Q. Does Almefkem 500mg Tablet stop periods/ stop bleeding?

Almefkem 500mg Tablet is used for relieving pain that happens before or during a menstrual period. It does not stop periods or bleeding. Always consult your doctor regarding its use

Q. Can I take mefenamic acid with naproxen/ paracetamol/ ibuprofen/ metronidazole/ withtramadol/ with tranexamic acid/ with sertraline/ amoxicillin?

Mefenamic acid may interact with the drugs mentioned above. Always consult your physician for the change of dose regimen or an alternative drug of choice that may strictly be require

Q. Does Almefkem 500mg Tablet make you drowsy?

Almefkem 500mg Tablet has a rare side effect of causing drowsiness. Always consult your doctor, if you experience such side effects.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை முடுக்குவாதவியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 989.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 854-55.
 3. ScienceDirect. Mefenamic Acid. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Mefenamic Acid. 2008 [revised Mar. 2007]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Alkem Laboratories Limited, Devashish Building, Alkem House, Senapati Bapat Road, Lower Parel, Mumbai - 400 013.
Country of origin: India

MRP
32
Inclusive of all taxes
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது
எனக்கு தெரிவிக்கவும்
Available substitutes
Available substitutes
Contains the same salt composition as
Almefkem 500mg Tablet
Verified by experts
Top & trusted brands

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.