Allbend 400mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Allbend 400mg Tablet is an antiparasitic medicine, used for the treatment of parasitic worm infections. It works by killing the worms that cause infections and stops the infection from spreading.

Allbend 400mg Tablet should be used in the dose and duration as advised by your doctor. Take it with or without food, preferably at a fixed time. Avoid skipping any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Do not take a double dose to make up for a missed dose. Simply take the next dose as planned.

Some people may experience vomiting, dizziness, increased liver enzymes, nausea and loss of appetite as the side effects of this medicine. Please consult your doctor if these side effects persist for a longer duration. You may be monitored with blood tests and liver function tests throughout your treatment.

Allbend Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Allbend Tablet in Tamil)

 • ஒட்டுண்ணு புழுத் தொற்றுகள்

Allbend Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Allbend Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Allbend

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • தூக்க கலக்கம்
 • பசியின்மை
 • கல்லீரல் என்ஜைம் அதிகரித்தல்

Allbend Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Allbend Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Allbend 400mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Allbend Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Allbend Tablet works in Tamil)

ஆல்பென்டாஸோல் என்பது நூற்புழு எதிர்வினை மருந்துகள் வகையை சார்ந்தது. அது சர்க்கரையை (குளுக்கோஸ்)புழு கிரகிப்பதை தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது, அதனால் புழு சக்தியிழந்து இறக்கிறது.
ஆல்பென்டாஸோல் என்பது நூற்புழு எதிர்வினை மருந்துகள் வகையை சார்ந்தது. அது சர்க்கரையை (குளுக்கோஸ்)புழு கிரகிப்பதை தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது, அதனால் புழு சக்தியிழந்து இறக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Allbend 400mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Allbend 400mg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஒரு ஒற்றை அல்பென்டாஸோன் வாய்வழி மருந்தளவு தாய்பாலூட்டும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பானது.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Allbend 400mg Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Allbend 400mg Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Allbend 400mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Allbend 400mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Allbend 400mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Allbend 400mg Tablet
₹13.25/Tablet
Zeebee Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹8.3/Tablet
save 37%
Bandy Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹8.56/Tablet
save 35%
Zentel Tablet
Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd
₹8.58/Tablet
save 35%
Noworm Tablet
Alkem Laboratories Ltd
₹8.58/Tablet
save 35%
Abd 400mg Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹8.9/Tablet
save 33%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Allbend 400mg Tablet to treat a variety of parasitic worm infections.
 • It can be harmful to an unborn baby. Do not take it during pregnancy or breastfeeding. Use birth control measures to prevent pregnancy while taking Allbend 400mg Tablet.
 • Your doctor may monitor your blood counts and liver function before you start taking this medicine and regularly throughout your treatment.
 • Avoid being near people who are sick or have infections. Inform your doctor if you develop signs of infection.
 • Do not skip doses and finish the prescribed course, even if you start to feel better. Stopping it early may increase your risk of further infection.

Fact Box

Chemical Class
2-Benzimidazolylcarbamic acid esters
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Allbend இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Evaride, Estratag, Esval-Sure
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Tibomax, Sibolone, Maxtib
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Vagimoist, Evalon, Evolon
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Antep
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
My stomach is disturbed for last 5 days I don't have problem of loose motions but causing anal itch after latrin Please help me.
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
take tablet albendazole 400mg one tablet
I have perianal itching after taking an albendazole 400mg tablet how many days I have to wait to take the next dose
Dr. Sfurti Mann
Internal Medicine
Albendazole 400mg at night continuously for 3days
arrow
Allbend 400mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Allbend 400mg Tablet an antibiotic?

Yes, Allbend 400mg Tablet is an antibiotic medicine. It is used to treat various infections caused by worms. Allbend 400mg Tablet should be taken only when prescribed by the doctor.

Q. What is Allbend 400mg Tablet used for?

Allbend 400mg Tablet is used for the treatment of infections caused by helminths (worms) like pin worms/thread worms, roundworms, hookworms, whip worms, liver flukes and tapeworm infections. Along with that, the medicine has shown good activity against some organisms that can survive without oxygen too, like Giardia lamblia and Trichomonas vaginalis. Please consult your doctor before taking any treatment for worms as there could be many worms against which Allbend 400mg Tablet would not be effective.

Q. How does Allbend 400mg Tablet work?

Allbend 400mg Tablet works by killing the larva and the adult form of the worm by reducing the energy source (glucose) of the worms. This helps to decrease the mobility of the worms and they die eventually.

Q. What is the best time to take Allbend 400mg Tablet?

Allbend 400mg Tablet should be taken exactly as advised by the doctor. Do not self-medicate. However, it may be given once or twice a day depending on the condition you are being treated for. It may be taken in the morning or evening. It is usually prescribed to be taken on an empty stomach but you may be asked to take it with food for treating some conditions. Follow your doctor’s advice carefully to get the most benefit.

Q. Does Allbend 400mg Tablet kill eggs of the worms?

No, Allbend 400mg Tablet does not kill the eggs of the worms. It acts against the larva and the adult form of the worms only. You may have to take a second dose two weeks later, to lessen the chances of reinfection. Allbend 400mg Tablet should be taken only as advised by the doctor. Consult your doctor if you have any doubts.

Q. Is Allbend 400mg Tablet safe?

Allbend 400mg Tablet is safe if used in the dose and duration advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

Q. Is Allbend 400mg Tablet effective for treating pinworms?

Yes, Allbend 400mg Tablet an effective medicine which is used for the treatment of pinworms (Enterobius vermicularis). It shows active action against the larval and the adult stages of the worms. Consult your doctor before taking any medicines for worm infections.

Q. Is Allbend 400mg Tablet an over the counter product?

No, Allbend 400mg Tablet is not an over the counter (OTC) product. It is a prescription medicine which means it can be bought with a valid prescription by a doctor only.

Q. Does Allbend 400mg Tablet kill tapeworms?

Allbend 400mg Tablet can work against tapeworms like Hymenolepis nana and Taenia spp. Please consult your doctor before taking any medicine for worm infestations.

Q. Who should not take Allbend 400mg Tablet?

Allbend 400mg Tablet should not be given to patients with known allergy to any other ingredients of this medicine, or any other similar medicines like mebendazole or thiabendazole, in the past. Signs of an allergic reaction may include an itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. Tell your doctor about all of your medical conditions before taking the medicine. Also, let your doctor know about any other medicines that you may be taking for any other conditions, as they may affect or be affected by this medicine.

Q. What if I forget to take a dose of Allbend 400mg Tablet?

If you forget a dose of Allbend 400mg Tablet, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the next scheduled dose in the prescribed time. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Rosenthal PJ. Clinical Pharmacology of the Antihelmenthic Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 923-25.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 29-30.
 3. Albendazole. Research Triangle Park, North Carolina: GlaxoSmithKline; 2009. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Albendazole. Abbotsford, Australia: GlaxoSmithKline; 2011. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Albendazole. Horsham, Pennsylvania: Amedra Pharmaceuticals LLC; 2015. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Albendazole. Dandenong, Victoria: SmithKline Beecham (Australia) Pty Ltd.; 2013. [Accessed 31 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Drugs.com. Albendazole Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 8. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-98. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

111/6, Swami Vivekananda Road, Howrah - 711101
Best Price
₹11.26
MRP13.25  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
1 Tablet in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.