Add Tears Lubricant Eye Drop

உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Add Tears Lubricant Eye Drop is an eye lubricant or artificial tears used to relieve dry eyes. This can happen because not enough tears are made to keep the eye lubricated. It helps to soothe the irritation and burning seen in dry eyes by maintaining proper lubrication of the eyes.

Add Tears Lubricant Eye Drop is usually taken when needed. Use the number of drops as advised by your doctor. Wait for at least 5-10 minutes before delivering any other medication in the same eye to avoid dilution. Do not use a bottle if the seal is broken before you open it. Always wash your hands and do not touch the end of the dropper. This could infect your eye. This medicine may require long-term use and can be taken safely for as long as you need it.

The most common side effects of using this medicine include eye irritation (including burning and discomfort), eye pain, eye itching, and visual disturbance. They are usually temporary and disappear with time. However, let your doctor know if they persist or get worse. Do not drive, use machinery, or do any activity that requires clear vision until you are sure you can do it safely. Consult your doctor if your condition does not improve or if the side effects bother you.

This medicine is not likely to affect or be affected by other medicines you use but tell your doctor if you have ever had glaucoma. Do not use it while wearing soft contact lenses and talk to your doctor if you develop an eye infection while using it.

Add Tears Eye Drop க்கான பயன்கள் (Uses of Add Tears Eye Drop in Tamil)


Add Tears Eye Drop இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Add Tears Eye Drop in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Add Tears

 • கண் சிவத்தல்
 • கண்ணெரிச்சல்
 • கண்களில் குத்தல்
 • கண்ணின் ஒவ்வாமை எதிர்வினை

Add Tears Eye Drop யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Add Tears Eye Drop in Tamil)

இந்த மருந்து வெளிப்புற பயன்பாட்டுக்கு மட்டும். உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினைப் பயன்படுத்தவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்புச்சீட்டினை சரிபார்க்கவும். அதைத் தொடாமல் கண்/காதுக்கு நெருக்கமாக டியூபைப் பிடித்துக்கொள்ளவும். மெதுவாக அழுத்து மருந்தினை கண்ணிமையின் கீழ் பகுதி அல்லது காதுக்குள் விடவும். கூடுதல் திரவத்தை துடைத்துவிடவும்.

Add Tears Eye Drop எப்படி செயல்படுகிறது (How Add Tears Eye Drop works in Tamil)

"Add Tears Lubricant Eye Drop ஒரு செயற்கை கண்ணீர் மற்றும் அது கண்ணின் மேற்பரப்பை ஈரமாக்குகிறது (செயற்கை கண்களை உள்ளடக்கி) இயற்கைக் கண்ணீரைப் போன்று அதே வகையில்”.
கார்பாக்ஸிமிதைல் செல்லுலோஸ் என்பது கண்ணுக்கு மசகிடுதல் அல்லது செயற்கைக் கண்ணீர் என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகளின் வகையை சார்ந்த கண் சொட்டு மருந்து வகையாகும். அது கண்களில் வறட்சியையும் எரிச்சலையும் குறைக்கிறது மற்றும் கண்ணின் மேற்பரப்பில் மசகிடுகிறது. அதன் அடர்த்தியான இசைவுக் காரணமாக, அது கண்களுக்கு நிவாரணத்தை அளிப்பதுடன் நீண்டகாலம் தக்க வைக்கப்படுகிறது.
கார்பாக்ஸிமிதைல் செல்லுலோஸ் என்பது கண்ணுக்கு மசகிடுதல் அல்லது செயற்கைக் கண்ணீர் என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகளின் வகையை சார்ந்த கண் சொட்டு மருந்து வகையாகும். அது கண்களில் வறட்சியையும் எரிச்சலையும் குறைக்கிறது மற்றும் கண்ணின் மேற்பரப்பில் மசகிடுகிறது. அதன் அடர்த்தியான இசைவுக் காரணமாக, அது கண்களுக்கு நிவாரணத்தை அளிப்பதுடன் நீண்டகாலம் தக்க வைக்கப்படுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
No interaction found/established
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
தெரியாது. மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் இல்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Add Tears Lubricant Eye Drop பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Add Tears Lubricant Eye Drop பயன்படுத்திய பிறகு குறுகிய நேரத்திற்கு உங்கள் பார்வை மங்கலாக இருப்பதை நீங்கள் அறியலாம். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
No interaction found/established
கல்லீரல்
No interaction found/established

நீங்கள் Add Tears இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Add Tears Lubricant Eye Drop, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Add Tears Lubricant Eye Drop
₹121.46/Eye Drop
Wat-R Eye Drop
Deys Medical
₹91.55/Eye Drop
25% cheaper
Just Tears Eye Drop
Sunways India Pvt Ltd
₹96.61/Eye Drop
20% cheaper
Relub Eye Drop
Centaur Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹99.86/Eye Drop
18% cheaper
Lubrex Eye Drop
Micro Labs Ltd
₹112.9/Eye Drop
7% cheaper
Irivisc Eye Drop
Indoco Remedies Ltd
₹116.26/Eye Drop
4% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • உங்களுக்கு கண் வலி, அல்லது தலைவலி அல்லது உங்கள் பார்வையில் மாற்றங்கள் சிவந்துபோகுதல் அல்லது எரிச்சல் இருந்தாலோ அல்லது மோசமடைந்தாலோ உங்கள் மருத்துவரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
 • கார்பாக்சிமிதைல்செல்லுலோஸ்கண் மருந்தை பயன்படுத்துவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்னர் இதர கண் மருந்துகளை பயன்படுத்தக்கூடாது.
 • கார்பாக்சிமிதைல்செல்லுலோஸ் கண் மருந்தை பயன்படுத்துவதற்கு முன் உங்கள் காண்டாக்ட் லென்ஸை நீக்கவேண்டும் மற்றும் மீண்டும் அதனை பொருத்துவதற்கு குறைந்தது 15நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும்.
 • கார்பாக்சிமிதைல்செல்லுலோஸ் கண் மருந்தானது கண்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்தாகும்.
 • கண் இமைகள் அல்லது அதனை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் மாசுபடாமல் இருப்பதற்காககண் மருந்து பாட்டிலின் முனையை படாதவாறு விடவேண்டும்.
 • கண் மருந்து நிறம் மாறினாலோ அல்லது ஒரு பயனர் கொள்கலன் என்றால், கொள்கலனை திறந்தவுடன் பயன்படுத்தினால் கார்பாக்சிமிதைல்செல்லுலோஸ்கண் மருந்து பயன்படுத்தியபிறகு மங்கலான பார்வை ஏற்படக்கூடும். இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கு அல்லது ஓட்டுவதற்கு முன்னர் பார்வை தெளிவாக ஆகும்வரை காத்திருக்கவேண்டும்.
 • நீங்கள் கருவுற்றிருந்தாலோ அல்லது கருவுற திட்டமிட்டிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோகார்பாக்சிமிதைல்செல்லுலோஸ் பயன்படுத்துவதற்கு முன் உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

Fact Box

Chemical Class
Cellulose Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
OPHTHAL

நோயாளி கவலைகள்

arrow
i want to know which drop i should prefer there is three type of drop of fml DRUGS MATCHING 'FML' FML 0.1% W/V EYE DROP 5 ML eye drop Allergan India Pvt Ltd Rs. 95.83 ADD TO CART FML T EYE DROP 5 ML eye drop Allergan India Pvt Ltd Rs. 124.72 ADD TO CART FML LIQUIFILM 0.1% DROP 5 ML drop Allergan India Pvt Ltd Rs. 95.83 ADD TO CART FML NEO EYE DROP 5 ML eye drop Allergan India Pvt Ltd Rs. 110.21 FML 0.1% W/V EYE DROP 5 ML eye drop
Dr. Richa Jain
Ophthalmology
U can use fml 0.1 prcnt
Eyes are dry , irritation ,headache etc plz advice treatment. Using AddTears drop last two 2months.
Dr. Richa Jain
Ophthalmology
Add tears okay. . Get ur vision test also
arrow
Add Tears Lubricant Eye Drop குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Add Tears Lubricant Eye Drop used for?

Add Tears Lubricant Eye Drop is a tear substitute. It is used as a lubricant for dry eyes. It is also used for the temporary relief of burning, irritation and/or discomfort due to dryness of eyes. Moreover, it is used to lubricate and re-wet soft and rigid gas permeable contact lenses. It is also indicated to relieve dryness, irritation, and discomfort that may be associated with lens wear.

Q. What are the side effects of Add Tears Lubricant Eye Drop?

You may experience visual disturbances, eye discharge, and may notice medication residue while using this medicine. Some other side effects of this medicine include redness of the eye, eye irritation, burning and discomfort, eyelid swelling and itching of the eye.

Q. How should Add Tears Lubricant Eye Drop be stored?

Store at or below 25°C and out of the reach of children. Do not touch the tip of the container to any surface and replace the cap after every use. Remember not to use the eye drops after the expiry date or after 30 days of opening it.

Q. How should Add Tears Lubricant Eye Drop be used?

If you are using it for dry eyes, instil 1 or 2 drops in the affected eye(s) as needed. If you are using it to lubricate soft and rigid gas-permeable lenses, apply 1 to 2 drops to each eye with the lenses on as needed or as directed by your doctor. Blink several times after pouring the drops.

Q. Is Add Tears Lubricant Eye Drop bad?

No, Add Tears Lubricant Eye Drop is a safe medicine. It is meant for external use only and is not harmful. In some patients, Add Tears Lubricant Eye Drop may cause eye irritation (burning and discomfort), eye pain, itchy eyes, visual disturbance. Immediately contact your doctor if any of these effects perists.

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. ScienceDirect. Carboxymethylcellulose. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
Country of Origin: India

Expires on or after: May, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Add Tears Lubricant Eye Drop. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP121.46  Get 15% OFF
Best Price
₹103.24
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Price for Care Plan Members:
₹100.81 + Earn ₹20 1mgCash
arrow

Additional offers

Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 28th February 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.