Acimax 100mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Acimax 100mg Tablet is a pain-relieving medicine. It alleviates pain and inflammation in conditions like rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and osteoarthritis.

Acimax 100mg Tablet should be taken in the dose and duration as advised by your doctor. It should be taken with food or milk to prevent stomach upset. Taking the medicine regularly at the right times increases its effectiveness. It is important to keep taking the medicine regularly until your doctor tells you it is safe to stop.

Vomiting, stomach pain, nausea, and indigestion are some of the common side effects of taking this medicine. It may also cause dizziness, drowsiness, or visual disturbances. Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function, and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment. Long-term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems. Acimax 100mg Tablet is not recommended if you are pregnant or breastfeeding.

Acimax Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Acimax Tablet in Tamil)

 • வலி

Acimax Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Acimax Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Acimax

 • வாந்தி
 • வயிற்றுவலி / இரைப்பை வலி
 • குமட்டல்
 • செறிமானமின்மை
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • நெஞ்செரிச்சல்
 • பசியின்மை

Acimax Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Acimax Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Acimax 100mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Acimax Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Acimax Tablet works in Tamil)

Acimax 100mg Tablet என்பது ஒரு ஸ்டீராய்டு அல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாகும் [NSAID]. காய்ச்சல், வலி மற்றும் அழற்சியினை (சிவத்தல் மற்றும் வீக்கம்) உண்டாக்கும் குறிப்பிட்ட தகவலாளர்களின் வெளிப்பாட்டினை தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Acimax 100mg Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Acimax 100mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Acimax 100mg Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Acimax 100mg Tablet உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Acimax 100mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Acimax 100mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Acimax 100mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Acimax 100mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Acimax இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Acimax 100mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Acimax 100mg Tablet
₹1.73/Tablet
Topnac 100mg Tablet
Systopic Laboratories Pvt Ltd
₹2/tablet
16% costlier
Acebid 100mg Tablet
Shield Health Care Pvt Ltd
₹2.4/tablet
39% costlier
Acenal 100mg Tablet
Bharti Life Sciences
₹3.14/tablet
82% costlier
Dolostat 100mg Tablet
Blue Cross Laboratories Ltd
₹3.5/tablet
102% costlier
Lekace 100mg Tablet
J B Chemicals and Pharmaceuticals Ltd
₹3.95/tablet
128% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Acimax 100mg Tablet to relieve pain and inflammation.
 • Take it with food or milk to prevent upset stomach.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • It may cause dizziness, drowsiness or visual disturbances. Use caution while driving or doing anything that requires concentration.
 • Avoid consuming alcohol while taking Acimax 100mg Tablet as it can cause excessive drowsiness and increase your risk of stomach problems.
 • Inform your doctor if you have a history of heart disease or stroke.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components, if you are taking this medicine for long-term treatment.

Fact Box

Chemical Class
Dichlorobenzenes Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS
Action Class
NSAID's- Non-Selective COX 1&2 Inhibitors (acetic acid)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Acimax இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Neil, Esulide
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Oxy Triactin, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Acimax 100mg Tablet a good painkiller?

Acimax 100mg Tablet is effective in relieving pain and inflammation. It is used to provide relief from various sorts of pain such as sprains, strains and other injuries. It is also helpful in various types of arthritis, gout, pain and inflammation following surgery.

Q. Is Acimax 100mg Tablet safe?

Acimax 100mg Tablet is safe if used in the dose and duration advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

Q. Does Acimax 100mg Tablet get you high?

No, Acimax 100mg Tablet does not get you high. It does not have an abuse potential (drug-seeking behavior) and does not cause physical or psychological dependence. However, if you do not feel well, consult your doctor.

Q. Can Acimax 100mg Tablet hurt your kidneys?

Long-term use and high doses of Acimax 100mg Tablet may cause renal problems, such as protein or blood in urine and pain during urination. Patients who had or have heart failure, impaired kidney function and hypertension are at risk of kidney problems. The risk of developing kidney problems is also high in patients who are on medicines which cause excess urination (diuretics), or medicines which have significant impact on kidney function. Along with that, Acimax 100mg Tablet can affect kidneys of patients who are above 65 years of age or who remain dehydrated. Therefore, kidney function monitoring is recommended for such patients.

Q. What if I forget to take a dose of Acimax 100mg Tablet?

If you forget a dose of Acimax 100mg Tablet, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the next scheduled dose in the prescribed time. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

Q. Does Acimax 100mg Tablet make you drowsy?

Acimax 100mg Tablet can cause drowsiness and also dizziness, fatigue (tiredness) and visual disturbances. However, it is not very common and may not affect everyone. If you experience these symptoms avoid driving or operating heavy machinery.

Q. What is the most important information I need to know about Acimax 100mg Tablet?

It is important to know that Acimax 100mg Tablet may increase your chance of having a heart attack or stroke. The risk is more if you take higher doses and have been using the medicine for a longer time. Also, the use of Acimax 100mg Tablet may cause ulcers, bleeding, or holes in your stomach and intestine. These problems may happen without warning symptoms at any time during treatment and may even cause death. Therefore, if you encounter any such problems, consult your doctor immediately.

Q. Can Acimax 100mg Tablet be taken during pregnancy?

You should not take Acimax 100mg Tablet during the last 3 months of pregnancy as it may cause harmful effects on your baby. Use of Acimax 100mg Tablet can also lead to reduced labor (premature delivery). Hence, it is advised to avoid using Acimax 100mg Tablet during the first 6 months of pregnancy also. In some cases, Acimax 100mg Tablet may be prescribed in pregnant women only if the benefits outweigh the risks involved with its use in pregnant women. If not sure, consult your doctor regarding its use.

Q. Is Acimax 100mg Tablet effective?

Acimax 100mg Tablet is effective if used in the dose and duration advised by your doctor. Do not stop taking it even if you see improvement in your condition. If you stop using Acimax 100mg Tablet too early, the symptoms may return or worsen.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை முடுக்குவாதவியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Aceclofenac. North Harrow, Middlesex: Accord Healthcare Limited; 2011 [revised 29 Jun. 2015]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Sai Rasik Residency, 402, A- block, , H.No: 1-90/8, Vitthal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081, Telangana State, INDIA
Country of origin: India

MRP
17.31
Inclusive of all taxes
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது
எனக்கு தெரிவிக்கவும்

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.