Acenomac 3mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
ஒத்த
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Acenomac 3mg Tablet is an oral anticoagulant which helps to prevent formation of harmful blood clots in the legs, lungs, brain and heart. It is used for deep vein thrombosis, pulmonary embolism and stroke prevention.

Acenomac 3mg Tablet should be taken as advised by the doctor. You may take it with or without food but it is better to take it at a fixed time. This medicine should not be stopped abruptly without consulting the doctor. You should take this medicine regularly to get the most benefit, even if you feel fine. It is preventing future harm.

Use of this medicine may increase your risk of bleeding. Let your doctor know immediately if you see pinpoint rash or blood in your vomits, urine, or stool. If you are going under any surgery or dental treatment then you may need to stop this medicine for some time but only after consulting with your doctor.

Before taking it, you must inform the doctor if you are suffering from any kidney or liver disease. Also, let your doctor know if you are pregnant or breastfeeding and about all the other medications that you are taking regularly.

Acenomac Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Acenomac Tablet in Tamil)

Acenomac Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Acenomac Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Acenomac

 • இரத்தப்போக்கு

Acenomac Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Acenomac Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Acenomac 3mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Acenomac Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Acenomac Tablet works in Tamil)

Acenomac 3mg Tablet ஊறுமிக்க இரத்த உறைவுகள் உருவாவதைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
பாதுகாப்பற்றது
Acenomac 3mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு அதிக பாதுகாப்பற்றது.
மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் கருவின் மீது சாத்தியமான பாதக விளைவுகளை காண்பித்துள்ளது. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Acenomac 3mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Acenomac 3mg Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Acenomac 3mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Acenomac 3mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Acenomac 3mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Acenomac 3mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Acenomac இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Acenomac 3mg Tablet, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Acenomac 3mg Tablet
₹9.3/Tablet
Nicoz 3mg Tablet
Ajanta Pharma Ltd
₹4.61/Tablet
save 50%
Acethromb 3mg Tablet
Suvik Hitek Pvt Ltd
₹5.43/Tablet
save 42%
Aceno 3mg Tablet
Zydus Cadila
₹11/Tablet
18% costlier
Artiflo 3mg Tablet
Zuventus Healthcare Ltd
₹12.08/Tablet
30% costlier
₹16.06/Tablet
73% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Avoid making sudden major changes to your diet during treatment with this medicine.
 • Acenomac 3mg Tablet increases your risk of bleeding. Be careful while shaving, cutting fingernails or toenails, using sharp objects or engaging in contact sports (e.g. football, wrestling).
 • Notify your doctor if you see blood in your vomit, urine or stool (black, tarry stools or bright red blood).
 • Do not consume alcohol while taking Acenomac 3mg Tablet as this may increase its side effects.
 • If you are going to have a surgery or dental treatment, you may be asked to stop taking Acenomac 3mg Tablet temporarily.
 • Do not discontinue use without consulting your doctor as this may increase your chances of having another heart attack or stroke.

Fact Box

Chemical Class
4-hydroxycoumarin Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Acenomac இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Fetrop, Fertitone, Pifert
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Evaride, Estratag, Esval-Sure
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): E Gen, Lynoral, Veronica
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Nimsun
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Can aspirin 75mgbe taken with an anticoagulant like Acenomac?
Dr. Pushkar Mani
Physician
that should be consulted with cardiologist , if required u can consult cardiologist
I take advog .3mg tablet daily morning and night. Sugar level 120-190, please advice. I take advog .3mg tablet daily morning and night. Sugar level 120-190,please advice.
Dr. Sanjay Bhatt
Physician
A person can control his or her sugar levels by regular exercise and walk or regular aerobic exercises at least 30 to 45 minutes per day.MEDICAL NUTRITIONAL THERAPY THAT IS TO MAINTAIN CALORIES INTAKE AS PER BMI .TAKE HELP OF DIABETIC EDUCATOR. VISIT YOU DOCTOR AND FOLLOW ALL WHAT DOCTOR SUGGESTED. ALWAYS IN TIME ALL ROUTINE INVESTIGATIONS SHOULD BE DONE.you SHOULD not treat it as disease but start of a healthy life.Uncontrolled sugar levels for long time leads to lower limb weakness which is neuropathy and which is followed by foot ulcers and other complications.online prescription is not allowed without seeing pt.so contact doctor nearby for any change or dose adjustment or visit my clinic at Gurugram, shiv puri mor Old railway Road, near Haris Bakery, PNL HEALTH CARE CLINIC (Advanced diabetic clinic)
arrow
Acenomac 3mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long do I need to take Acenomac 3mg Tablet?

You should continue taking Acenomac 3mg Tablet for as long as recommended by your doctor. Depending upon the condition you are being treated for, you may have to take it for several months or years or maybe for the rest of your life.

Q. What should I avoid while taking Acenomac 3mg Tablet?

You should avoid alcohol while taking Acenomac 3mg Tablet as alcohol may interfere with working of Acenomac 3mg Tablet. In addition to that, avoid cranberry juice or other cranberry products as there may be a risk of enhanced blood thinning. Avoid breastfeeding or getting pregnant as it may harm your child.

Q. Do I need to stop Acenomac 3mg Tablet if I have to undergo a surgery?

Depending on the type of surgery that is to be performed, your doctor will tell you whether to continue or stop Acenomac 3mg Tablet. It will be decided by your doctor after weighing the risks and benefits of discontinuing Acenomac 3mg Tablet.

Q. Is Acenomac 3mg Tablet same as warfarin?

Both Acenomac 3mg Tablet and warfarin are blood thinners, but they have some differences. Warfarin has a more stable blood thinning effect.

Q. How long does it take for Acenomac 3mg Tablet to start working?

It takes a little longer for Acenomac 3mg Tablet to start working. On an average, it may take 3-4 days for Acenomac 3mg Tablet to show its blood-thinning effect. For these 3-4 days, heparin may be used and then discontinued.

Q. What if I forget to take a dose?

If you forget to take a dose of Acenomac 3mg Tablet, take it as soon as you remember. However, if it is time for your next dose then skip the missed dose. Do not double the dose and continue your normal schedule. Keep a diary or set a reminder, so that you do not forget it often.

Q. What monitoring is required while taking Acenomac 3mg Tablet?

The bleeding times should be carefully monitored from 2nd or 3rd dose of Acenomac 3mg Tablet and till the clotting status is stabilized. Thereafter, the bleeding time can be monitored monthly. This frequency may be more in elderly.
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Weitz JI. Blood Coagulation and Anticoagulant, Fibrinolytic, and Antiplatelet Drugs. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 865-71
 2. Acenocoumarol. Luxembourg: Merus Labs Luxco II S.à R.L.; 1972 [revised 08 Oct. 2015]. (online) Available from:External Link
 3. Castellano JM, Narayan RL, Vaishnava P, et al. Anticoagulation during pregnancy in patients with a prosthetic heart valve. Nat Rev Cardiol. 2012;9(7):415-24. [Accessed 14 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Acenocoumarol. [Updated 2020 Jan 20]. [Accessed 19 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). Acenocoumarol. [Accessed 14 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri (East), Mumbai - 400059, INDIA.
Best Price
₹79.05
MRP93  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.